KONTROL ÖĞRETMENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

KONTROL ÖĞRETMENİ

(KONTROL SİSTEMLERİ VE OTOMASYON)

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, kontrol ve otomasyon alanı ile ilgili olarak elektrik, elektronik, mekanik tabanlı endüstriyel üretim, otomatik ve bilgisayarlı kontrol sistemleri konularında eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Kontrol Öğretmeni (Kontrol Sistemleri ve Otomasyon), bu program çerçevesinde;

– Alanı ile ilgili dersler için günlük haftalık ve yıllık eğitim planı yapar,

– Kendisine ayrılan ders saatinde kontrol ve otomasyon sistemleri ile ilgili ders verir,

– İşletmelerde uygulama eğitimi yapan öğrencileri işyerlerinde izler,

– Elektronik, elektrik ve mekatronik sistemler konularında öğrencilere temel kavramları ve bu kavramlarla basit analizler yapma becerisi ile uygulamada gereken el becerilerini kazandırır,

– Otomasyon ve kontrol sistemleri tasarlar,tasarlanmış sistemleri kontrol eder,

– Robotik sistem öğeleri kurar ve çalıştırır, sinyal dönüşümlerini ve iletimlerini yapar, işlem hatalarını saptama ve giderme yöntemlerini uygular, işlem testlerini ve ayar uygulamalarını gerçekleştirir, aletlerin otomatik kontrolleri için gerekli hesaplamaları yapar,

– Öğrencilerin başarısını değerlendirir, başarısını arttırıcı uygulamalar planlar,

– Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkin kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip, yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirir,

– Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

– Alanı ile ilgili meslek derslerinin müfredat programları, yıllık ve günlük çalışma planları, ders ve yoklama defteri, not defteri,

– Ders kitapları, yardımcı kitapları iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları meslek alanı ile ilgili çeşitli yayınlar,

– Elektrik, elektronik ve mekanik malzemeler (ölçme/kontrol aletleri, el aletleri, osiloskop, endüstriyel kumanda cihazları, deney setleri, otomasyonla ilgili paket program ve simülatörler, temel seviye mekanik el aletleri ve takım tezgahları),

– Programlanabilir lojik kontroller (PLC),

– Pnömatik ve hidrolik malzemeler,

– Mikroişlemciler ve kontrolörler,

– Hidrolik-pnömatik atölyesi ekipmanları,

– Otomatik kumanda atölyesi ekipmanları,

– Endüstriyel elektronik sinyal işleme sistemleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kontrol öğretmeninin (Kontrol Sistemleri ve Otomasyon), hem kendi alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Kontrol öğretmeni (Kontrol Sistemleri ve Otomasyon) olmak isteyenlerin;

– Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,

– Fen bilimlerine ve matematik alanına ilgili ve bu alanda başarılı,

– Mekanik konulara ilgili ve yetenekli,

– Mekanik ilişkileri, şekiller ve bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,

– El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen

– İşitme keskinliğine sahip,

– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

– Dikkatli, sabırlı, işine özen gösteren,

– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü,

– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kontrol öğretmeni (Kontrol Sistemleri ve Otomasyon), görev yaptığı kurum ve kuruluşlarda derslik ve alanı ile ilgili atölye ve laboratuarlarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı sıcak, nemli, gürültülü, kirli, buharlı ve tozlu olabilir. İş yükü yoğundur.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin Eğitimi;

– Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi “Kontrol Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine girebilmek için;

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Kontrol Öğretmenliği” lisans programı

için yeterli “Sayısal (SAY-1)” puan almak,

– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formu’nda “Kontrol Öğretmenliği” lisans

programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Meslek liselerinin “Bilgisayar, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilişim Teknolojileri, Elektrik- Elektronik, Elektrik- Elektronik Teknolojisi, Mekatronik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (mekanik/makine), Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Bakımı ve Elektroniği, Uçak Elektroniği, Gemi Makineleri, Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Otomatik Kumanda,” bölümlerinden mezun olanlar, üniversitelerin “Kontrol Öğretmenliği” lisans programlarına yerleştirilirken diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

“Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar, Bilişim ve iletişim Teknolojileri, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Otomasyon, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Mekatronik, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Oto Elektrik-Elektronik, Termik Santrallerde Enerji Üretimi” önlisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Kontrol Öğretmenliği” lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bölümde okutulan temel dersler:

Genel Kültür Dersleri:

Türk Dili, Yabancı Dil, Genel Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İş Güvenliği Hukuku,

Mesleki ve Teknik Dersler:

Matematik, Fizik, Çizim, Yabancı Dil, Bilgisayar Bilgisi, Devre Analizi,Elektronik, Mantık, Algoritma, Programlama, Mantık, Makine Elemanları Programlama, Kontrol Sistemleri, Temel Mekanik Bilgisi, Mekatronik Sistemler, Seri Üretim Sistemleri, Kontrol Sistemleri ve Teknikler, PLC, Pnömatik, Akademik Çalışma, Makine Kontrol, İnternet Tabanlı Programlama, Robotik, Proses Kontrol, Saha Enstrümantasyon, Ardışık Kontrol, Fabrika Otomasyon, Bilgisayarda Modelleme, Bilgisayarlı Kontrol, Pnömatik ve Hidrolik Sistemler, SCADA Sistemleri, Teknik (mesleki yabancı dil), Bilgisayarlı Devre Tasarımı, Mikrodenetleyici Uygulamaları.

Mesleki Formasyon Dersleri:

Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metotları, Öğrenci ve Grup çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Metotları, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, İstatistik, Mikro Öğretim, Okul Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Zaman ve Hasılat Etüdü dersleri okutulmaktadır.

Ayrıca, bu dersler dışında mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.

Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim ve katkı harç kredisi imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

Eğitim sonrasında, devlet okullarında öğretmen olarak göreve başlayanlar, yasaların ve hükümetin belirlediği ölçülerde ücret almaktadırlar. Buna göre, teknik olmaları itibariyle diğer kültür dersleri öğretmenleri 9. dereceden göreve başlarken, Kontrol öğretmeni 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlamakta ve kültür dersleri öğretmenlerinden fazla ücret almaktadırlar. İlk göreve başlayan teknik öğretmenin aldığı ücret, asgari ücretin 2 katı civarındadır. Bu ücret, ek ders ve meslek liselerindeki döner sermaye uygulamaları ile daha da artmaktadır.

Ayrıca, her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Yapılan araştırmada, kamu ve özel sektörde teknik eleman görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerin değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir.

MESLEKTE İLERLEME

Mesleki ve Teknik Okullarda görev alanlar atölye şefi, laboratuar şefi, müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü gibi yöneticilik görevlerine yükselebilmektedirler.

Lisans eğitiminden sonra üniversitede görev alanlar yüksek lisans yaparak; araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent, profesör olarak akademik kariyer yapabilirler.

Özel sektörde ise kalite kontrol şefliğine, bölüm şefliğine, teknik müdürlüğe yükselebilirler.

İsterlerse yüksek lisans yaparak, üniversitelerde; araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent ve profesörlük görevlerine yükselebilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,

– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube

Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • kontrol öğretmenliği nedir (30)
  • kontrol öğretmenliği ne iş yapar (23)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>