SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

TANIM

İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir.

GÖREVLER

– Satışların yapılmasını planlar. Bunun için; müşteri gereksinimlerini saptama, yeniliklerden onları haberdar etme, şikayetleri dinleme amacı ile müşteri ziyaretleri yapar,
– Alınan siparişlerin zamanında yerine getirilmesini sağlar,
– Müşteri memnuniyetini belirlemek için çeşitli anket çalışmaları yapar veya yaptırır,
– Satış sonrası hizmetleri sağlar,
– Bilgi alış verişi için satış elemanları ile bilgi toplantıları yapar,
– Satışları denetler ve gelecek için yeni hedefler belirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Satış belgeleri ve fiyat listeleri,
– Ürün katalogları,
– Bilgisayar,
– Seyahati gerektiren durumlar için otomobil veya dağıtım aracı.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Satış yöneticisi olmak isteyenlerin;
– Ekonomi, Sosyoloji, Psikoloji, Ticaret Hukuku, Muhasebe konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, girişken,
– İkna yeteneği olan,
– Sorumluluk sahibi,
– Dış görünüşüne önem veren, temiz ve düzenli,
– Hareketli bir yaşamı seven ve seyahate engel bir hali olmayan
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamı değişkendir. Ofis içi ve dışı çalışma söz konusudur. Bürolarda sipariş listeleri çıkarma veya mali kayıtları tutma işlerini yürütenlerin çalışma ortamı sakindir. Sipariş alma, dağıtım veya mal teslimi gibi görevler seyahati gerektirir. Bu seyahatler şehir içi ve şehir dışı olabilir. Çalışırken insanlarla sürekli iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Satış işi, bilgiye dayalı olduğu kadar kişisel yetenek ve beceriye de dayandığından iş bulmada girişkenlik ve dışadönüklük çok önemli rol oynamaktadır.

Bu meslek elemanları; kamu ve özel sektörde, bankacılık, reklamcılık-tanıtım, fuarcılık gibi alanlarda pazarlama planlaması, satış ve pazarlama denetimi gibi değişik görevlerde çalışabilmektedirler. Özellikle tanıtımla ilgili işlerde yarı zamanlı (part-time) çalışma da söz konusudur.

Seyahati gerektiren işlerde daha çok erkek elemanların tercih edildiği, bayanların ise büroda yürütülen sipariş alma, planlama, reklam, mağaza içi satış, halkla ilişkiler gibi alanlarda istihdam edildikleri görülmektedir.

Sürücü belgesi sahibi, yabancı dil ve bilgisayar bilgisi olanların iş bulma şansı daha yüksektir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıda adı verilen üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının ”Satış Yönetimi” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Pazarlama” olarak değişmesi nedeniyle, ”Satış Yönetimi” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ”Satış Yönetimi” bölümü eğitiminin verildiği zamanda araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

– Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,
– Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir MYO.,
– Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO.
– Mersin Üniversitesi Anamur MYO ile Silifke MYO.,
– Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta MYO., Bucak MYO., Burdur MYO., Yalvaç MYO.,
– Trakya Üniversitesi. Çorlu MYO.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu alanda öğrenim görebilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak ve Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak gerekmektedir.

Meslek liselerinin “Dış Ticaret” ve “Ticaret” bölümlerinden mezun olanlar “Satış Yönetimi” ön lisans programına başvurduklarında ortaöğretim başarı puanları 0.65 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklendiğinden, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim teorik ve pratik (uygulamalı) olarak verilir. Derslerde yaratıcı sunuş teknikleri, satış demostrasyonları, ürün tanıtımları, iletişim teknikleri gibi konular uygulamalı olarak işlenerek öğrencilere satış becerileri kazandırılır.
1. Yıl: Ortak Zorunlu Dersler ile Ekonomiye Giriş, İşletme Bilimine Giriş, Temel Hukuk, Muhasebe, Pazarlama, Konuşma Eğitimi, Makro Ekonomi, İşletme Yönetimi, Borçlar Hukuku, Fiziksel Dağıtım Yönetimi, Satış Yönetimi dersleri verilir.

2. Yıl: Ortak Zorunlu Dersler ile İşletme Finansmanı, Tüketici Davranışları, Tüketim Ürünleri Satış Tekniği, Satış Elemanı Yetiştirme, Pazarlama Araştırması, Bilgisayar Kullanımı ve Araştırması, Reklamcılık, Dış Ticaret İşlemleri, Satış Politikaları, Halkla İlişkiler, Rapor Teknikleri dersleri verilir.

Ayrıca, 2. sınıfta (3. ve 4. yarıyılda) firma incelemeleriyle ilgili Mesleki Çalışma ve Seminer adı altında rapor hazırlatılır.

Her yılın sonunda zorunlu staj çalışması vardır.

MESLEKTE İLERLEME

Satış yönetimi meslek elemanı olarak mezun olan kişiler, işyerlerinde zaman içinde terfi ederek satış asistanı, satış sorumlusu ve satış müdürü konumuna gelebilirler.

Satış Yönetimi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları taktirde “Halkla ilişkiler”, “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, Pazarlama”, “Reklamcılık” ve “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.

Kazanç; işyerlerinin büyüklüğüne, ücret sistemine ve kişinin yeteneğine göre değişkendir. Maaşın dışında, satış üzerinden belli oranda prim uygulaması da söz konusu olduğundan tatmin edici bir ücret elde edilebilir. Maaş, işe ilk girişte asgari ücretin 1,5-2 katı civarında olup, başarıya göre artmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir