MAKİNE TEKNİSYENİ (TARIM)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


MAKİNE TEKNİSYENİ (TARIM)

TANIM

Tarım alet ve makinelerinin bakımını ve onarımını yapan, çiftçilere bu araçları tanıtarak onlara kullanımını öğreten kişidir.

GÖREVLER

– Tarım alet ve makinelerinin bakımını ve ayarını yapar,
– Çiftçilere tarım alet ve makinelerinin nasıl kullanılacağını gösterir,
– Üretilen tarım aletlerinin kalite kontrol testini yapar,
– Tarım alet ve makinelerini çiftçiye tanıtır ve kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlar,
– Tarım aletlerinin kullanılması amacıyla çiftçilere verilen kurslarda görev alır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Traktör,
– Biçer döver,
– Balya makinesi,
– Slaj makinesi,
– Pulluk,
– Diskaro, Kazayağı, rotavatör,
– Tırmık,
– Silindir,
– Mibzer (Ekim makinesi),
– İlaçlama makinesi,
– Gübreleme makinesi (sunni gübre dağıtma makinesi),
– Orman makineleri
– Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,
– Sellektör,
– Toprak burgusu (fidan çukuru açmak için).
– Bağ ve bahçe tarımı ilgili makineler.
– Orman makineleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Fen konularına ve özellikle fizikte mekanik konularına ilgi duyan,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
– Açık havada çalışmaktan ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen ve insanları etkileyebilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Makine teknisyenleri (tarım), tarım alet ve makinelerini üreten fabrika ve atölyelerde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı kuruluşların eğitim bürolarında görev yaparlar. Çalışma ortamı göreve göre değişiklik gösterir. Eğitim ortamı bazen açık hava bazen kapalı mekan olabilir. Atölye ise genellikle kirli ve gürültülüdür. Makine teknisyeni (tarım), görevlerini yaparken hem alet ve makinelerle hem de insan ilişkileri ile ilgilenir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu mesleği yapanlar; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, TC. Zirai Donatım Kurumu Fabrikalarında, Bölge Müdürlüklerinde, tarım alet ve makineleri yapan özel kuruluşlarda görev alabilirler, kendi işlerini de kurabilirler. Ayrıca; tarım meslek liselerinde de çalışma olanakları vardır. Sanayimizin tarıma dayalı olmasından dolayı özel ve kamu kesiminde bu elemanlara duyulan gereksinim fazladır. GAP Projesi doğrultusunda meydana gelecek üretim artışına bağlı olarak eski tarım tekniklerinden vazgeçilip, modern tarım tekniklerinin uygulamasına geçilmesi bu meslekteki istihdam alanını arttıracaktır. Üretim alanında teşvik kredileri verildiği takdirde özel sektörde de geniş bir istihdam alanı ortaya çıkacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Meslek liselerinin “Makine” bölümünde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım meslek liselerinin “Makine ve Tarım Teknolojisi” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Tarım Meslek Liselerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
– Bu sınava girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
– Öğrenime başlayacağı tarihte 17 yaşından büyük olmamak,
– Sağlığının, tarım ve laboratuar hizmetlerinde çalışmaya elverişli olduğunu gösterir rapor almak,
– Erkek öğrenci olmak

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimde; Ziraat alet ve makinelerinin tanıtımı, kullanılması, ayarlanması ve bakımı öğrenilir. Ziraat Teknik Lisesinde; teknik liseler düzeyinde Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji gibi derslerde ağırlıklı öğretim yapılmaktadır. Ziraat alet ve makinelerinin kullanılması uygulamalı olarak gösterilmektedir. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin “Makine” veya “Makine ve Tarım Teknolojisi” alanından mezun olanlar gerekli şartları taşımaları koşuluyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca Meslek liselerinin “Makine” veya “Makine ve Tarım Teknolojisi” alanından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı oldukları takdirde, ÖSYM’nin “Makine” veya “Makine ve Tarım Teknolojisi” alanından mezun olanlar için belirlediği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle öncelikle yerleştirilebilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir.
Tarım Alet ve Makineleri teknisyenlerinin kamu kurumlarında çalışmaları durumunda kazançları 657 Devlet Memurları Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre belirlenir.

Kendi işyerlerinde ve özel kesimde çalışan yetenekli ve becerikli teknisyenler daha iyi kazanç sağlamaktadırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • makine teknisyeni maaşları (80)
  • makine teknisyeni tarım (10)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir