SOÄžUTMA VE Ä°KLÄ°MLENDÄ°RME TEKNÄ°SYENÄ°

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


SOÄžUTMA VE Ä°KLÄ°MLENDÄ°RME TEKNÄ°SYENÄ°

TANIM

Soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, üretilmesi ve çalışması alanında çalışmaları yürüten ara insan gücüdür.

GÖREVLER

Makine mühendisine ve sıhhi tesisat teknikerine binaların ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulup, çalıştırılması gibi işlerde yardımcı olur.
Bu çerçevede,
– Ev tipi, derin dondurucu ve no-frost buzdolaplarının çalıştırılması ile bakım ve onarım ile ilgili servis hizmetlerini yürütür,
– Vitrin, kasap (market) tipi soÄŸutucular, ÅŸiÅŸe ve süt soÄŸutucular, dondurma ve her türlü buz makinelerinin yapım, montaj, bakım ve onarım iÅŸlerini yapar,
– Mühendis gözetiminde soÄŸuk oda ile ilgili montaj, demontaj, onarım ve bakım iÅŸlerini yapar,
– SoÄŸutma ve iklimlendirme tesisatının otomatik kontrol sistemlerini çalıştırır, ayarlamalar yapar,
– SoÄŸutma sistemleri içerisinde kaçak arama, bulma, vakumlama ve gaz ÅŸarjı yapar,
– SoÄŸuk depoculuk ile ilgili iÅŸletmecilik yapar. Besin maddelerinin saklanması ve depolanması ile ilgili tüm ÅŸartları yerine getirir,
– Pencere tipi, split ve merkezi klima ile ilgili her türlü taşıtın soÄŸutma ve klima devresinin montaj, bakım ve onarım gibi hizmetlerini yerine getirir,
– Otomobil, kamyonet, otobüs vb. her türlü taşıtın soÄŸutma ve klimalarının montajı, bakım ve onarım iÅŸlerini yapar,
– Hastanelerdeki kan ünitesi, morg vb. birimlerdeki her türlü soÄŸutma ve klima sistemlerinin yapım, montaj, onarım ve bakım iÅŸlemlerini yürütür,
– Buz pistlerinin , onarım ve bakım iÅŸlerinde görev alır,
– Sanayide kullanılan her türlü soÄŸutma ve klima sistemlerini tanır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Geri kazanım ünitesi,
– Tekrar doldurulabilir silindir,
– Refraktometre,
– Ölçme ve kontrol aletleri,
РGaz ka̤ak dedakțrleri,
– SoÄŸutma kompresörü ve yardımcı elemanlar,
– Evaporatör ve yardımcı elemanlar,
– Kondenser ve yardımcı elemanlar,
– Akışkan kontrol cihazları,
– Vakum pompası,
– Åžarj silindiri,
– Basınç manifoldları,
– Su soÄŸutma köleleri,
РElektriksel ̦l̤me aletleri,
– Oksi-asetilen kaynak seti,
– Bakır boru baÄŸlantı aletleri,
– Bakır boru ÅŸekillendirme aletleri,
– Termostatlar,
– Hava hızı ölçüm cihazları,
– Hava kanalı yapımında kullanılan aletler,
– Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

РFen bilimine, ̦zellikle mekanik konulara ilgi duyan,
– Mekanik iliÅŸkileri ve ÅŸekil iliÅŸkilerini algılayabilen,
– Elleri ve gözleri saÄŸlam, bunları eÅŸ güdümle kullanabilen,
– Dikkatli, tedbirli,
– Bedence güçlü ve dayanıklı,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Tasarım ve çizim yeteneÄŸine sahip kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Soğutma ve iklimlendirme teknisyenleri görevlerini; atölyelerde ve sistemin kurulacağı binalarda, marketlerde, soğuk hava depolarında, evlerde ve işyerlerinde vb. değişik mekanlarda yürütürler. Çalışılan ortam çoğu zaman kapalı sıcak veya soğuktur. Yüksek ve tehlikeli yerlere çıkmaları gerekebilir. Genellikle ayakta çalışırlar. Çalışırken ağır cihazları kaldırma, taşıma, çekme, itme, yerine koyma veya yerinden çıkarma gibi bedensel güç harcarlar. El aletleri ile çalışırken incinme, burkulma, çizik, kesik ve çeşitli basit yanık gibi yaralanmalarla karşılaşabilirler. Soğutma ve iklimlendirme teknisyenleri işçilerle, teknikerlerle, gerektiğinde makine mühendisi ve işverenle iletişim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– SoÄŸutma ve iklimlendirme sistemlerin havalandırma kanalları imal eden iÅŸletmelerde,
– ÇeÅŸitli markalara ait soÄŸutma, iklimlendirme ve havalandırma cihazlarının satış ve montajını birlikte yapan bayilerde,
– SoÄŸutma ve iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin montaj, bakım ve onarım yetkili servislerinde,
– ÇeÅŸitli büyük iÅŸyerleri fabrika, kapalı alışveriÅŸ merkezleri vb. yerlerde kurulu bulunan soÄŸutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin bakım ve onarım iÅŸlerinde çalışabilirler.
– Meslek eÄŸitimlerin tamamlayarak diplomasını alanlar, gerekli sermayeye sahip olurlarsa alanlarında kendi iÅŸyerlerini de açabilirler.
– Ãœlkemizin iklim yönünden farklılıklar göstermesi nedeni ile hem ısıtma, hemde soÄŸutma cihazlarına, tarım ülkesi olması nedeni ile soÄŸuk hava depolarına ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Teknolojik geliÅŸmeler sonucu çok çeÅŸitli markalarda yerli ve yabancı iklimlendirme ve soÄŸutma sistemlerinin yaygınlaÅŸması ile bu alanda çalışacak meslek elemanlarına gereksinim duyulmaktadır.
– SoÄŸutma ve iklimlendirme tesislerini projelendirecek, kuracak, çalıştıracak ve bakımını yapacak teknik personele hem özel, hem de kamu kesiminde ihtiyaç duyulmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Soğutma ve iklimlendirme teknisyenliği endüstri meslek liselerinde, çok programlı liseler ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde “Soğutma ve İklimlendirme”Alanında ve yine aynı dalda verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Endüstri meslek liselerine; en az ilköğretim okulu mezunu, 19 yaşını doldurmamış olmak. Ayrıca başarı ve sağlık durumu girmek istediği mesleğe uygun öğrenciler kayıt yaptırabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

– EÄŸitim süresince genel olarak; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, CoÄŸrafya, Matematik, Biyoloji ve SaÄŸlık Bilgisi, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Beden EÄŸitimi, T.C. Ä°nkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Güvenlik Bilgisi, Felsefe, Teknik Resim, Ölçme ve Kontrol Bilgisi, Meslek Resim, Meslek Bilgisi, Elektrikli Ev Aletleri Atölye ve Laboratuvar, seçmeli ders olarak Çevre ve Ä°nsan, Ä°ÅŸletme Bilgisi, Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi gibi dersler okutulmaktadır.
– Öğrencilerin pratiÄŸini geliÅŸtirmek, iÅŸ piyasası hakkında bilgi sahibi olmalarını saÄŸlamak amacıyla son sınıfta haftada 3 gün iÅŸletmelerde meslek eÄŸitimi yapar, 2 gün ise teorik dersler için okulda eÄŸitim yaparlar.

MESLEKTE Ä°LERLEME

Yetkili servislerde çalışanlar, soğutucu ve klima işleriyle birlikte, yıkayıcılar, pişiriciler, ısıtma cihazları ve diğer elektrikli ev aletlerinin montajı, bakımı ve onarımı konularında kendilerini geliştirebilirler.
Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.
Ayrıca, en az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından diploma almış veya çıraklık eğitimini başarıyla bitirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesini alanlar kendi işyerlerini açabilirler.
Ustalık belgesine sahip olanlar mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp başarılı olmaları durumunda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.
Kendi iÅŸyerlerini kuranlar, giriÅŸimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.
Meslek liselerinin “Soğutma ve İklimlendirme” bölümünden mezun olanlar gerekli şartları taşımaları koşuluyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca Meslek liselerinin “Soğutma ve İklimlendirme” bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı oldukları takdirde, ÖSYM’nin “Soğutma ve İklimlendirme” bölümünden mezun olanlar için belirlediği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle öncelikle yerleştirilebilmektedirler.

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

– Ä°ÅŸletmelerde mesleki eÄŸitim süresince yaÅŸlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.
– Ä°ÅŸletmenin saÄŸladığı diÄŸer sosyal imkanlardan faydalanırlar.
– Hastalık, iÅŸ kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.
– Mesleki eÄŸitim süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.
– EÄŸitim sonrası kazanç çalışılan sektör ve iÅŸletmeye göre deÄŸiÅŸebilmektedir. Kamu sektöründe derece kıdem ve iÅŸyerindeki statüye göre deÄŸiÅŸmektedir. Özel sektörde ise net asgari ücretin 2 katı tutarında ücretle baÅŸlayıp yetenek ve deneyime göre de deÄŸiÅŸmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili eÄŸitim kurumları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • klimacı maaşları (3)
  • iklimlendirme personeli ne is yapar (2)
  • klima teknikeri maaslari (2)
  • klima teknisyeni maaşları (2)
  • merkezi iklimlendirme ne havalandırma teknisyenleri maaşı (1)
  • merkezi iklimlendirme ne havalandırma teknisyenleri (1)
  • klimacılıkta kullanılan alet ve ölçüm cihazları nelerdir (1)
  • klimacılık mesleği (1)
  • klima ustası nasıl olunur nasıl iş bulunur (1)
  • klima teknisyenliği (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir