POLÄ°S MEMURU

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


POLÄ°S MEMURU

TANIM

Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir.

GÖREVLER

Vatandaşların canını, malını ve namusunu korumaya çalışan polis memurlarının görevleri şöyle özetlenebilir;
– Suçun iÅŸlenmesine veya iÅŸlenen suçun tekrarlanmasına engel olur,
– Ä°zinsiz toplantı ve yürüyüşleri dağıtır ve bununla ilgili önlemler alır,
– Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde olay yerlerinde tedbirler alır,
– Trafik düzenini ve akışını saÄŸlar,
– Ä°zinsiz açılan otel, gazino, kahvehane, bar, sinema vb. yerleri kapatır,
– Halkın huzurunu bozan, kaçak mal, uyuÅŸturucu madde alan ve satan, aşırı derecede sarhoÅŸ olanları yakalayıp yargı organlarına teslim eder, hakkında yasal iÅŸlemleri yapar,
– Polis tarafından koruma altında bulunan kiÅŸi, bina vb. yerlere yapılan saldırıları engeller,
– Devlete karşı suç iÅŸleme eÄŸiliminde olanları izler, suç kanıtlarını belirler ve suçluları yakalar,

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– ÇeÅŸitli tip ve büyüklükteki silahlar, cop,
– Telsiz, telefaks, faks, telefon,
– Bilgisayar,
– ÇeÅŸitli tipteki taşıtlar (helikopter, otomobil, panzer vb.),
– ÇeÅŸitli büro malzemeleri kullanır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Polis olmak isteyenlerin;
– Vücut yapısı düzgün, her bakımdan saÄŸlam ve fiziksel görüntüsü kusursuz,
– Göz ve elini eÅŸgüdümle kullanabilen,
РDisipline uyan, y̦nergeleri uygulayan,
– Ä°nsanların duygularını anlayabilen, sabırlı,
– Sorumluluk duygusu güçlü, dikkatli,
– Ä°nsanlara saygılı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Polisin çalışma ortamı çalıştığı birime göre değişebilmektedir. Örneğin, Trafik Polisi genelde dışarıda, gürültülü ve tozlu ortamda, Emniyet Müdürlüğünde büro ortamında çalışan bir polis kapalı ve gürültülü, karakolda çalışan bir polis bazen kapalı, bazen araç içinde devriye gezerek, bazen de karakol önünde nöbet tutarak görevlerini yerine getirir. Polisler, çalışma ortamlarında görevleri gereği değişik yaş, cins, meslek sahibi insanlarla (suçlu ve suçlu zanlılarıyla, tanıklarla, avukatlarla, savcılarla, amirleriyle, meslektaşlarıyla ve vatandaşlarla) değişik mekan ve ortamlarda iletişim kurarlar. Bu görev zaman zaman ekip halinde çalışmayı da gerektirir. Yıpranma payı göz önüne alındığından daha kısa sürede emekli olurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Polislik toplumun güvenliği ve huzuruyla yakından ilgili bir meslektir. Nüfus arttıkça bu alanda görev yapacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç da buna paralel olarak artmaktadır.

Meslekte iş bulamama sorunu olmamaktadır. Mesleki eğitimini tamamlayanlar devletçe doğrudan çalışacakları birimlere atanırlar.

Türkiye’nin çeÅŸitli bölgelerinde belirli aralıklarla görev yeri deÄŸiÅŸmek suretiyle çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Polis Meslek Yüksekokullarında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavına girip bu sınavdan ÅŸart konulan taban puanı almak,
– Bayanlar için 18 yaşını bitirmiÅŸ 23’den gün almamış olmak,
– Askerlik yapan erkek adaylar için, 25’den gün almamış olmak, Askerlik yapmayan erkek adaylar için, 18 yaşını bitirip 23’den gün almamış olmak,
– Askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak,
– Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm. den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg.dan eksik veya fazla olmamak, (Meslek EÄŸitimine GiriÅŸ KoÅŸulları ile ilgili detay bilgileri Meslek Danışma Merkezinde bulunan “Polis Okulu” EÄŸitim-Öğretim bilgi dosyasından edinilebilir.)
– Daha sonra Polis Akademisi BaÅŸkanlığınca belirlenen tarihlerde Polis Meslek Yüksek Okullarında yapılan mülakat ve yazılı sınavları kazanmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler eğitimleri süresince;
– Polis meslek mevzuatını, polisin görev, yetki ve sorumluluklarını,
– Görev içi ve dışı, polis-halk iliÅŸkilerini, halkla iliÅŸkilerde dikkat edilecek hususlar ve konuyla ilgili kanuni hükümler,
– Toplum içinde yaÅŸayan bireylerin psikolojik, fizyolojik ve sosyal gereksinimlerine göre düşünce, duygu, davranışlarının öteki bireyler ve toplumsal olaylar karşısında etkilenmelerini, yön deÄŸiÅŸtirme ve kiÅŸilik yapılarını, fert ve kültür arasındaki iliÅŸkileri,
– Silahları ve çeÅŸitlerini, mermileri, silahların günlük bakım ve haftalık, atış öncesi ve sonrası bakım ve kullanımlarını,
– Ceza hukukunun dallarını, suç çeÅŸitlerini ve bunlara uygulanacak cezaları, cezayı ortadan kaldıracak nedenleri,
– Amaca ulaÅŸabilmek için takip edilen yolları,
– Suçluların yakalanması, delillerin incelenmesi, suçu engelleyici operasyonların planlanması, düzenlenmesi ve operasyon sonucu rapor hazırlanması,
– Emniyette yazışma kurallarını, tutanak ÅŸekillerini,
– Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenir ve bu konular ile ilgili dersler alırlar

MESLEKTE Ä°LERLEME

Meslek eğitimini tamamlayanlar atandıkları şubedeki amirlerinin verecekleri göreve göre idari, siyasi, adli polis veya trafik polisi olarak görev yaparlar.

Ä°htiyaç halinde, “Ä°lk Kademe Amir” yetiÅŸtirilmek üzere, yeri ve zamanı Emniyet Genel Müdürlüğü EÄŸitim Daire BaÅŸkanlığınca planlanıp gerçekleÅŸtirilen kurslar açılır. Bu kurslara polis okulunu bitirdikten sonra fiilen 3 yıl polis memuru olarak görev yapanlar ve baÅŸvuru koÅŸullarını taşıyan diÄŸer meslek mensupları katılabilirler. Genel kültüre ve mesleki bilgiye dayalı ön eleme barajını geçenler, aldıkları puan sıralamasına göre kurslara katılırlar. Bu kurslar en az 6 ay sürmekte olup, kursu baÅŸarı ile tamamlayanların “Komiser Yardımcısı” olarak atamaları yapılır. Bu rütbelere atandıktan sonra diÄŸer rütbelerde bekleme süreleri ÅŸu ÅŸekildedir:

RÃœTBELER BEKLEME SÃœRELERÄ°
Komiser Yardımcılığı 6yıl
Komiser 6 yıl
BaÅŸkomiser YaÅŸ Haddi

Daha üst derecedeki rütbelere, polis akademisini veya polis akademisi bünyesinde en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulları bitirenler yükselmektedir.

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler.

Mesleki eğitimini tamamlayanlar 10. dereceden başlayarak asgari ücretin 3-4 katı civarında aylık maaş almaktadırlar. Zaman içerisinde hizmet süreleri ve görevdeki pozisyonlarına göre bu maaş da artmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili eÄŸitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

 • polis ne iş yapar (432)
 • bayan polislerin görevleri (290)
 • kadın polisler ne yapar (188)
 • kadın polislerin görevleri (168)
 • bayan polisler ne yapar (155)
 • polis memuru ne iş yapar (129)
 • polis nedir ne iş yapar (124)
 • bayan polisler ne iş yapar (121)
 • polis memuru nasıl olunur (117)
 • bayan polisin görevleri (93)

POLÄ°S MEMURU için 1 cevap

 1. mehmet salih aslan diyorki:

  Polis memuruyum amirim tarafında araba kullanmamı (şöförlük) yapmamı istenildi, ancak kabul etmedim Emniyet Genel Müdürlüğü disiplin tüzüğüne göre yaptırımı nedir. İlginize şimdiden teşekkürler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir