NAKIŞ ÖĞRETMENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

NAKIŞ ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, nakış ile ilgili eğitim veren kişidir

GÖREVLER

Nakış ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Nakış öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.)
– Dikiş makinesi, nakış makinesi, ışıklı masa,
– Makine nakışları ve el nakışları ile ilgili araç ve gereçler kullanılır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Nakış öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Nakış öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip,
– Ellerini, gözlerini ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,
– Yaratıcı ve estetik değerlendirme gücüne sahip,
– Renkleri ayırdedebilen,
– Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları algılayabilen
– Düşüncelerini ve bilgisini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, sabırlı, işine özen gösteren,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü,
– Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Nakış öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı temiz, aydınlık, makine nakışları dersinde oldukça gürültülüdür

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Nakış öğretmenlerinin; büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında (halk eğitim merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) el ve makine nakışları dersine girerler.Özel işyerinde çalışabilirler. Olanakları elverenler, kendi işyerlerini açabilirler

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin ”Nakış Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci seçme sınav’ında(ÖSS) “Nakış Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Sözel (SÖZ-1) puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Nakış Öğretmenliği”ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince öğrenciler;
El nakışları, makine nakışları, temel sanat eğitimi, mesleki resim ve makine bilgisi dersleri ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri alırlar.
Ayrıca;
– İşe uygun araç-gerecin seçimi, kullanımı, bu araçların bakımı, basit onarımı ve korunması,
– El ve makine nakış çeşitlerini uygularken kaynakları araştırma, tanıma ve uygun olanını seçme,
– El ve makine nakışları ile ilgili teknikleri uygulama,
– Geleneksel nakışlarımızı koruma, yaşatma, aslına bağlı olarak geliştirme,
– El ve makine nakışları üretim alanında, yeni uygulamalarla araştırmalar yapma,
– İş güvenliği kurallarına uyma konularında bilgi ve beceri kazanırlar.
– Fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarı yıl “Öğretmenlik Uygulaması” yaparlar

MESLEKTE İLERLEME

– Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir, ayrıca üniversitelerde araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.
– Çalıştıkları eğitim kurumunda ve işletmelerde yönetim kademelerinde görev alabilirler.
– Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarında başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

– Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği öğrenim kredisi, katkı (harç) kredisi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler.
– Öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.
– Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve yeni göreve başlayan öğretmenler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Ayrıca görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • nakış hocası nasıl olunur (84)
  • dikiş nakış hocası nasıl olunur (52)
  • dikiş öğretmeni nasıl olunur (46)
  • nakış öğretmeni nasıl olunur (45)
  • dikiş nakış öğretmeni nasıl olunur (30)
  • dikiş hocası nasıl olunur (12)
  • halk eğitim öğretmeni nasıl olunur (11)
  • dikis nakis ogretmenligi (2)
  • nakış öğretmenliği maaşları (2)
  • nakış öğretmeni (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>