METAL İŞLERİ TEKNİSYENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


METAL İŞLERİ TEKNİSYENİ

TANIM

Metalleri sıcak ve soğuk olarak şekillendirerek işleyen, çeşitli kaynak ve birleştirme teknikleri kullanarak birleştiren, boyayan ve renklendiren kişidir.

GÖREVLER

– Yapılacak işin taslak resmini çizer veya çizilmiş resmi okur,
– Yapacağı iş birden fazla parçadan oluşacaksa, parçaların neler olacağını belirler,
– Metalleri taslağa uygun olarak kesici aletlerle veya makinelerle keser,
– Taslağa göre parçaları birleştirir, kaynak, lehimleme, vida ve civata vb. yöntemlerle birleşmiş noktaları sabitleştirir,
– Dövme, bükme gibi işlemlerle metale şekil verir,
– Pürüzlü yüzeyleri düzeltir ve parlatır,
– Boyama ve renklendirme işlemlerini yapar,
– Çeliklerin ısıl işlemlerini (Su verme, yüzey sertleştirme, normalleştirme vb.) yapar,
– Bilgisayarlı ya da çeşitli metal işleme tezgahlarını kullanır,
– Yapılan işlerin maliyet ve satış fiyatlarını hesaplar,
– Makinelerin periyodik bakımlarını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– CNC Punch,
– Elektrik, ark ve oksijen kaynak makineleri,
– Elektrot, eksantrik pres,
– Kaynak teli,
– Oksijen ve asatilen tüpü, demirci ocağı, kısaçlar, demir tavlama fırınları,
– Giyotin makası, abkant pres, eksantrik pres, daire testeresi,
– Eğe, makas,
– Kesme, bükme, kıvırma ve parlatma makineleri,
– Matkap, çekiç, tokmak,
– Örs, mengene,
– Demir testeresi
– Çeşitli ölçü aletleri,
– Zımparataşı tezgahı, çapak (jet) alma taşı,
– İş eldiveni, gözlük, maske gibi alet ve malzemeler,
– Bilgisayarlı ya da çeşitli metal işleme tezgahları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Gözü ve eli eşgüdüm halinde kullanabilen,
– Mekanik konulara ilgili ve yetenekli,
– Dikkatli, tedbirli,
– Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
– Elleri ve gözleri sağlam, bedence güçlü
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Metal işleri teknisyenleri, fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamları gürültülü, kokulu, zaman zaman metal kesiminde ve birleştiriminde kullanılan makine ve malzemelerin çıkarttığı dumanla kaplıdır. Metal İşler Teknisyeni birinci derecede alet ve makinelerle ilgili olup genellikle bir ekibin üyesi olarak çalışırlar. Çalışırken meslektaşlarıyla, işveren, usta, formen ve mühendislerle, müşterilerle ve gerektiğinde malzeme satıcılarıyla iletişimde bulunur. Çalışma sırasında iş güvenliğinin gerektirdiği önlemler alınmadığı taktirde yaralanmalar olabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Metal teknisyeni olarak iş bulma olanağı oldukça fazladır. Metal teknisyeni kamu ve özel sektörde metal işleriyle ilgili her türlü çelik konstrüksiyon, çelik eşya üretimi, makine üretimi, montaj ve bakım, oto yan sanayi (otomobil tamir bakım vb.) işlerinin söz konusu olduğu iş piyasasının çeşitli dallarında çalışma olanakları bulunmaktadır. Kanunlarla belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi işyerlerini açabilirler. Mesleki eğitime bayanların alınmaları söz konusu olmakla birlikte çalışma ortamının koşullarına bağlı olarak kontrol hizmetleri ve proje çalışmaları dışında metal işleri teknisyeni olarak çalışmamaktadırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Endüstri Meslek , Çok Programlı Liseler ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin “Metal İşleri” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– İlköğretim okulu mezunu olmak,
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi;
Metal İşleri teknisyenliğinin eğitim süresi, 4 yıldır.

Eğitimin İçeriği;
Endüstri Meslek Liselerinde, lise genel kültür dersleri yanında; Öğrenciler eğitimleri boyunca Meslek teknolojisi, Teknik Resim, Meslek Resmi, Malzeme Bilgisi, Makine Elemanları, Hidrolik-Pnömatik, Elektrik Bilgisi, Cisimlerin Dayanımı, İş Güvenliği, Standart ve Kalite bölüm derslerini alırlar.
Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Endüstri Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümünden mezun olup, bu mesleği yapanlar: Usta, ustabaşı, formen, şef vb. pozisyonlara yükselebilir.

Endüstri Meslek lisesi Metal İşleri Bölümünde mezun olanlar alanlarında ustalık sınavına girerek başarılı olduktan sonra “Ustalık Belgesi”almaya ve kendi işyerlerini açmaya hak kazanırlar.

Meslek liselerinin “Metal İşleri” bölümünden mezun olanlar gerekli şartları taşımaları koşuluyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca Meslek liselerinin “Metal İşleri” bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı oldukları takdirde, ÖSYM’nin “Metal İşleri” bölümünden mezun olanlar için belirlediği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle öncelikle yerleştirilebilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere bir ücret verilmektedir.
– Eğitim gören adayların hastalık, iş kazası, ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilir, muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigorta Kurumu’nca karşılanır.
– Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
– Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.
– Döner sermayeli okullarda döner sermaye gelirlerinden de faydalanırlar.
– Değişik firma ve iş kollarına göre asgari ücretten az olmamak üzere ücret alırlar. Bu ücret çalışılan işyerine, yapılan üretime ve kişinin yeteneğine göre artmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • metal teknisyeni maaşları (55)
  • metal işleri teknisyeni maaşları (37)
  • metal işleri sınav soruları (15)
  • metal işleri maaşları (14)
  • endüstri meslek lisesi metal işleri bölümü gördüğü dersler (1)
  • kamuda metal işleri teknisyeni görev ve sorumlulujkları (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir