PETROL VE DOÄžALGAZ MÃœHENDÄ°SÄ°

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


PETROL VE DOÄžALGAZ MÃœHENDÄ°SÄ°

TANIM

Petrol ve doğalgazın bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakledilmesi ile uğraşan ve bu konuda araştırmalar yapan kişidir

GÖREVLER

– Petrol ve doÄŸalgazın nerelerde ve ne miktarda bulunduÄŸunu saptamaya çalışır,
– Jeolojik ve jeofizik etütleri yapılan bölgede jeolojik numuneler üzerinde araÅŸtırmalar yapar, elde edilen verileri deÄŸerlendirir,
– Sondaj için kullanılacak araç ve gereçleri saptar,
– Sondaj faaliyetlerinin ekonomik, emniyetli ve hızlı bir ÅŸekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır ve sondaj faaliyetlerini denetler,
– Petrol ve doÄŸalgaz çıkarılması metotlarını geliÅŸtirmek ve yenileÅŸtirmek için araÅŸtırmalar yapar,
– Isıl yöntemlerini ve kimyasal yöntemleri kullanarak üretimi gerçekleÅŸtirir,
– Akıcılığı çok düşük olan ağır petrol rezervlerinin, sıcak su vererek veya yerinde yakma yöntemiyle akıcılığını artırır,
– Kimyasal yöntemleri kullanarak, petrolün içindeki karbondioksit gazını basınç altında karıştırıp üretilmeyen petrol yüzdesini azaltır,
– Ham petrol ve doÄŸalgazın depolanması ve nakledilmesi ile ilgili projeler hazırlar, depolanmasını ve nakledilmesini denetler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Sondaj makineleri,
– ÇeÅŸitli borular,
– DeÄŸiÅŸik killerden yapılmış sondaj çamurları,
– Çimento ve çimento karışımları,
– Sondaj kurtarma aletleri,
– Çizim, hesaplama ve ölçüm için gerekli malzemeler

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Petrol ve doğalgaz mühendisi olmak isteyenlerin;
– Ãœstün akademik yeteneÄŸe ve sayısal düşünme gücüne sahip,
– Bir iÅŸi planlayıp uygulamaya koyabilen,
– Bir konuyu derinliÄŸine araÅŸtırma isteÄŸi duyan,
– Mantıklı ve tedbirli,
– Tertipli ve düzenli çalışan,
– Ayrıntılara dikkat eden,
– Ä°yi gözlem yapabilen, yaratıcı kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Petrol ve doğalgaz mühendisleri görevlerini genellikle arazide ve açık havada, kısmen laboratuarlarda yürütürler. Çalışma ortamı sıcak, soğuk veya tozlu olabilir. Petrol ve doğalgaz mühendisleri, jeoloji mühendisleri, maden mühendisleri, tekniker ve işçilerle işbirliği halinde çalışmak durumundadırlar. Görevleri seyahat etmelerini gerektirebilir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde petrol mühendisliği,çalışma alanı kısıtlı bir meslektir. Petrol rezervlerinin ve rafinerilerinin belli bölgelerde ve az sayıda oluşu iş bulma olanağını da zorlaştırmaktadır. Yeni petrol ve doğalgaz kaynaklarının araştırılmasının maliyeti çok fazla olduğundan bu konuda çalışmalar yeterli değildir. Ancak ülkemizde petrol ve doğalgaz mühendisi yetiştiren eğitim kurumlarının fazla olmaması ve halen mesleki eğitim veren iki üniversitedeki bölümlerin kontenjanlarının da diğer mühendislik bölümlerine göre oldukça düşük olması, bu bölüm mezunlarının iş bulmalarını kolaylaştırmaktadır. Çalışma alanı fazla olmasa da, bu konuda araştırmalar yapacak bilim adamlarına ihtiyaç vardır. Petrol ve doğalgaz mühendisleri; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve bağlı şirketlerinde, Maden Tetkik Arama, Devlet Su İşleri, BOTAŞ ve yabancı şirketlerde çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelerin Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Petrol ve DoÄŸalgaz MühendisliÄŸi” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Petrol ve DoÄŸalgaz MühendisliÄŸi” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleki eÄŸitim liseden sonra 4 yıl lisans düzeyindedir. Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesinde isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde 1 yıl süreli Yabancı Dil GeliÅŸtirme Programı uygulanır. OrtadoÄŸu Teknik Ãœniversitesinde 1 yıl süreli “Ä°ngilizce Hazırlık Programı” uygulanır. Öğretim dili Ä°ngilizcedir. Her iki fakültede de hazırlık sınıfı 4 yıllık öğretim süresine dahil deÄŸildir.

Ä°lk iki yıl; matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri ile temel mühendislik derslerine ağırlık verilirken, petrol mühendisliÄŸi ile ilgili dersler son iki yılda verilmektedir. 3. ve 4.yıllarda petrol mühendisliÄŸi ile ilgili olarak alınan meslek dersleri; Sondaj MühendisliÄŸi, Petrol Ãœretim MühendisliÄŸi – Petrol Rezervuar MühendisliÄŸi, Petrol Jeoloji Ä°lkeleri, DoÄŸalgaz MühendisliÄŸi, Petrol Ekonomisi gibi derslerdir. EÄŸitim, teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Toplam 8 haftalık yaz stajı mezun olabilmek için zorunludur. Ä°lk 4 haftalık stajın 2. yıl sonunda sondaj teknikleri konusunda, ikinci 4 haftalık stajın 3. yıl sonunda üretim ve/veya rezervuar mühendisliÄŸi konusunda yapılması tercih edilir. Ayrıca son sınıfta petrol mühendisliÄŸi konusunda araÅŸtırma yapma ve rapor yazma zorunluluÄŸu vardır.

MESLEKTE Ä°LERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
Çalıştığı kuruluş veya şirkette üst düzey yöneticiliğe kadar

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak Kredi ve Yurtlar Kurumundan mezuniyetten sonra aylık taksitlerle ödemek koşuluyla, öğrenim ve harç kredisi alınabilir.

Ayrıca, yaz aylarındaki staj süresince, özel şirketler kendi ücret politikalarına göre az da olsa bir ücret ödeyebilmektedir. Ancak staj süresince işletmenin ücret ödeme zorunluluğu yoktur.
Eğitim sonrasında yeni göreve başlayan bir petrol ve doğalgaz mühendisi kamu sektöründe asgari ücretin yaklaşık 3 katı kadar aylık ücret almaktadır.
Özel sektörde alınan ücretler çok değişik olup, kişinin yabancı dil bilgisine, erkekse askerliğini yapıp yapmadığına, mesleki bilgisine vb. özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Kesin bir rakam verilememekle birlikte, özel sektörde çalışan yeni mezun bir petrol ve doğalgaz mühendisi asgari ücretin 4-5 katı kadar aylık ücret almaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili EÄŸitim Kurumları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • petrol ve doğalgaz mühendisliği maaşları (406)
  • petrol mühendisliği maaşları (102)
  • petrol doğalgaz mühendisliği maaşları (68)
  • petrol mühendisi ne iş yapar (60)
  • petrol ve doğalgaz mühendisliği ne iş yapar (43)
  • petrol mühendisliği ne iş yapar (30)
  • petrol mühendisi maaşları (28)
  • petrol ve doğalgaz mühendisliği maaşı (25)
  • petrol ve doğalgaz mühendisliği ne kadar maaş alır (24)
  • petrol ve doğalgaz mühendislerinin maaşları (23)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir