ORTOPEDİ TEKNİSYENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ORTOPEDİ TEKNİSYENİ
TANIM

Beden sakatlığı olanlara suni maddelerden, ağaçtan, deriden, metalden kol ve bacak sargısı, muhafaza gömleği, suni organ ve korset gibi teknik yardımcı cihazları imal eden ve onaran kişidir.

GÖREVLER

Ortopedi teknisyeni, her zaman doktor reçetesine göre çalışır. Yapacağı protezleri doktorun isteğine uygun olarak hazırlar.

– Doktorun reçetesini ve raporunu inceler,
– Takılacak protezin ölçüsünü alır,
– Plastik dökülecek kalıbı ayarlar, uygun plastiği döker,
– Dökülen plastiğin iç kısmındaki boşluğu doldurur,
– Yeni modelâj yapar,
– Protez takılacak organın kalan kısmını dökümü yapılan plastiğin içine yerleştirir,
– Protezin ayarını yapar ve işi tamamlar,
– Ortez malzemelerini istenilen ölçülere uygun olarak hazırlar,
– Kalıplar ve patronlar çıkarır,
– Kalıp ve patronlara uygun bandaj ve korsetlerin dikimini yapar,
– Protez onarımları ve bakımlarını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Yapay malzemeler,
– Bandaj ve korset malzemeleri,
– Tutkal, oksijen, asetilen, alçılar, sargılar,
– Kaynak makineleri, torna taşlama frezeleme tezgâhları,
– Matkap makineleri, havya ve havya matkapları,
– Torna kalemleri, primler, kamalar, rafya çeşitleri,
– Ölçme ve kontrol aletleri,
– Markalama aletleri, paftalar, raspa, testere, eğeler, vidalar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– El ve parmak becerisine,
– Şekil ve cisimleri algılama gücüne sahip,
– İnce ayrıntıları görebilen,
– Titiz ve dikkatli
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ortopedi teknisyeni, hastanelerin atölyelerinde ve özel atölyelerde, kokulu, tozlu ve gürültülü ortamlarda çalışırlar.

Mesleğin yürütülmesi, uzun süre ayakta kalmayı gerektirmektedir. Mesleğin icrası torna, eğe, matkap vb. aletlerle yapıldığı için fiziksel güç ve dayanıklılık ister. İşin yapılması sırasında yoğun kimyasal maddeler kullanılması nedeniyle alerjik ve solunum yolları hastalıklarına neden olabilecek bir ortam söz konusudur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu alanda yetişmiş elemanlara özel ve kamuda mevcut protez-ortez atölyelerinde sürekli gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca, devlet hastanelerinde ortopedi teknisyeni kadroları mevcuttur.
Meslek mensupları kendi atölyelerini de açabilirler. Sürekli değişim yaşanan tıp teknolojisinde, meslek elemanları kendilerini değişen koşullara hazırlamak ve yenilikleri izleyerek bu piyasalardan uzak kalmamak durumundadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğim eğitimi, Mili Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinin “Ortopedi Teknisyenliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
– Kamu haklarından mahrum olmamak,
– Evli, dul veya nişanlı olmamak, (Öğrenci iken evlenen veya nişanlananların okulla ilişkileri kesilir.)
– Sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılında ilköğretim okullarının 8.sınıfında öğrenim görüyor olmak,
– Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 16 yaşını bitirmemiş olmak, (17 yaşından gün almamış olmak.)
– Girmek istediği mesleğin eğitim-öğretiminin yürütülmesi için özel sağlık şartlarını taşımak. Kekelememek-şaşılık-körlük-topallık-sağırlık-kamburluk-cücelik vb. özürler ile açık tbc-AİDS-syfiliz gibi uzun seyirli bulaşıcı hastalıklar, sara-parkinson gibi sinir sistemi hastalıkları, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları ve ilaç bağımlılığı bu okullara girmeye engel teşkil eder.
– Taksirli suçlar hariç, ağır hapis, 6 aydan f azla hapis veya affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, sahtecilik, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası veya kanuni bir kavuşturma sonucu çıkarılmamış olmak.
– Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile, herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak.

Sağlık meslek lisesinin Ortopedi Teknisyenliği bölümüne ön kayıt yaptırıp, önkayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde kesin kayıt hakkı kazanılır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Ortopedi teknisyenliği bölümlerinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 4 yıldır.

Eğitim süresince; Tüm kültür dersleri; Türkçe, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fen, Felsefe, Yabancı dil Sağlık Hizmetleri, Anatomi-Fizyoloji, Sağlığı Koruma Bilgisi, Sağlık Eğitimi, İlk Yardım, Genel Beslenme, Sağlık İstatistiği, Malzeme Bilgisi, Biyo-Mekanik, Teknik Resim, Patoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Mekanik ve Atölye uygulaması dersleri verilmektedir.

Ayrıca 3. ve 4. sınıfta kamu ve özel atölyelerde staj yapılmakta ve hastalar üzerinde uygulama gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Ortopedi Teknisyenleri, deneyimleri ve gösterdikleri performansa bağlı olarak atölye sorumlusu olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince bir kazanç söz konusu değildir. Meslek eğitimi sonrası kazanç, kişinin iş tecrübesi ve nitelik ve çalışma süresine göre değişmektedir. Ayrıca işletmenin ücret politikası ve sosyal imkanları değişiklik göstermektedir. Kişi asgari ücretle çalışabildiği gibi, asgari ücretin 2-3 katına kadar ücret alabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • ortopedi doktoru ne yapar (74)
  • ortopedı teknısyenı maası (63)
  • ortopedi doktoru nasıl olunur (61)
  • ortopedi teknisyenliği nedir (60)
  • ortopedi ne iş yapar (49)
  • ortopedi teknisyeni ne iş yapar (45)
  • ortopedi doktoru ne iş yapar (40)
  • ortopedi teknisyenliği maaşı (35)
  • ortopedi teknisyeni (27)
  • hastanelerin ortopedi bölümü ne iş yapar (26)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>