NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSİ

TANIM

Atom çekirdeğinin çeşitli süreçler sonunda parçalanması ile ilgili enerjinin kontrollü ve güvenli bir şekilde elde edilmesi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli tasarım, işletme ve araştırma çalışmalarını yürüten kişidir

GÖREVLER

– Nükleer reaktörlerin ana ve güvenlik sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde görev alır,
– Nükleer santrallerde üretilen enerjinin güvenli ve ekonomik bir şekilde kullanılabilir duruma getirilmesine yönelik teknik çalışmalar yapar,
– Alanı ile ilgili yeni teknolojiler üzerinde araştırma yapar, proje ve rapor hazırlar (örneğin radyasyondan korunma),
– Konusuyla ilgili kullanılacak malzeme ve maddelerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla laboratuar çalışmaları yapar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Bilgisayar,
– Nükleer santraller ve test laboratuarlarında kullanılan, araştırma reaktörü ölçme cihazları vb. araç-gereç ve ilgili malzemeler,
– Teknik çizim malzemeleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Nükleer enerji mühendisi olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde genel yeteneğe,
– Bilimsel meraka sahip,
– Fizik ve matematik konularına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
– Bedence sağlam,
– Dikkatli,
– Yaratıcı,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş,
– Soğukkanlı, çabuk karar verebilen,
– İşbirliğine açık kimseler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Nükleer enerji mühendisleri nükleer enerji ile çalışan enerji santrallerinde veya araştırma kurumlarında çalışırlar. Santrallerde çalışma ortamı kapalı ve oldukça gürültülüdür. Nükleer enerji mühendisi çalışırken tüm mühendislik dalları, özellikle bilgisayar elektrik, makine, metalurji mühendisleriyle, teknikerlerle, işçilerle ve işletmecilerle iletişim halindedir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde nükleer enerji mühendislerinin iş olanakları oldukça sınırlıdır. Ancak bu mesleğin eğitimi sınırlı sayıda kişiye verildiğinden meslek elemanları araştırmaya yönelik kuruluşlarda görev alırlar. Bu meslekte yabancı dil çok önemli olduğundan, yabancı dil bilgisi iyi olanlar (özellikle İngilizce) daha iyi şartlarda ve daha kolay iş bulabilmektedirler.

Nükleer enerji santrallerinde, enerji sektöründe, endüstriyel üretim tesislerinde, araştırma-geliştirme laboratuarlarında, sağlık fiziği bağlamında hastane ve tıbbi laboratuarlarda, kamu kurumlarında genellikle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu) ve TEAŞ (Türk Elektrik Anonim ŞT.)’de çalışabilirler.
Ülkemizde bu mesleği edinen öğrencilerin bir kısmıda yurt dışında çalışmaktadırlar.

Bunların dışında üniversitenin bu bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışma olanağı da vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi ülkemizde sadece Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi “Nükleer Enerji Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Nükleer Enerji Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Nükleer Enerji Mühendisliği” lisans Programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.
Lisans eğitiminin ilk iki yılı Nükleer Enerji Mühendisliğine hazırlık yıllarıdır. Bu yıllarda Matematik, Fizik, Bilgisayar Programlama, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Mukavemet, Malzeme Bilgisi, Isı İletimi, Nükleer Fizik, Teknik Elektronik Çizim gibi temel mühendislik dersleri alınır. Son 2 yılda ise Nükleer Enerji Mühendisliğinin temelini oluşturan Nükleer Reaktör Fiziği, Nükleer Reaktör Mühendisliği, Nükleer Malzeme, Nükleer Reaktör Kontrolü gibi dersler alınır.

Eğitim sırasında uygulama yapabilecekleri laboratuar olanakları da bulunmaktadır. Ayrıca 2 ay nükleer bir kuruluşta staj yapma zorunluluğu vardır.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.
Kamu kurumları ile özel sektörde yöneticilik görevlerine yükselme olanağı vardır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince bir kazanç elde edilmemektedir. Ancak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan koşulları uyanların kredi alması söz konusudur. Bunun dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da yararlanma olanağı vardır.

Eğitim sonrası kazanç, kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatları alırlar. Bu ücret yaklaşık asgari ücretin dört katıdır.

Özel işyerlerinde çalışanlarda ise ücret deneyim ve çalışılan sektöre göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • nükleer enerji mühendisliği maaşları (430)
  • nükleer enerji mühendisliği maaşı (140)
  • nükleer enerji mühendisliği maaş (87)
  • atom mühendisliği maaşları (72)
  • nükleer enerji mühendisi maaşları (55)
  • nükleer enerji mühendisi maaşı (51)
  • enerji mühendisliği maaşları (30)
  • atom mühendisliği nedir (23)
  • atom mühendisi maaşları (18)
  • nükleer enerji mühendislerinin maaşları (16)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir