SU ÜRÜNLERİ TEKNİSYENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


SU ÜRÜNLERİ TEKNİSYENİ

TANIM

Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan tüm su canlılarının üretilmesi, yetiştirilmesi, korunması ve değerlendirilmesi çalışmalarında bulunan kişidir.

GÖREVLER

– Deniz balığı, kabuklular, akvaryum balığı ve genellikle tatlı su balığı üretimine gözetmenlik eder,
– Su analizleri yapar,
– Balık hastalıklarını teşhis eder ve tedavisini yapar,
– Yumurta alma ve dölleme tekniklerini uygular,
– Su canlılarının biyolojilerini inceler,
– Tatlı ve tuzlu sularda yetişen canlıların korunması ve değerlendirilmesi çalışmalarını yapar (kuru ve canlı yem üretimi),
– Havuzların bakımını ve kullanılmasını sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Ağlar, kepçe, çizme, su geçirmez giysiler,
– Su motoru, prefabrik tank, jeneratör, soğutucu, şofben,
– Bilgisayar,
– İlaç ve kimyasallar, elektrikli ısıtıcılar,
– Temizlik maddeleri ve yemler,
– Su analizleri araç, gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Su ürünleri teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine ve özellikle biyolojiyle ilgili ve bu alanda başarılı,
– Açık havada çalışmaktan ve hayvan üretmekten hoşlanan,
– Dikkatini bir noktaya toplayabilen,
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Su ürünleri teknisyenleri laboratuarlarda ve su ürünlerinin yetiştirildiği ve avlandığı bütün ortamlarda, bazen denizlerde çalışırlar. Çalışma ortamı sakin sessiz ve ıslak olup havada rahatsız edici koku vardır. Su ürünleri teknisyeni mühendisler ve teknikerlerle işçiler arasında ara eleman olarak görev yaparlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Özel işletmelere bağlı su ürünleri üretim ve işleme ünitelerinde, Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri, belediyeler ve üniversitelere bağlı su ürünleri üretme çiftliklerinde, akvaryum balığı üretim tesislerinde, balık çiftliklerinde iş bulma olanakları olan “Su Ürünleri Teknisyenleri”, istemeleri halinde kendi işyerini de kurabilirler.
Su Ürünleri Teknisyenliği’ne, kadınların ilgisi artmakta ve okullarda %10 oranında kız öğrenci bulunmaktadır.
Gelecekte, bu sektörde oluşan gelişmeler ve dünya nüfusuna bağlı gıda ihtiyacının artmasından dolayı bu mesleğe olan ilginin artması beklenmektedir.
Teknolojik alanında meydana gelen gelişmeler, ülkemiz sularındaki ekonomik öneme sahip su ürünlerinin korunması, ülkemiz balıkçılığının ihtiyacı olan eğitilmiş kalifiye ara eleman yetiştirilmesi, sektörden gelen talepler ve 24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gemi Adamları Yönetmeliği”nin 12.maddesinin “a” bendine istinaden meslek liselerinin balıkçılık, su ürünleri güverte, güverte avlama bölümü mezunu olup, bu yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen Deniz Güvenlik Eğitimlerini görmek ve belgelerini almak şartıyla “ Balıkçı Sınıfı Gemi Adamları Yeterliğine “ sahip teknik elemanlarının yetiştirilebilmesi için gerekli yaş, eğitim-öğretim, deniz hizmeti süresi ile ilgili koşulları sağlayanlar “Balıkçı Gemisi Kaptanı” yeterliliğini almaya hak kazanır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli meslek liselerinin “Su Ürünleri” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Denizcilik ve Su ürünleri meslek liseleri ile Endüstri meslek liselerinde öğrenim görebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenimin 3. sınıflarında 3308 Sayılı Yasa gereğince, öğrenciler haftanın 2 günü okulda teorik, 3 günü işletmelerde pratik eğitim görürler.
1. yıl; Bütün Meslek Liselerinde okutulmakta olan ortak ve genel dersler yanında öğrenciler, Genel Biyoloji, Teknik Resim, Plankton Bilgisi, Meslek Bilgisi, Atölye ve Laboratuar,
2. yıl; Akvaryum Bilgisi, Su Canlıları Ekolojisi, Su Canlıları Biyolojisi, İç Su Balık Üretimi, Yumuşakça ve Eklem Bacaklılar Kültürü, Meslek Bilgisi, Seçmeli İşletme Bilgisi, Atölye ve Laboratuar,
3. yıl; Deniz Balıkları Üretim Teknolojisi, Su Ürünleri İşletme Teknolojisi, Su Ürünleri Üretim Tesisleri ve Proje Yapım Tekniği, Balık Hastalıkları, Atölye ve Laboratuar derslerini alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Su Ürünleri Teknisyenliği’nde yükselme, bu alanda yüksek öğrenim görerek mümkün olabilmektedir.
Meslek liselerinin su ürünleri bölümünden mezun olanlar; istedikleri taktirde, Balık yetiştiriciliği, Su ürünleri ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

– Meslek lisesi öğrencileri, 2. Sınıftan itibaren işletmelerde yapacakları beceri eğitimi sırasında, işverenlerden asgari ücretin %30′ undan az almamak üzere ücret alırlar.
– İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar,
– Hastalıklı iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
– Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.
– Meslek yüksek okullarında ise öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenci kredisinden faydalanabilirler.

Kişilerin, iş verimliliği ve tecrübeleri, çalıştığı iş yerlerine göre aldıkları ücretler değişmekle birlikte, asgari ücretin 2 ile 3 katı arası ücret almaktadırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir