ORMAN TEKNİKERİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


ORMAN TEKNİKERİ

TANIM

Ormancılık çalışmalarının çeşitli dallarında orman mühendisi, orman yüksek mühendisi (bölge şefi, işletme şefi)veya orman endüstri mühendisi ile orman muhafaza/ağaçlandırma memuru arasında görev yapan kişidir.

GÖREVLER

– Mühendis tarafından hazırlanan ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslah projeleri uygulamalarını yapar,
– Mühendis tarafından hazırlanan doğal ve yapay gençleştirme, baltalık yenileme,enerji ormanı tesisi projelerini uygular,
– Mühendis tarafından hazırlanan milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve orman içi dinlenme yerleri gibi alanlara yönelik çeşitli projelerde görev alır,
– Mühendis tarafından hazırlanan, orman köyleri kalkınma planları ve projeleri konusunda çalışmalara katılır,
– Mühendis tarafından hazırlanan istihsal programı çerçevesinde orman ürünleri üretimi, standardizasyonu, pazarlama ve satış çalışmalarını yürütür,
– Plan ve programların uygulanması için gerekli malzeme, ekipman ile diğer araç ve gereçlerin temini ve uygulama yerinde hazır bulundurulması konusunda mühendise yardımcı olur,
– Plan ve projelerde çalışacak elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesinde ve çalışma proğramının hazırlanmasında mühendise yardımcı olur,
– Çalışma ve uygulamaların plan ve projelere uygun olarak yürütülmesini sağlar,
– Yol yapım çalışmalarında ve mera ıslahında görev alır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Çeşitli damgalar (usulsüz ve kaçak ağaç kesimlerinin önüne geçilebilmesi açısından hangi tür ve nitelikte ağaçların kesilebileceğinin belirlenebilmesi için)
– Ormancılık mekanizasyonunda kullanılan çeşitli alet ve makineler (Riper, Tarak, Dozer, Greyder vb.),
– Pusula, GPS, Şeritmetre, Altimetre, Klizimetre, Çap ölçer,
– Bilgisayar, Paket programlar,
– Kesim aletleri (Balta, Motorlu Testere, Tahre, Gürebi vb.)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Fen bilimlerine (özellikle biyolojiye) ilgi duyan,
– Araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş,
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
– Bedence sağlıklı ve dayanıklı,
– Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
– Sorumluluk alabilen ve tedbirli,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Alerjik rahatsızlığı olmayan,
– Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Orman teknikerleri, genellikle açık alanlarda çalışırlar. Çalışma ortamları itibariyle, alerjik etmenler sıcak/soğuk ve ani ısı değişiklikleri olabilmektedir. Çalışma alanlarına bağlı olarak yaban hayvanlarının saldırısı ve usulsüz kesimlere karşı mücadele sırasında çeşitli tehlikelere maruz kalabilirler. Orman yollarının yapımı (patlayıcı, yanıcı madde vb), orman yangınları ile mücadele (trafik kazası), orman ürünü üretimi (makine kazası) sırasında da tehlike söz konusu olabilmektedir. Çalışırken orman mühendisleri, orman muhafaza memurları, operatörler, işçiler, şoförler ile çalışmayla dolaylı ilgisi bulunan orman köylüsü, muhtar vb. ile iletişim halindedir.İşin gereği olarak gece dahil tam gün çalışma sözkonusu olabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Orman teknikerleri; genellikle kamu sektöründe istihdam edilmekte olup, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ,Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünde çalışabilirler.Ayrıca Orman ürünleri üreten fabrikalarda ve fidan üretimi yapan firmalarda teknik personel olarak çalışabilirler.
Bu meslekte daha çok ormancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler ile ormancılığa müsait yerlerde iş bulma olanağı fazladır. Maddi imkanların elverişli olması durumunda fidan/süs bitkisi yetiştirme gibi alanlarda kendi işlerini kurabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Ormancılık” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Ahşap Teknolojisi, Ağaç İşleri, Ahşap Yat İnşaa, Döşemecilik, Mobilya ve Dekorasyon, Müzik Aletleri Yapımı, Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi ve Ziraat bölümlerinden mezun olanlar Ormancılık ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler, gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için, bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık-1” (EA-1) puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere; Temel Bilgi Teknolojileri, Zooloji, Genel Botanik, Toprak İlmi, Ölçme Bilgisi, Matematik, Mesleki Uygulama, Türk Dili, Yabancı Dil, Orman Botaniği, Ekoloji, Ağaçlandırma Tekniği, Silvikültürün Temel Esasları, Silvikültür Tekniği, Orman Bakımı , Fidanlık Tekniği, Orman Kadastro Bilgisi, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Milli Parklar ve

Doğa Turizmi, Park Bahçe ve Peyzaj Mimarisi, Ormancılıkta Yaban Hayatı, Orman Koruma, Dendrometri, İstatistik Yöntemler, Ormancılık Hukuku, Muhasebeye Giriş gibi dersler verilmektedir. Öğrenciler uygulama arazisinde teorik dersleri pratik olarak uygulayabilmektedir.
Ayrıca eğitim süresi içinde kamu kuruluşları veya özel sektörde 30 iş günü staj yapılması gerekir.

MESLEKTE İLERLEME

Orman Teknikerliği, önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde “Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği” lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.
Bunun yanı sıra, çalıştıkları işyerinde gösterdikleri performansa ve edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

– Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler.
– Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan da yararlanabilirler.
– Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.
– Özel sektörde ise asgari ücretten az olmamak üzere işverenle yapılan anlaşma veya sözleşmelere göre değişik miktarda ücret alabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

 • orman muhafaza memuru ne iş yapar (1679)
 • orman muhafaza memuru nasıl olunur (924)
 • orman muhafaza memuru nedir (404)
 • orman teknikeri maaşları (130)
 • orman memuru nasıl olunur (127)
 • orman muhafaza memuru maaşları (125)
 • orman muhafaza memuru olma şartları (120)
 • nasıl orman muhafaza memuru olunur (118)
 • orman işletme şefi nasıl olunur (89)
 • orman muhafaza memuru görevleri (78)

ORMAN TEKNİKERİ için 5 cevap

 1. mustafa diyorki:

  ben önlisans mobilya ve dekorasyon mezunuyum orman muhafaza memuru nasıl olabılırım

  • zeroist diyorki:

   Atamaya İlişkin Usul ve Esaslar

   Öğrenim durumu

   Orman muhafaza memurluğu için öğrenim durumu olarak, yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümleri ile lise ve dengi okullardan mezun olma şartı aranır.

   İlk defa memuriyete atanma

   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesi gereğince Kamu Personel Seçme Sınavı sonucu başarı puanına göre erkek adaylar arasından tercihleri doğrultusunda Genel Müdürlüğe açıktan atanmak üzere tertip edilen adaylar atanır.

   Atama

   Yeterli orman muhafaza memuru olması halinde, orman işletme şefliklerinde kuruluşu belirlenen,

   a) Toplu koruma ekiplerine en az iki, en çok yedi,

   b) Bölüm koruma ekiplerine en az bir, en çok iki,

   c) Hassas alanlar koruma ekiplerine en az üç, en çok beş,

   orman muhafaza memuru atanır.

   (2) 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen zorunlu haller dışında, orman muhafaza memuru atamaları yapılırken koruma ekiplerinin tespit edilen standart kadro adedinde aşım yapılmaz.

 2. mustafa diyorki:

  ormancılık bölümünden mezun olduktan sonra orman mühendisliğine dgs ile geçebilyor muyuz ?

 3. ismail diyorki:

  orman teknikeri nasıl olunur bir bilgisi olan var mıdır acaba

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir