LOJİSTİK ELEMANI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


LOJİSTİK ELEMANI

TANIM

İş piyasasında faaliyet gösteren işyerlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün tedariki, stoklanması, paketlenmesi ve tüketileceği pazar mahalline kadar (dağıtım) nakliyesi işlemleriyle uğraşan, bulunduğu piyasada üretim, stoklama, pazarlama, planlama ve organizasyon faaliyetleriyle uğraşan tüm birimlerle çalışan kişidir.

GÖREVLER

– Dağıtım işlemleri kapsamında; dağıtım sözleşmesi yapılması, sevk talimatı alınması, ürünlerin teslim alınması ve depolanması, sevkıyat planlaması, son kontrol ve araçlara yükleme yapma, sevkıyat yapma, teslimat geri bildirimi ve raporlama, iade gelen ürün işlemlerinin yapılması, dağıtım maliyetlerinin tespit edilmesi, fiyatlandırma işlemlerini yapar,

-Depo yönetimi işlemleri kapsamında; depoda gerekli donanımı belirler, depo tasarım işlemlerini yapar, teslim-tesellüm işlemleri ve barkodlama işlemlerini yapar,

– Depo araç ve malzemeleri işlemleri kapsamında ambalajlama malzemelerini kullanıma hazırlar; palet, konteynır, forklift, transpalet ve vinç kullanarak taşıma işlemlerini yapar,

Taşıma modelleri işlemleri kapsamında;

-Karayolu taşımacılığı ile ilgili olarak, karayolu taşıma sözleşmesi ve firma seçimini yapar, araç seçimi ve yükleme planını yapar, yükleme işlemini gerçekleştirir.

-Havayolu taşımacılığı ile ilgili olarak, uluslararası havacılık kurallarını (IATA) uygulayarak, tehlikeli madde taşımacılığı, kargo işlemleri ve yükleme işlemlerini yapar,

-Denizyolu taşımacılığı ile ilgili olarak, müşteri siparişi alır, taşıma sözleşmesi ve taşıma organizasyonu yapar, denizyolu eşya takibi ve gemi varış işlemlerini yapar, gümrük işlemleri, eşyanın çekilmesi ve faturalama işlemlerini yapar,

-Demiryolu taşımacılığı ile ilgili olarak; demiryolu taşıma sözleşmesi hazırlar, demiryolu taşıma süreciyle ilgili işlemleri yapar,

– Kombine taşımacılık ile ilgili olarak; ilgili işlemleri yapar.

Belge işlemleri kapsamında; ticari, yükleme, taşıma (sevk), dolaşım ve menşe vb. belgelerinin araştırılması, temin edilmesi ve düzenlenmesi işlemlerini yapar.

– Lojistik satın alma kapsamında; satın alma tekniklerini uygulayarak işlemleri gerçekleştirir.

– Stok yönetimi işlemleri kapsamında; stok takibi ve yönetimi işlemlerini yapar.

– Toplam kalite yönetimi işlemleri kapsamında; lojistikte toplam kaliteyi araştırır, müşteri memnuniyetinin sağlanması işlemlerini yapar.

– Sigorta işlemleri kapsamında; risk yönetimi, sigorta sözleşmesinin yapılması, sigorta hasar sürecinin takip edilmesi işlemlerini yapar.

-Gümrük işlemleri kapsamında; gümrük yasa ve rejimlerinin uygulanması, araca ve eşyaya yönelik gümrük işlemlerinin uygulanması, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Gümrük Kanununa uygun olarak gümrük işlemleri, Tır Karnesi ve Ata Karnesi düzenlenmesi, antrepo ve serbest bölge işlemlerini yapar,

– Temel lojistik işlemleri kapsamında; lojistik yönetimi ve tedarik zinciri yönetim sürecinin uygulanması işlemlerini yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Lojistik elemanı olmak isteyenlerin;

– Ticaret ve büro işlerine ilgi duyan ve bu alanda başarılı,

– İş ve ticaret hayatını, insanlarla işbirliği yapmayı ve insanlarla iletişim kurmayı seven,

– Ayrıntılara dikkat eden ve titiz çalışmayı seven,

– İyi iletişim kurabilen, ikna gücü yüksek,

– Girişimci

kimseler olmaları gerekir.

NOT: İyi derecede yabancı dil ve bilgisayar bilgisi meslekte başarıyı arttıran etkenlerdir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Lojistik elemanı; genellikle uluslararası iş yapan firmalarda, özel sektör iş yerleri veya işletmelerinde; üretim, enerji ve hizmet sektörünün üretim veya pazarlama bölümlerinde vardiyalı olarak çalışır. Görev yaptığı ortam, büro ortamı olabileceği gibi depolar da olabilmektedir. Sık sık şehirlerarası veya ülkelerarası iş seyahatleri yapması söz konusu olabilir. Çalışmalarını diğer birimlerle ekip halinde yürütür.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; meslek liseleri, anadolu meslek ve anadolu teknik liselerinin “Ulaştırma Hizmetleri” alanı “Lojistik” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

-Meslek liselerine giriş için en az ilköğretim okulu mezunu olmak,

-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanı (YBS) ve davranış notlarının ortalaması olan Yöneltme ve Davranış Puanının (YDP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

Ortak dersler

Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlkyardım, Tanıtım ve Yönlendirme.

MESLEK EĞİTİMİ

Alan ortak dersleri

Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Dağıtım, Depo Yönetimi, Stok Yönetimi, Bilgisayarda Ofis Programları, Bilgisayarda Yazı, Temel Lojistik.

Dal dersleri

İşletmelerde Beceri Eğitimi, Taşıma Modelleri, Belgeler, Lojistik Satın alma, Depo Araç ve Malzemeleri, Gümrük, Sigorta, Toplam Kalite Yönetimi, Büro Hizmetleri, Matematik.

Ayrıca, öğrenci pratiklerinin geliştirilmesi için son sınıfta eğitim gören öğrencilere atölye ders saatlerine gelen günlerinde 2 gün teorik ders, 3 gün ise staj yaptırılır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Lojistik elemanları, yurt içi ve yurtdışı piyasasında faaliyet gösteren tüm kuruluşlarda üretim, planlama, pazarlama bölümlerinde, nakliye ve kargo firmalarında çalışabilirler. Yeterli sermaye birikimleri olması halinde kendi işlerini kurabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

İşletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere yaşlarına uygun asgari ücretin %30’ undan az olmamak üzere ücret verilmektedir.

– Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

– Özel sektörde ise asgari ücret ile işe başlamakta, daha sonra işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre asgari ücretin bir veya iki katı oranında ücret alabilmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME

Çalıştıkları işyerlerinde gösterdikleri performansa göre depo sevk ve idare sorumlusu veya pazarlama departmanlarında ürün şefliği, amiri, yönetici yardımcısı olarak görev alabilirler.

-Meslek liselerinin Ulaştırma Hizmetleri alanı mezunları Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Sigortacılık (Açık öğretim), Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama, Borsa ve Finans, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Dış Ticaret (Açık öğretim), Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Emlak ve Emlak Yönetimi, e-Ticaret, Finans, Gümrük İşletme, İşletme, İşletme (Uzaktan Eğitim), İthalat ve İhracat, Kooperatifçilik, Lojistik, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe, Muhasebe (Açık öğretim), Otobüs İşletmeciliği, Para ve Sermaye Yönetimi, Pazarlama, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açık öğretim), Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık öğretim), Sigortacılık, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama, Tarımsal İşletmecilik, Tarımsal Kooperatifçilik, Tarımsal Pazarlama, Ticaret ve Yönetim, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Host ve Hosteslik (Otobüs), Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Turizm Rehberliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açık öğretim), Turizm ve Seyahat İşletmeciliği önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

 • lojistik ne iş yapar (1204)
 • lojistik nedir ne iş yapar (679)
 • lojistik elemanı ne iş yapar (427)
 • lojistik elemanı nedir (174)
 • platform elemanı nedir (147)
 • lojistik maaşları (130)
 • Lojistik Elemanı (92)
 • lojistik ne demek ne iş yapar (90)
 • depo elemanı ne iş yapar (85)
 • lojistik elemani ne yapar (76)

LOJİSTİK ELEMANI için 1 cevap

 1. EMRAH AKGÜL diyorki:

  Emre Bey Merhabalar;

  Ben 2013 Uluslararası Ticaret Ve Lojistik 2013 lisans mezunuyum ve şu an ise Uluslararası Ticaret ve Pazarlama alanında tezli yüksek lisans yapmakta olup;mesleki liselerde lojistik öğretmeni olmanın şartları nelerdir?2014 Kpss puanım da mevcut olup yapılacak başvuru şartlarında ki kriterler nelerdir?

  SAYGILARIMLA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir