OTO BAKIM-ONARIMCISI (OTO-MOTOR TAMÄ°RCÄ°SÄ°)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


OTO BAKIM-ONARIMCISI (OTO-MOTOR TAMÄ°RCÄ°SÄ°)

TANIM

Otomobil, kamyon, otobüs gibi motorlu araçlarda motorun yakıt, ateşleme, soğutma, yağlama ve supap sistemi, güç aktarma organları, ön düzen, fren ve direksiyon sistemlerinde, meydana gelen arızaları gideren , aydınlatma ve ikaz donanımlarının bakım ve onarımını yapan kişidir.

GÖREVLER

– Arızayı tespit eder,
– Gerekli parçaları saÄŸlar ve arızayı giderir,
– Zamanla çıkabilecek arızaları önlemek için araçların periyodik bakım programlarına göre motor donanımı, yakıt donanımı, ateÅŸleme donanımı, soÄŸutma donanımı, fren donanımı, güç aktarma organları, ön düzen ve süspansiyon donanımları, oto elektrik, elektronik donanımı vb. bakım ve ayarlamalarını yapar,
– Yadırganan hareket ve oluÅŸları (ses, boÅŸluk, sıkılık, aşıntı, yanma, eksoz gazı vb.) yorumlar, sonuç belirtir,
– Bu çalışmalarda gerekli sökme, takma, parça deÄŸiÅŸtirme ve benzeri iÅŸlemleri yapar,
– Yapılan iÅŸlerle ilgili kayıtları tutar,
– Bakım kartlarını iÅŸler, üstlerine yazılı ve sözlü bilgi verir,
– Kullanılan makine donanım ve malzemelerle bakım ve onarımlarında sorumlu olduÄŸu araçların günlük bakım ve temizliÄŸini; su, yakıt, yaÄŸ, hava ve koÅŸullara göre gerekli diÄŸer ikmalleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Distrübütör muayene tezgahı,
– Diagnostik arıza tesbit cihazı,
– Motor test cihazı,
– Buji temizleme cihazı,
– Zımpara taşı makinesi,
– Kaynak makinesi,
– Enjektör muayene cihazı,
– Mengene,
– Pense takımları, kargaburun,
– Anahtar ve zımba takımları,
– Tornavida, rayba, raspa, sentil,
– Matkap, kılavuz, pafta, eÄŸe ve keski, levye,
– Sekman, enjektör, meme temizleme, kılavuz ve karbüratör, ayar takımı, lehim, havya, tel-kıl fırça, çekiç, yaÄŸ pompası, buji anahtarı, yaÄŸdanlık, ampermetre, voltmetre ve kaldırma araçları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Oto-motor tamircisi olmak isteyenlerin;
– Åžekiller arasındaki iliÅŸkileri görebilme,
– Mekanik problemleri çözebilme gücüne,
– El ve gözü eÅŸgüdümle kullanabilme,
– El ve parmakları ustalıkla kullanabilme,
– Temas yolu ile yer, ÅŸekil ve konum tanıyabilme becerisine sahip,
– Yenilikleri izleme özelliÄŸi bulunan kimseler olmaları gerekir.

Ayrıca bu meslek, genellikle ayakta, bazen çömelerek veya arabanın altına yatarak, değişik aletler kullanarak, çeşitli bedensel hareketlerde bulunarak yapılır. Bu nedenle oto-motor tamircisi olmak isteyenlerin belirtilen hareketleri yapabilecek bedensel yeterlilikte olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Oto-motor tamircileri atölyelerde çalışır. İş, kapalı ve açık havada yapılabilir. Ortam kirli ve yağlıdır. Çalışma süresi, haftanın 6 gününü kapsar. Oto-motor tamircisi birinci derecede makinelerle ilgilidir. Ayrıca iş sahipleri ve diğer meslektaşlarıyla da iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Otomotiv sanayi, ülkemizde geliÅŸmekte olan 3 büyük sektör arasındadır. Sektörün geliÅŸimine paralel olarak oto-motor tamircileri, kendi iÅŸyerlerini açabilecekleri gibi, oto servis istasyonlarında, fabrikalarda, hava alanlarının yer bakım istasyonlarında, kamu kuruluÅŸlarının makine park yerlerinde, belediyelerin otobüs iÅŸletmelerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün tamir bakım atölyelerinde, benzinliklerde, çalışma olanaklarına sahiptirler.
Ülkemizde, yurtiçindeki taşımacılık hizmetlerinin hemen hemen tamamı, ulaştırmanın tamamına yakın bir kısmı ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinin motorlu araçlarla yapıldığı dikkate alınırsa bu mesleğin çok geniş bir çalışma alanı mevcuttur.
Değişen teknoloji (otomasyon ve bilgisayar kullanımı gibi), artan rekabet ve bunların yüksek maliyetleri bu alanda iyi eğitimli nitelikli eleman ihtiyacını giderek artırmaktadır.
Böylesine dinamik ve deÄŸiÅŸken bir ortamda kalıcı olabilmek için, küçük ölçekli bakım-onarım iÅŸletmeleri bir araya gelip “servis aÄŸları” oluÅŸturmaktadır. Ayrıca, orta ve büyük ölçekli iÅŸletmelere yönelik olarak varolan eÄŸilim bu servis aÄŸlarının oluÅŸmasını hızlandırmaktadır. Eskinin geniÅŸ kapsamlı “Oto Motor TamirciliÄŸi” mesleÄŸi giderek yerini farklı uzmanlık alanlarına (oto elektrik/elektronik, ön düzen, motor yenileme vb.) bırakmaktadır. Bu geliÅŸme, alanda yeni çalışma olanakları yaratmaktadır.
Son yıllarda iÅŸbölümünde meydana gelen deÄŸiÅŸimler nedeniyle, “Oto Motor TamirciliÄŸi” özellikle ağır ve hafif araçların bakım ve onarımlarından sorumludur. “Ağır Araçlar” ve “Hafif Araçlar” arasındaki ayrım çizgisi, Avrupa’da olduÄŸu gibi Türkiye’de de giderek belirginleÅŸmektedir. Ayrıca, bu meslekte elektronik giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle, gelecekte, oto motor tamircileri özellikle elektronik alanında yeterli olmak zorunda kalacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Oto bakım-onarımcılığının (oto-motor tamircisi) mesleki eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda Mesleki Eğitim Merkezlerinde “Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında “Otomotiv Mekanikerliği”Dalında verilmektedir..
Endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ile çok programlı liselerin motor bölümünde (yurt çapındaki endüstri meslek liselerinin büyük bir bölümünde

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuÅŸ olmak.Bünyesi ve saÄŸlık durumu gireceÄŸi mesleÄŸin gerektirdiÄŸi iÅŸleri yapmaya uygun olmak,
– EÄŸitim görmek istediÄŸi meslekte bir iÅŸyeri sahibi ile çıraklık sözleÅŸmesi imzalamak gereklidir.
– Endüstri meslek liselerinde, teknik liselerde ve çok programlı liselerde eÄŸitim görmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, Anadolu teknik liselerinde eÄŸitim görmek için ise Milli EÄŸitim Bakanlığı’nca merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve YerleÅŸtirme Sınavını kazanmak gerekmektedir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi liselerde 4 yıldır.Oto motor tamirciliği mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.
Meslek lisesi öğrencilerinin 2 ve 3. sınıf öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini de haftada 3 gün işletmelerde yaparlar. Çıraklık eğitiminde ise öğrenciler haftanın 5 günü işletme de pratik, 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim yaparlar.
Meslek eğitiminin başlangıcında, tesviye ağırlıklı çalışmalar yapılır. Eğeleme, kesme, matkapla delme, pafta ve kılavuzla diş açma, raybalama ve ölçü aletleri ile çalışmayı öğrenirler, bunların ardından motor çeşitlerini, motorların çalışma prensiplerini, benzin motorlarının parçaları, arıza bulma yöntemleri, arızaların giderilmesi, yedek parça listeleri hazırlamayı ve teknik değerlere göre onarım fişlerinin hazırlanmasını öğrenirler. Daha sonra ağırlıklı olarak dizel motorların ve yakıt sistemlerinin ayarlarını, aktarma organlarını ve ön düzen geometri ayarlarının yapılmasını öğrenirler. Son olarak elektronik sistemlerini, arıza tespit yöntemlerini, kullanılan test cihazları ile çalışmayı ve motor ayarlarının yapılmasını öğrenirler. Ayrıca iş güvenliği ve işletme dersleri de alırlar.

MESLEKTE Ä°LERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
Ustalık için öngörülen teorik eÄŸitime devam etmeyenler ise bir iÅŸyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya BaÄŸ-Kur primleri ile belgelemek ÅŸartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eÄŸitim merkezlerinde 40 saatlik iÅŸ pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda baÅŸarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları iÅŸyerlerinde çalıştıranlar bağımsız iÅŸyeri açabilirler. Ayrıca, iÅŸyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.
Meslek lisesi mezunları doğrudan ustalık sınavına girebilirler.
Meslek liselerinin “Motor” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Makine, Otomotiv ve Tarım Alet ve Makineleri ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

Mesleki eÄŸitim merkezleri ve meslek lisesi öğrencilerine, iÅŸletmelerde meslek eÄŸitimi verilirken iÅŸletmelere göre deÄŸiÅŸmekle beraber iÅŸyerlerince asgari ücretin %30′ u oranında ücret ödenmektedir.
İşin durumuna ve çalışılan yerin özelliğine göre değişme göstermekle beraber asgari ücretin 2-4 katı arasında net ücret alınmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili EÄŸitim Kurumları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • araba tamircisi ne iş yapar (43)
  • tamirci nasıl olunur (35)
  • oto tamircisi nasıl olunur (28)
  • tamircinin görevleri (27)
  • oto tamircisi maaşı (23)
  • TAMİRCİ GÖREVLERİ (23)
  • araba tamircisi nasıl olunur (18)
  • oto tamircisinin görevi (15)
  • oto tamirci maaşları (14)
  • araba tamircilerine ne denir (3)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir