RADYOLOJİ – RADYOTERAPİ TEKNİKERİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


RADYOLOJİ – RADYOTERAPİ TEKNİKERİ

TANIM

Hastanın, hekim tarafından belirlenen vücut kısımlarının filmini çeken, hastalara ışın tedavisi uygulayan kişidir.

GÖREVLER

Radyoloji-radyoterapi teknikeri radyoloji uzman hekiminin gözetimi altında çalışır.
– Hastanın, doktoru tarafından belirlenen vücut kısımlarının filmini çeker,
– Kanser hastalığının teşhisi aşamasında hastanın bilgisayarlı tomografisini çeker,
– Işın tedavisi görecek hastaların aygıtlarını hazırlar,
– Tedaviyi uygular, tedavi süresince hastanın durumunu kontrol eder,
– Kullandığı cihazların bakımını ve basit onarımlarını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Ultrasyon, nükleer görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, radyodiyognostik, röntgen vb. cihazlar,
– Çeşitli filmler, film kasetleri, enjektör ve çeşitli ilaçlar,
– Kurşun gözlük ve paravana,
– Film banyo tankları, kurutma dolapları,
– Röntgen kartları vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Radyoloji-radyoterapi teknikeri olmak isteyenlerin;
– Fizik ve biyolojiye ilgili ve konularda başarılı,
– Sözlü ve yazılı yönergeleri anlayabilen ve uygulayabilen,
– Ellerini ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Dikkatli, ayrıntıları görebilen,
– Güler yüzlü, sabırlı ve sorumluluk duygusu gelişmiş
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Radyoloji – radyoterapi teknikeri hastane, dispanser ve diğer sağlık kuruluşlarında karanlık odalarda çalışır. Görev sırasında çok çeşitli cihaz ve makine kullandığından dolayı birinci derecede makinelerle ilgili görünür, ancak bu meslekte insan ilişkileri çok önemlidir. Özellikle X ışınları uygulanırken hastaya karşı sabırlı davranmak gerekir. Sürekli X ışınları altında çalışmak bazı meslek hastalıklarına yol açabileceğinden bu meslek elemanlarının dikkatli olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığının yataklı ve yataksız tedavi kurumları ile koruyucu sağlık hizmetleri veren kuruluşlarında, SSK, üniversite ve çeşitli kuruluşlara bağlı hastanelerde, özel klinik ve polikliniklerde görev alabilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının “Radyoloji” ve “Radyoterapi” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin “Radyoloji” ve“Radyoterapi” alanından mezun olanlar gerekli şartları taşımaları şartıyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince;
I. Yıl: Fizyoloji, Anatomi, Fizik, Psikoloji, Radyolojiye Giriş, Temel Fizik, Sağlık Mesleğinin Esasları ve Deontoloji, Biyoistatistik, Radyoloji Fiziği, Radyasyondan Korunma, Patoloji, İnsan Vücudunun Radyoloji Anatomisi, Parenteral Tedavi Uygulamaları, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

II Yıl: İlk Yardım ve Reanimasyon, Radyografi, Radyolojik İncelemeler, Nükleer Tıp, Bilgisayar Bilgisi, Halkla İlişkiler, Radyasyon Onkolojisi, Görüntüleme Yöntemleri, Bölgesel Radyoloji, Radyolojide Araç-Gereç Bakımı ve Onarımı derslerini alırlar. Derslerin içeriği ve ders programı ekte yer almaktadır. Öğrenciler, ayrıca birinci ve ikinci yıl staj yaparlar.

MESLEKTE İLERLEME

“Radyoloji”ve “Radyoterapi” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, Sağlık Memurluğu, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Kurumlarının bünyesinde yapılan hizmet-içi eğitim programlarına katılıp meslekte meydana gelen yenilikleri mesleklerinde uygulama imkanına sahip olabilmektedirler.
Bu meslekte hastalık riski fazla olduğundan meslek üyeleri erken emekli olabilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

– Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
– Ayrıca çeşitli kurumların verdiği burs imkanlarından yararlanabilmektedirler.
– Kamu kesiminde görev alan radyoloji-radyoterapi teknikerleri, 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı kadar ücret alabilmektedirler.
– Meslek elemanları X ışınları yüzünden bazı hastalıklara maruz kaldıklarından kendilerine ek tazminat ödenmektedir.
– Özel işyerinde çalışanların ücretleri işverenle yaptıkları anlaşmalarla belirlenir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • radyoloji teknikeri nasıl olunur (834)
  • radyoloji uzmanı nasıl olunur (241)
  • radyoloji uzmanı ne iş yapar (111)
  • radyolog nasıl olunur (111)
  • radyoloji uzmanı maaşı (87)
  • radyoterapı teknıkerı ne kadar maas alır (76)
  • radyoterapi bölümü maaşı (66)
  • radyoterapi bölümü maaşları (50)
  • radyoloji doktoru ne yapar (37)
  • radyoloji doktoru nasıl olunur (36)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir