MOBİLYA DÖŞEMECİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


MOBİLYA DÖŞEMECİSİ

TANIM

Sandalye, koltuk, kanepe, yatak vb. eşyaların iskeletlerini çeşitli malzemelerle kaplayan ve şekil vererek bunları kullanılır hale getiren kişidir.

GÖREVLER

– Döşeme projelerini ve montaj resimlerini okur, inceler, işin yapılması için gerekli malzemenin listesini çıkarır, siparişini verir, gelen malzemeyi depolar, işin yapılmasını planlar,
– Mobilya iskeletlerine yay, kolon, dolgu gereçleri ve yüz kaplama maddelerini takar, düzenler ve bağlar,
– Sandalye, koltuk ve kanepe minderlerinin altına kanava veya lastik kolon bantlar gerer,
– Metal yay, kauçuk köpüğü, pamuk kırtığı veya diğer dolgu malzemesini minder, sandalye, koltuk, kanepe arkasına ve kollarına veya mobilyanın gereken kısımlarına tespit eder,
– Ölçüler alır, döşeme örtü veya kumaşlarını istenilen şekillerde keser, diker ve üstüne geçirir,
– İşin iyi yapılması için gerekli teknik kuralları uygular,
– Malzemeyi yerine göre hizalar ve örtülecek kısımlar üzerinde gerer, çiviler, diker veya yerine yapıştırarak tespit eder,
– Eskimiş mobilya döşemelerini onarır. Ayrıca mobilya üzerine konulmak üzere, yastık ve minderler yapar,
– Döşeme işlemi bittikten sonra kontrolünü yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Döşemeci taburesi,
– Döşeme sehpaları ve çalışma masası,
– Döşemeci çekiçleri,
– Ölçü, biçki ve marka aletleri (makas, metre, mezura, ağaç gönye, demir gönye, T cetveli ),
– Dikiş ve teğel aletleri (eğri iğne, iki uçlu iğne, teğel iğnesi, bizon iğnesi),
– Çivi sökeceği, bız,Kerpeten
– Tel keski, falçata,
– Zikzak yay makası,
– Kesme ve bükme aparatları,
– Çeşitli yardımcı aletler (tornavida, törpü, iskarpeler, delik kalem, düz kalem),
– Çivileme tabancaları (el ile çalışan, elektrikli ve hava basınçlı),
– Püskürtme ve solüsyon tabancaları,
– Kauçuk kesme testeresi,
– Dikiş makineleri (düz dikiş makinesi, saya makinesi, özel döşeme dikiş makinesi ve düğme makinesi),
– Kauçuk bıçağı, Havalı matkap

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mobilya döşemecisi olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilme,
– Elleri ustalıkla kullanabilme yeteneklerine sahip,
– Bedence güçlü kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Mobilya döşemecileri mobilya imalathanelerinde çalışabildikleri gibi özel işyerleri de açabilirler. Çalışma ortamında hava kırtık artığı, vernik, cila kokuları ile yüklüdür. İş genellikle ayakta yapılır ve birinci derecede alet ve malzeme ile uğraşırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Mobilya döşeme atölyelerinde, mobilya imalathanelerinde çalışabilirler.
– Mobilyanın kullanım alanı gün geçtikçe genişlemektedir. Buna bağlı olarak mobilya döşemeciliğinin de önemi artmaktadır.
– Mobilya döşemeciliğinde, kendisini iyi yetiştirmiş kişilerin iş bulma sıkıntıları yok denecek kadar azdır.
– Bu meslekte genellikle erkekler çalışırlar. Mesleği edinen kişiler çok fazla sermaye gerekmediği için kendi işyerlerini de açabilmektedirler

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi; Endüstri Meslek Liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. Ayrıca halk eğitim merkezlerinde, başvurularla belirlenerek bu meslekte kurslar açılabilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu meslek 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası kapsamındadır.
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak.
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
– Endüstri meslek liselerinin döşemecilik bölümüne girebilmek için en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve bu okulların giriş şartlarına uygun olmak gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mobilya döşemeciliği mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Endüstri meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler, 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre 10. ve 11. sınıfta teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini de haftada üç gün işletmelerde yaparlar.
Çıraklık dönemi, mesleğin temel bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı dönemdir. Çıraklık dönemi teorik eğitim programlarının yaklaşık %30’u genel bilgi dersleri, %70’i meslek bilgisi dersleridir.
Çıraklar, kuramsal (teorik) eğitimlerini, haftada bir gün mesleki eğitim merkezlerinde veya işletmelerce sağlanan eğitim yerlerinde görürler.
Çıraklar kuramsal (teorik) eğitim programlarına paralel olarak, işyerlerinde usta öğreticilerin gözetiminde haftada 5 gün uygulamalı (pratik) eğitim görürler.
Teorik olarak verilen eğitimde; Türkçe, Meslek Matematiği, Toplam Kalite Yöntemi, İşetme Bilgisi ve Kooperatifçilik, İş Güvenliği gibi ortak derslerin yanında, Teknik Resim, Meslek Resmi ve Meslek Bilgisi gibi meslek dersleri de verilmektedir.
Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra Toplam Kalite Yönetimi, İşetme Bilgisi ve Kooperatifçilik ile İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.
Teorik olarak verilen bilgilerin, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Mobilya döşeme atölyelerinde, mobilya imalathanelerinde çalışabilirler.

Mobilyanın kullanım alanı gün geçtikçe genişlemektedir. Buna bağlı olarak mobilya döşemeciliğinin de önemi artmaktadır.

Mobilya döşemeciliğinde, kendisini iyi yetiştirmiş kişilerin iş bulma sıkıntıları yok denecek kadar azdır.
Bu meslekte genellikle erkekler çalışırlar. Mesleği edinen kişiler çok fazla sermaye gerekmediği için kendi işyerlerini de açabilmektedirler

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • mobilya dosemecisi ne is yapar (10)
  • döşeme kalfası nedir (1)
  • döşemeci ustalık belgesi (1)
  • koltuk döşeme meslegi (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir