SOÄžUK DEMÄ°RCÄ°

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


SOÄžUK DEMÄ°RCÄ°

TANIM

Demir ve saç şeklindeki metal parçaları keserek, delerek, diş açarak, her türlü kaynak yapmak suretiyle şekillendirerek merdiven parmaklığı, pencere korkuluğu, kapı, karyola, sandalye ve çatı kaplama gibi işleri yapan kişidir.

GÖREVLER

– Verilen iÅŸ programlarını inceleyerek uygun metali seçer,
– Proje ölçülerine uygun olarak metali iÅŸaretler ve keser,
– Kesilen demirin gerekli delme iÅŸlemini matkap kullanarak yapar,
– Metali örs üzerinde döverek ya da çeÅŸitli makine ve aletler kullanarak ÅŸekillendirir,
– Son ÅŸekli verilen parçaları kaynakla birleÅŸtirir,
– Tamamlanan iÅŸ parçasının son kontrolünü yaparak eksik veya hatalı kısmını düzeltir,
– ÇeÅŸitli eÄŸeler kullanarak parçanın kaba talaşını ve çapaklarını temizler,
– Gerekirse yaptığı parçayı boyar,
– Parçayı inÅŸaat, ev, dükkan vb. yerlere monte eder,
– Çelik konstrüksiyon iÅŸleri yapar,
– Oksi-gaz kaynağı, elektrik ark kaynağı yapar,
– Çalıştığı makinelerin basit onarım ve temizliÄŸini yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– ÇeÅŸitli saç ve profiller,
– Tepsi testere,
– Profil kesme makası,
– Yüzey taÅŸlama makinesi,
– Zımpara taşı,
– Kaynak makinesi,
– Matkap tezgahı,
– ÇeÅŸitli eÄŸeler,
– Asetilen kazanı,
– Oksijen tüpleri,
– Kaynak takımları,
– Saç ÅŸekillendirme makinesi,
– Mengene,
– Su terazisi,
– Ölçü aletleri (metre, kumpas vb.)
– Çekiç, tornavida, pense,
– ÇeÅŸitli tip elektrotlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– El ve gözü eÅŸgüdümle kullanabilme,
– Åžekil ve uzay iliÅŸkilerini görebilme,
– Elleri ustalıkla kullanabilme yeteneÄŸine sahip,
– Bedence saÄŸlam,
– Özellikle kolları güçlü
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Soğuk demirciler, demir işleme atölyelerinde çalışırlar. Atölyeler kapalı, açık veya yarı açık olabilir. Üretilen iş parçalarının montajı ise binalarda veya bahçelerde yapılır. Çalışma ortamı zaman zaman soğuk, tozlu, kirli ve gürültülüdür. Soğuk demirci ayakta, eğilerek, diz çökerek çalışır ve birinci derecede maddelerle ve aletlerle ilgilidir. Zaman zaman işverenle ve atölyedeki diğer çalışanlarla iletişim kurabilir.

Güvenlik açısından çok tehlikeli olmamakla beraber özellikle montaj sırasında yüksek yerlerde çalışma yapıldığından, doğabilecek tehlikelerden korunmak için gerekli tedbirler alınmalıdır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Soğuk Demirciler çeşitli atölyelerde, sanayi bölgelerinde, inşaatlarda çalışırlar ve çelik çatı, köprü, bina, gemi, uçak, makine gövdesi ve iskeleti ile ilgili işlerin yapıldığı işletmelerde istihdam edilebilirler.

Teknolojik gelişmeye paralel olarak insanların ihtiyaçları da artmaktadır. Bu ihtiyaçların başında barınma ihtiyacı gelir. Ev ve işyerlerinin kapı ve pencereleri, sandalye, masa, dolap gibi eşyaların yapımında hala demir profil kullanılmaktadır. Bu eşyaların bazıları, alüminyum doğrama, ağaç doğrama ve plastik doğrama olsa bile, demir doğrama da güncelliğini koruyacaktır. Bu nedenle iyi yetişmiş ustalara her zaman ihtiyaç vardır.

Bu mesleği seçecek olanlar kamu kesiminden ziyade özel kesimde iş bulabilirler veya kendi işlerini kurabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

– MesleÄŸin eÄŸitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eÄŸitim merkezlerinin Metal Ä°ÅŸleri Alanının altında yer alan “Çelik Yapılandırmacılığı” dalında verilmektedir.
– Endüstri meslek liselerinde “Çelik Yapılandırmacılığı” adı altında belli bir bölüm olmamasına raÄŸmen metal iÅŸleri bölümü içerisinde mesleÄŸe iliÅŸkin bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
– Çıraklık eÄŸitimi kapsamı dışında olan illerde ise, mesleÄŸin eÄŸitimi pratik olarak usta-çırak iliÅŸkisi çerçevesinde iÅŸletmelerde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuÅŸ olmak.
– Bünyesi ve saÄŸlık durumu gireceÄŸi mesleÄŸin gerektirdiÄŸi iÅŸleri yapmaya uygun olmak,
– EÄŸitim görmek istediÄŸi meslekte bir iÅŸyeri sahibi ile çıraklık sözleÅŸmesi imzalamak gereklidir.

Endüstri meslek liselerinin metal işleri bölümüne girebilmek için; en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve bu okula giriş şartlarına uygun olmak gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– SoÄŸuk Demircilik mesleÄŸinin eÄŸitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eÄŸitimden sonra ise 1 yıldır.
– Endüstri meslek liselerinde eÄŸitim 3 yıl sürelidir.
– Ä°ÅŸletmelerde usta-çırak eÄŸitiminde belirli bir süre olmamakla birlikte 2-4 yıl olduÄŸu ifade edilmektedir.
– EÄŸitim, mesleki eÄŸitim merkezlerinde 1 gün teorik, iÅŸletmelerde ise 5 gün pratik olarak yapılmaktadır.
Çıraklar eğitimin;
– Ä°ÅŸyerini ve iÅŸyerindeki alet ve makineleri tanıma ve iÅŸe hazırlamayı,
– El aletlerini tanıma ve yerinde kullanıma hazırlamayı,
– Ölçü kontrol aletlerini tanıma ve bakımını yapmayı,
– Metre, çelik cetvel ve kumpas ile ölçü almayı,
– ÇeÅŸitli malzemelerin doÄŸrultma, bükme, kesme ve delme iÅŸlemlerini yapmayı,
– Kesme ve basit markalama iÅŸlemi yapmayı,
– Perçinli birleÅŸtirmeler yapmayı,
– DiÅŸli açma ve civatalı birleÅŸtirmeler yapmayı,
– Nokta (punta) direnç kaynağı ile parçaları birleÅŸtirmeyi,
– Elektrik ark kaynak pastasını hazırlamayı,
– Elektrotları tanımayı ve takmayı,
– Elektrik ark kaynağı pastasını gerektiÄŸinde iÅŸe hazırlayarak, dolgu ve küt kaynağı ile profil boru kaynağı yapmayı,
– Oksi-asetilen pastasını yalnız başına kaynaÄŸa hazırlamayı,
– Çırak olarak üç yılda almış olduÄŸu pratik bilgileri uygulayarak basit pencere parmaklığı, bahçe kapısı, masa, sandalye, sehpa gibi her türlü saç iÅŸlerini kroki ve resme göre atölyedeki makine ve avadanlıkları kullanarak tek başına yapmayı,
– Atölyedeki gerekli önlemleri almayı öğrenirler.

Eğitim boyunca, Türkçe, Matematik ve Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi, Din Kültürü ve Meslek Ahlakı, Mesleki Bilgisayar gibi genel bilgi derslerinin yanısıra Ortak Beceri, Teknik ve Meslek Resim, Temel Metal Şekillendirme gibi alan ortak meslek dersleri ile Soğuk Şekillendirme, Temel Elektrik ve Çelik Yapılandırma gibi dal meslek derslerini almaktadırlar.

Ayrıca, resim ve projesine uygun olarak iş yapma, güvenli ve verimli çalışma alışkanlıkları kazanırlar.

MESLEKTE Ä°LERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
Ustalık için öngörülen teorik eÄŸitime devam etmeyenler ise bir iÅŸyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya BaÄŸ-Kur primleri ile belgelemek ÅŸartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eÄŸitim merkezlerinde 40 saatlik iÅŸ pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda baÅŸarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları iÅŸyerlerinde çalıştıranlar bağımsız iÅŸyeri açabilirler. Ayrıca, iÅŸyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.
Büyük işyerleriyle fabrikalarda çalışanlar işyerlerinde edindikleri tecrübelere göre ve hizmet-içi eğitimlerde ve meslek kurslarında başarı göstererek ustabaşı unvanı alabilirler.

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

EÄŸitim süresi içerisinde iÅŸyerinde pratik eÄŸitim yapan öğrencilere çıraklık sözleÅŸmesi gereÄŸi asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir.

Bu öğrenciler devletin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmıştır. İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili primleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

Eğitimi tamamlayan meslek elemanı başkasının yanında çalışıyorsa en az asgari ücret alır. Alınan ücretin miktarı işyerinin ücret politikası, kazanç durumu, çalışanın verimliliği, sendikalı olup olmaması vb. durumlara göre değişmekle birlikte iyi yetişmiş bir usta asgari ücretin 2-3 katı arasında bir ücretten iş bulabilmektedir.

Kendi işyerinde çalışanların aylık geliri işyerinin bulunduğu şehir, mevkii, işyerinin müşteri çevresi, ustanın tanınmışlığı vb. sebeplerle değişiklik gösterebilir. Yapılan araştırmalarda iyi yetişmiş bir ustanın asgari ücretin 2-5 katı tutarında kazanç temin edebileceği ifade edilmiştir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Mesleki eÄŸitim merkezleri,
– Ä°lgili EÄŸitim Kurumları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • demircilik nedir (58)
  • demirci ne iş yapar (51)
  • soğuk demircilik nedir (50)
  • soğuk demirci ne iş yapar (42)
  • soğuk demirci nedir (29)
  • demircilik ne iş yapar (21)
  • demirçi kaynağı nedir (19)
  • soğuk demircilik (19)
  • soguk demirci ustalık belgesi (11)
  • soğuk demir (4)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir