PETRO-KİMYA TEKNİSYENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


PETRO-KİMYA TEKNİSYENİ TANIM İçinde, petrolden çıkarılan hidrokarbonların kimyasal reaksiyona girerek hidrojen kaybettiği veya kazandığı, reaktör adı verilen bir cihazı çalıştıran veya çalıştırılmasına nezaret eden kişidir. GÖREVLER – Reaksiyona girecek maddelerin ve reaktörün ön hazırlıklarını yaparak sistemi reaksiyona hazırlar, reaksiyon için uygun koşulları oluşturur, – Reaktörün vanalarını gereken konuma getirerek ve kontrol panosundan kumanda ederek reaksiyonu başlatır, – Reaksiyon sırasında gerekli sayı ve sıklıkta örnekler alarak analiz ve kontrolünün yapılmasını sağlar ve kayıtlarını tutar, – Analiz ve kontrol sonucu verilen talimata uygun olarak reaktöre yapılan beslemeleri keser ve reaksiyonu sonlandırır, – Hammadde stoklarını gözler ve ikmali konusunda ilgilileri uyarır, – Reaktörün basit bakım ve onarımını yapar, gerektiğinde bakımla ilgili sorunları ilgililere aktarır, – Çalışma yerinin ve reaktörün temizliğini sağlar. KULLANILAN ALET VE MALZEMELER – Reaktör ve reaktör donanımı, – Çeşitli pompalar, – Kaldırma, taşıma, yükleme, boşaltma araç ve gereçleri, – Çeşitli tartı ve ölçü aletleri, – Kalite kontrol cihazları, – Çeşitli el aletleri, – Kimyasal maddeler, – Gerekli iş güvenliği teçhizatı vb. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER – Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, – El ve gözü eşgüdümle kullanabilen, – Kimya ve fizik konularına ilgi duyan ve bu konuda başarılı, – Dikkatli, sorumluluk sahibi ve tedbirli kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Petro-kimya teknisyeni, petrokimya rafinerilerinde çalışırlar. Çalışma ortamı kapalı, gürültülü, pis kokulu ve kirlidir. Reaktör operatörü birinci derecede makinelerle ilgilidir ve görevini genellikle yalnız yapar. Petrol mühendisi ve diğer operatörlerle birlikte çalışırlar. ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Petrokimya teknisyenleri petrokimya sanayii dediğimiz petrolden çeşitli maddeler elde edilen işletmelerde çalışmaktadırlar. Bunların başında Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), Petro-Kimya Holding A.Ş. (PETKİM) gelmektedir. Bunlardan başka hammaddesi petrol olan boya, pet şişe, lastik vb. ürün imali yapan özel veya kamu işletmelerinde çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş eleman sıkıntısı çekilmekte ve lise, meslek lisesi mezunlarından eleman yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Mesleğin gelecekteki çalışma alanı gelişen teknolojiye paralel olarak daha da genişleyecektir. Günümüzde yaygın kullanım alanı bulunan petrokimya ürünlerinin işlendiği işletmelerin hızla artması ve tüketicinin kaliteli mal isteği bu alanda teknik eğitim görmüş personel ihtiyacını artırmaktadır. MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleğin eğitimi Aliağa Mesleki Teknik Eğitim Merkezi’nde gözükmekle beraber programın yeniden yapılanması söz konusu olduğundan bu bölüme öğrenci alınmamaktadır. MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI Endüstri meslek liseleri ve çok programlı liselere girmek için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Teorik dersler: Teknik resim ve proje okuma, genel kimya, ölçme ve enstrümantasyon, meslek resmi, meslek bilgisi, organik kimya, petrokimya ürünler ve kullanım alanı çevre koruma ve atık giderme gibi dersler öğretilmektedir. Eğitim süresi, endüstri meslek liselerinde ve çok programlı liselerde 4 yıldır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir. MESLEKTE İLERLEME Meslek liselerinin “Meslek liselerinin “Petro-Kimya” bölümünden mezun olanlar gerekli şartları taşımaları koşuluyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Çalışma deneyimi, başarısı ve idarecilik vasıflarına göre amirlerinin kararıyla ustabaşı olabilirler. BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU Endüstri meslek liselerinde öğrenciler, okul ve işletmelerde meslek eğitimi kapsamında, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar. Meslek yüksekokulları yolu ile meslek öğrenenler için eğitimleri süresince herhangi bir ücret almak söz konusu değildir. Ancak, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs, kredi alabilirler. İşletmedeki eğitim süresince ise, işe işçi olarak girdikleri için bulundukları unvandan maaş almaktadırlar. Eğitim sonrası kazanç durumu işletmelere göre değişmektedir. Ücretler asgari ücretin 4-5 katına kadar çıkabilmektedir. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER · İlgili eğitim kurumları, · Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, · Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • kimya teknisyeni maaşı (122)
  • tüpraş ne iş yapar (14)
  • tüpraş maaşları (13)
  • Petkim cizimcilerincizimcilerin maaşı (1)
  • petkim de teknisyen maaşları (1)
  • petkim ne iş yapar (1)
  • petkim tekniker maaşı (1)
  • tüpraş 2017 iş ilanları kimya teknisyeni (1)
  • tüpraşta tekniker maaşları (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir