METAL İŞLERİ ÖĞRETMENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


METAL İŞLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, metal işleri meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Metal işleri meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Metal işleri öğretmeni, bu program çerçevesinde; – Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, – Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) – Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, – Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, – Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, – Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, – İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, – Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, – Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, – Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır. KULLANILAN ALET VE MALZEMELER – Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, – Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, – Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.), – Kaynak makineleri, metallerin sıcak ve soğuk şekillendirilmesiyle ilgili makineler, (ocaklar, şahmerdan, tav fırını, presler, giotin, makas, testere, pres, matkap tezgahı, bükme makinesi vb.). MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Metal işleri öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Metal işleri öğretmeni olmak isteyenlerin; – Üst düzeyde akademik yeteneğe, – Göz ve ellerini eşgüdümle, ellerini ustalıkla kullanmada üstün beceriye sahip, – Belli bir noktaya dikkatini yoğunlaştırabilen, – Şekil ilişkilerini görebilen, – Yapılacak işi zihninde canlandırabilen, – Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, – İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, – Dikkatli, işine özen gösteren, – Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, – İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, – Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, – Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, – Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Metal işleri öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullarda sınıf ve atölye ortamında çalışır. Çalışma ortamı kirli ve gürültülüdür, görevini genellikle ayakta yürütür. ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde ve çıraklık eğitim merkezlerinde çalışılabilmektedirler. Metal İşleri, Soğuk Demircilik, Kaynakçılık, Sac İşleri, Sıcak Demircilik, Dövme Demircilik, Bakır İşlemeciliği (Metal Levha İşlemeciliği), Ziraat Makine ve Aletleri, Yapı ve Tamiratı, Alüminyum Doğrama, Kaporta Tamirciliği, Kalaycılık, Kazan İmalatçılığı, Haddecilik, Çelikhane İşletmeciliği branşlarında görev alabilirler. Ayrıca bütün bölümlerinde Teknik Resim derslerine girebilirler. Kamu ve özel kesimdeki fabrika ve atölyelerde de teknik eleman olarak çalışma olanağı vardır. Olanakları elverenler bağımsız iş yapabilirler. Ülke nüfusundaki hızlı artışla birlikte yeni teknik okullar açılmakta ve bunun sonucu olarak metal işleri öğretmenine duyulan gereksinim de artmaktadır MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleğin eğitimi;Teknik Eğitim Fakültelerinin“Metal Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir. MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI Mesleğin eğitimine girebilmek için, – Lise veya dengi okul mezunu olmak, – Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “ Metal Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-1)” puan almak, – Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Metal Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde okutulan temel dersler; Genel Kültür Dersleri: Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi. Mesleki Teknik Dersler: Kaynak Teknolojisi, Meslek Resmi, Kaynak Tekniği, Plastik Şekil Verme, Malzeme Bilgisi, Mekanik, Sayısal Analiz, Bilgisayar Kullanımı, Cisimlerin Dayanımı, Metalografi, Plastik Şekil Verme Tekniği, Malzeme Muayene Yöntemleri, Üretim Teknolojisi, Metalürji Termodinamiği, Kalıplama Tekniği, Makine Elemanları, Metal İşleri Meslek Resmi, Metal İşleri Üretim Tekniği, Fiziksel Metalürji, Kaynak Hataları, Konstrüksiyon Resmi, Kaynak Konstrüksiyonu, Korozyon, Isıl İşlemler, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Modern Kaynak Teknikleri, Yüzey Koruma İşlemleri, İş Güvenliği, Metal İşleri Kalite Kontrolü, Özel Kaynak Teknikleri. Mesleki Formasyon Dersleri: Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Ergonomi, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, Ekonomi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri, İşletme Bilgisi. Ayrıca, bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır. Bu bölüm öğrencileri, ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapılmaktadır MESLEKTE İLERLEME Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler; atölye şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı merkez birimlerinde idari görevlerde çalışabilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde eğitim yöneticiliği yapabilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Özel sektörde kalite kontrol şefliğinden, teknik müdürlüğe kadar yükselip iyi kazanç ve iyi bir statü elde edebilirler. BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kredisinden yararlanabilirler. Öğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. Derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır. Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında görev almak istenmesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde değişiklik olabilmektedir DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER – İlgili Eğitim Kurumları, – Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, – Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • metal öğretmenliği maaşları (36)
  • metal öğretmenliği nasıl olunur (16)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir