SANAYİ BOYACILIĞI VE UYGULAMA TEKNİSYENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


SANAYİ BOYACILIĞI VE UYGULAMA TEKNİSYENİ

TANIM

Metal ve metal olmayan malzemelerden imal edilerek boyamaya hazır hale gelmiş iş parçasını (makine ve çeşitli cihazlar) istenilen renk ve kalitede boyayarak işin teslim edilinceye kadar olan tüm işlemlerinde görev alan kişidir.

GÖREVLER

– Elektrikli, elektriksiz ev aletleri, sanayi ve bürolarda kullanılan makine ve cihazlar, metalden yapılmış tüm makine parçaları ile polyesterden imal edilmiş makine parçalarının tüm dış ve iç yüzeylerinin astar boya öncesi temizliğini ve astarlanmasını yapar,
– Boyanacak iş parçasının yüzeyinin uygunsuz olması halinde, macun çekme, dolgu maddesi koyma, zımparalama veya başka yöntemlerle düzeltme gibi işlemlerini yapar,
– Tüm dış ve iç yüzeylerin istenilen renk ve kalitede astar boyasını ve son kat boyasını hazırlayarak uygular,
– Astar tatbik edilmiş yüzeye uygulanacak boyayı hazırlayarak boyanmasını sağlar,
– Boyanmış yüzeyin istenilen nitelik ve kalitede olup olmadığını kontrol aletleri ile kontrol eder,
– Çalışma mahallinin ve kullanılan takım, alet ve donanımın günlük temizliğini yaparak bir sonraki kullanıma hazır halde bulundurur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– İşçi sağlığında kullanılan kişisel koruyucu malzemeler (maske, başlık, eldiven, kulaklık, krem)
– Basınçlı hava için kompresör, su tutucu ve yağlayıcı şartlandırıcılar, hava hortumları, basınç gösterge saatleri ve bunların elemanları,
– Boyanın hazırlanması için miks makinesi ve karıştırıcı sistemi, ölçü kapları, çubukları,
– Spatula, zımpara ve zımpara takozları, zımpara motorları, hava tabancaları,
– Elektrikli toz toplayıcı, ısıtıcılar,
– Boya tabancaları, boya atma kabinleri, boyalar, koruyucu folyolar, test cihazı ve kalite kontrol aletleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip,
– El becerisi gelişmiş,
– Dikkatli ve sabırlı,
– Renkleri ayırt edebilen,
– İnce ayrıntıları algılayan,
– Yönergeye uyabilen,
– Bedence sağlam,
– Kimyasallara karşı alerjisi olmayan
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamları, yaptıkları işin boyut ve çeşidine göre farklılık göstermekle beraber genellikle kapalı alanlardır. Özel dizaynı olan kapalı alanların dışında zaman zamanda açık havada çalışma durumları olmaktadır. Sanayi boyacılığı ve uygulama teknisyenleri iş yaparken çeşitli kişisel koruyucu maske, kulaklık, baret, krem, eldiven ve iş elbisesi kullanmak zorundadır. Çalışma ortamında kimyasal kokular mevcuttur. (havalandırma sistemi olsa da). Teknisyenler birinci derecede cihaz, alet malzemelerle çalışmakla beraber, zaman zaman birlikte iş yaptığı kişi, kuruluş ve müşterilerle iletişim ve etkileşim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sanayi boyacılığı ve uygulama teknisyeni olarak iş bulma olanağı oldukça yüksektir. Bu meslek sahipleri kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların sanayi boyacılığı ve uygulama tekniği ile ilgili birimlerinde ve küçük boya atölyelerinde çalışma olanakları bulunmaktadır.

Meslek elemanları kendi işyerlerini kurma imkanına da sahip bulunmaktadırlar. Özellikle bu meslek dalında ülke genelinde meslek lisesi düzeyinde tek bir okul olması çalışma ve iş bulma olanağı açısından bir ayrıcalık olmaktadır.

Mesleki eğitime kadınların da alınmaları söz konusu olmakla beraber, çalışma ortamının koşullarına bağlı olarak erkek meslek elemanlarının daha çok tercih edildiği bir meslek grubudur.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, sadece İstanbul Küçükköy Endüstri Meslek Lisesi “Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– İlköğretim okulu mezunu olmak,
– 19 yaşını doldurmamış ve sağlık durumu bu bölüme girmeye elverişli olmak (kayıt yaptıracak öğrencilerin kesin kayıt öncesi renk körlüğü, asabi rahatsızlık, bedensel özürlülük ve kimyasallara karşı alerji testlerinden olumlu sonuç almaları gerekmektedir).

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Genel kültür dersleri yanında; Meslek Resmi, Bilgisayara Giriş, Çevre ve Kalite, İş Güvenliği,Temel Kimya, Atölye ve Laboratuar, Boya Kimyası, Atölye ve Renk Bilgisi, derslerini alırlar. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir. Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada iki gün eğitim kurumunda, uygulama eğitimini ise haftada üç gün işletmelerde görürler.

MESLEKTE İLERLEME

– Meslek liselerinin sanayi boyacılığı ve uygulama tekniği bölümünden mezun olanlar, alanlarında 1 yıl çalıştıktan ve ustalık sınavına girip başarılı olduktan sonra, ustalık belgesi almaya ve kendi iş yerlerini açmaya hak kazanırlar.
– Sanayi boyacılığı ve uygulama tekniği teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.

Meslek liselerinin “Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği” bölümünden mezun olanlar gerekli şartları taşımaları koşuluyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca Meslek liselerinin “Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği” bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı oldukları takdirde, ÖSYM’nin “Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği” bölümünden mezun olanlar için belirlediği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle öncelikle yerleştirilebilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Mesleki eğitim kanununa göre öğrenciler işyerinde yapılan uygulamalı eğitimde, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir.

İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.

Firma büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber ilk işe başlayışta asgari ücretin biraz üzerinde bir kazanç elde edilmektedir. Bu kazançta deneyime, işteki pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
· Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir