MODA TASARIMCISI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


MODA TASARIMCISI

TANIM

Günümüzde ve gelecekteki giysilerin ve giysiyi tamamlayan aksesuarların tasarımını yapan, çizen, gerektiğinde çizdiği modeli kalıba dönüştürerek ilk deneme ürünün elde edilmesini gerçekleştiren kişidir.

GÖREVLER

Moda Tasarımcısının görevlerini üç ana başlık altında toparlayabiliriz.
1-Tasarlama, 2-Uygun malzeme ve araç-gereci seçme, deneme üretimini gerçekleştirme ve katalok hazırlama, 3-Pazarlama ve satış tekniklerini uygulayarak sunuş yapmak. Bu ana başlıklar altında;
– Tasarım panosu hazırlar,
– Hazır giyim ve ısmarlama giyim ünitelerinde uygulanabilir giysi tasarımı yapar,
– Görsel sanatlarla ilgili bilgileri kullanarak, özgün tasarım çalışmaları yapar,
– Tasarımını teknik çizim ve moda grafikleri (artistik çizim) ile ifade eder, gerektiÄŸinde sunum yapar,
– El veya bilgisayar desteÄŸiyle çizdiÄŸi modelin kalıbını hazırlar veya hazırlanmasını nezaret eder,
– Tasarımına uygun tekstil ürününü (kumaÅŸ, triko, deri, elyaf..vb.) saptar ve kumaÅŸ analizi yapar,
– Kesim planı ve malzeme hesabı yapar,
– Deneme üretimini gerçekleÅŸtirir veya gerçekleÅŸtirilmesine nezaret eder,
– Ortaya çıkarılan ürüne uygun aksesuar seçimi yapar veya yeniden tasarlayarak yapımını saÄŸlar,
– Farklı amaçlara uygun koleksiyonlar hazırlar (erkek, kadın, çocuk veya deri, triko, kumaÅŸ, vb.) ve gerektiÄŸinde sunulmasını saÄŸlar,
– Dünya modasını araÅŸtırır, takip eder,
– Tüketici davranışlarını, pazarlama ve satış tekniklerini bilir, belli stratejiler oluÅŸturarak satışını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Bilgisayar,
– Çizim kalemleri ve kağıtları,
– ÇeÅŸitli amaçlı masalar (atölye masası, kalıp çizme masası.),
– ÇeÅŸitli makaslar (karton, deri, kumaÅŸ.vb. makası),
– Tekstil makineleri (sanayi tipi dikiÅŸ makinesi, overlok makinesi, ilik makinesi, ütü ve ütü araç-gereci.vb.),
– ÇeÅŸitli kumaÅŸ, deri, triko, elyaf ürünler,
– DikiÅŸ malzemeleri, boya malzemeleri ve ölçü aletleri,
– Sunum amaçlı araç-gereçler, kataloklar,
– ÇeÅŸitli dergiler (moda dergileri, tasarım dergileri…),
– Aksesuar malzemeleri (hırdavat malzemeleri, hobi gereçleri, boncuk…).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Moda Tasarımcısı olmak isteyenlerin,
– Sanata ve modaya ilgili, yeniliÄŸe açık,
– Yaratıcı, hayal gücü zengin, estetiÄŸe önem veren,
– ÇeÅŸitli modeller tasarlayabilen ve tasarladığını koleksiyon haline getirebilen,
– Cisimlerin birbirine göre deÄŸiÅŸik durumlarını zihinde canlandırabilen,
– Tasarımlarını teknik ve artistik çizimlerle ifade edebilen,
– Dikkatini yoÄŸunlaÅŸtırabilen ve ayrıntıları görebilen,
– Renk algısı yüksek,
– Göz ve ellerini eÅŸgüdümle kullanabilen,
– Ä°kna kabiliyeti yüksek, insanlarla iyi iletiÅŸim kurabilen,
kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Moda Tasarımcısı çalışmasının büyük çoğunluğunu kapalı ve geniş tasarım stüdyolarında yapmaktadır. Genelde sessiz, temiz ve aydınlık bir ortamdır. Zaman zaman üretim kısmında da bulundukları için gürültülü, bazen kokulu (deri ile ilgili alanda) ve tozlu ortamda da bulunulur.

Tasarım ve kalıp çıkarma işlemleri sık sık eğilmeyi gerektirdiğinden omurga ve eklem ağrıları ile karşılaşılabilmektedir. Çalışma süresi esnektir.

Dünyadaki değişimlerin farkında olmak ve tasarım araştırması amacıyla çeşitli ülkelerdeki moda fuarlarını ve pazarlarını, satış noktalarını (mağazalar), defileleri, moda merkezlerini izlemek için seyahatlere çıkabilir.

Çalışırken kalıpçılarla, makinecilerle, meslektaşlarıyla, müşterilerle iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Moda Tasarımı veya Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünü bitiren kiÅŸiler hazır giyim ve ısmarlama giyim, giyim aksesuarı üzerine çalışan iÅŸletmelerde (tekstil, deri, triko…), model hazırlama, kalıp hazırlama, üretim, pazarlama ve kalite kontrol birimlerinde görev alabilirler, Ar-Ge(ürün geliÅŸtirme) çalışmalarını yürütebilirler.. Yine çeÅŸitli iÅŸletmelerde endüstriyel tasarım, tekstil tasarım, grafik tasarımcısı olarak da çalışabilirler.

Ülkemizin tekstil sektöründeki gelişmişliği oranında dünya pazarlarında pay sahibi olmayışı kendine özgü marka ve modeller yaratamamasının sonucudur. Bu alanda yetişmiş elemanların çoğalması, moda dünyasında daha fazla ulusal markanın doğmasına neden olacak, dolayısı ile Türk Moda ve Tekstil Sanayinin daha da gelişmesine ve bu alanda istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır.

Giyim ve aksesuarların ilk çağlardan beri insanların yaşantısında önemli yer alması ve sürekli kendini yenileyen bir alan olması, insanların ekonomik durumlarına paralel olarak modaya daha fazla ilgi duymaları mesleğin geleceğinin de iyi olacağını göstermektedir.
İstemesi durumunda sanatsal ve daha yaratıcı çalışmalarını oluşturmak için kendi işyerini de açabilir.

Kamu kurumlarında çalışma alanı neredeyse yok gibidir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve moda tasarımı bölümünde moda tasarımı alanında eğitim verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– EÄŸitim kurumlarından Anadolu Ãœniversitesi Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu, Moda Tasarımı bölümü Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “EÅŸit Ağırlıklı (EA)” puan almak koÅŸuluyla merkezi yerleÅŸtirmeyle,
Diğer Fakülteler ise, ÖSS sınavında yeterli puan alan lise ve dengi okul mezunları, bünyesinde bu bölümler bulunan okullara başvuru yaptıktan sonra özel yetenek sınavını kazanmak koşuluyla öğrenci almaktadır.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matemetik, Sınıf Öğretmenliği” Alan/Kol/Bölümleri ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü” mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Liselerinin “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe-Matematik, Sınıf Öğretmenliği” Alan/Kol/Bölümleri ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü” mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Konfeksiyon (Hazır Giyim), Hazır Giyim, Kostüm Tasarımı, Moda- Konfeksiyon, Moda Tasarımı, Örme ön lisans proğramını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, Moda Tasarımı veya Moda ve Tekstil Tasarımı lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nde Türk moda, tekstil ve konfeksiyon sektöründe uluslararası markalar yaratmak ve bunları pazarlayarak uluslararası alandaki payını artırmaya yönelik profesyoneller yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Mesleki eÄŸitiminde; Türk Dili, Atatürk Ä°lkeleri ve Ä°nkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi ortak derslerin yanında Tasarım Metodolojisi, Sanat Akımları Ve Görsel Kültür, Bilgisayar Ve Enformasyon Teknolojileri, Reprezantasyon Ve Desen Teknikleri, Moda Ä°ÅŸletmeciliÄŸi, Akademik Okuma Ve Yazma Becerisi, Materyal Teknolojisi, Kalıp Bilgisi, Renk Ve Desen Teknikleri, Multimedya Teknikleri, Moda GrafiÄŸi, Kostüm Tarihi, Kalıp Ve Dikim Teknikleri, Moda Tasarımına GiriÅŸ, Moda Koleksiyonu, Tüketici Davranışları, Kalıp Ve Giysi Yapım Teknikleri, ÇaÄŸdaÅŸ Moda Akımları, Tekstil Atölyesi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Aksesuar Koleksiyonu, Etkin KonuÅŸma Becerisi, Giysi Yapımı Ve Model Uygulama, Marka Yönetimi, Drama, Trend Analizi Ve Öngörüsü, Proje Hazırlama Teknikleri, Tanıtım Organizasyonu, Genel Hukuk Ve Tasarım Hukuku, Ä°ÅŸbaşı EÄŸitimi, Görsel Sunum(Portfolyo)… gibi mesleki dersler okutulmaktadır.
4 yıllık eğitim süresince her eğitim yılı sonunda en az 3 hafta olmak üzere toplam 12 hafta yaz stajı vardır. Son senede II. dönem yarısını firmalarda uygulama yaparak tamamlamaları zorunludur

MESLEKTE Ä°LERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Çalışılan alan veya sanayi koluna göre çalışmalarını belli bir konuda yoÄŸunlaÅŸtırabilir. ÖrneÄŸin giysi tasarımı (çocuk giyimi, erkek giyimi, bayan giyimi, deri konfeksiyon..vb.), tekstil tasarımı, moda aksesuar tasarımı… gibi.

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.
Eğitim sonrası kazanç ise çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili eÄŸitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • moda tasarımcı maaşları (110)
  • moda tasarımcısı nedir (107)
  • moda tasarımcısı maaşı (106)
  • moda tasarımcısı hakkında bilgi (105)
  • moda tasarımcısı ne iş yapar (82)
  • Moda tasarmcs (74)
  • moda tasarımcı maası ne kadar (36)
  • moda tasarımcılığı hakkında bilgi (21)
  • moda tasarımcısı maaşı ne kadar (12)
  • moda tasarım maaşları ne kadar (10)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir