KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

GÖREVLER

Konaklama işletmeciliği ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Konaklama işletmeciliği öğretmeni, bu program çerçevesinde,

– Ön büro hizmetleri kapsamında rezervasyon, otele giriş-çıkış işlemleri vb. kat hizmetleri kapsamında odaların tertip, düzen ve temizliği ile müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi, servis hizmetleri kapsamında yiyecek, içecek vb. servis hizmetlerinin yerine getirilmesi, ayrıca çalışılan işyerlerine göre değişiklik göstermekle beraber mutfak, bar, muhasebe, satın alma, pazarlama ve satış departmanlarının işleyişi hakkında öğrencilere bilgi verir,

– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve

beceri kazandırır,

– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler

düzenler,

– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

– Çevresindeki turizm işletmelerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim

programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

– Mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır,

– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle

ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,

– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli mesleki ve teknik yayınlar.

– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV. video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Konaklama işletmeciliği öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Konaklama işletmeciliği öğretmeni olmak isteyenlerin;

– Turizm ve ekonomi konularına ilgili,

– Sözel ve sayısal yeteneğe sahip,

– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

– Girişimci, yaratıcı,

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Konaklama işletmeciliği öğretmeni, ilgili eğitim kurumlarında görev yapar, İhtiyaç duyulduğunda turizm işletmeleri ve ilişkili yan işletmelere destek verebilir. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma koşulları ve ortamı, dersten derse (uygulamalı, teorik), departmandan departmana (ön büro, çamaşırhane, mutfak, servis vb) farklılık gösterir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları büyük çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde ve meslek eğitim merkezlerinde Turizm ve Otelcilik Grubu, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Eğlence Hizmetleri, Pazarlama ve Perakende ile Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğretmeni olarak atanırlar.

Mesleki eğitime ve turizm sektörüne eleman kazandırılması konusuna verilen önem doğrultusunda turizm otelcilik okullarında eğitici kadrosuna gereksinim duyulmaktadır. Konaklama işletmeciliği öğretmeni olarak çalışmak istemeyenler ise, turizm işletmeleri, sosyal tesisler ve otellerde, seyahat acentelerinde turizm elemanı işletmecisi ve yöneticisi olarak da sektörle ilgili iş alanlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler. Yabancı dil bilgisi, bu alanda meslekte başarıyı artıracak önemli bir etkendir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

– Mesleğin eğitimi Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi “Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine girebilmek için,

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “EA-1” puanı almak,

– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği” programını tercih etmek gerekmektedir.

Meslek liselerinin, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Deniz Turizmi, Kat Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Ön Büro, Resepsiyon, Resepsiyon (Ön Büro), Mutfak, Otel İşletmeciliği, Otelcilik ve Turizm, Konaklama Hizmetleri, Seyahat Acenteciliği/Seyahat Acenteciliği, Seyahat İşletmeciliği, Tur operatörlüğü, Turizm alan/dal/bölümünü bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Turizm, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm Konaklama ve Otel İşletmeciliği, Turizm Yönetimi, Otel Yöneticiliği önlisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 1 yıl hazırlık olmak üzere 5 yıldır.

Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;

a) Genel Kültür Dersleri:

Genel Matematik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Dili, Yabancı Dil,

b) Meslek Dersleri:

Temel Servis, Kat Hizmetleri, Yiyecek Hazırlama Teknikleri, Ekonomi, Ön Büro, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Muhasebe İlkeleri, Genel İşletme, Turizm, Turizmde Müşteri İletişimi, Mutfak İşlemleri, Konaklama İşletmelerinde Güvenlik ve İş Emniyeti, Turizm Coğrafyası, Pazarlama, Mutfak İşlemleri, Seyahat ve Ulaştırma, İstatistik, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma, Yönetim ve Organizasyon, Banket, Kongre ve Toplantı Organizasyonları, Konaklama Endüstrisinde Müşteri Odaklı Pazarlama, Halkla İlişkiler, İçecek Servisi ve Bar, Temel Bilgisayar Teknikleri Kullanımı, Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Mesleki Yabancı Dil, Turizm Ekonomisi, Konaklama İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm Endüstrisinde Kamu Hukuku, Örgütsel Davranış, Finansal Yönetim, Araştırma Teknikleri, Turizmde Uluslararası Tanıtım, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Turizm Endüstrisinde Özel Hukuk, Pastane Uygulamaları, Ön Büro Uygulamaları, Turizm Endüstrisinde Sürdürülebilirlik, Turizmde Ulusal ve Bölgesel Planlama, Türk Mutfağı, Hava Yolları Bilet Satış Uygulamaları, Uluslararası Mutfaklar, Konaklama İşletmelerinde Maliyet Kontrolü, Ziyafet ve Protokol Servisi, Eğlence ve Boş Zaman Yönetimi, Turizm İşletmelerinde Getiri Yönetimi, Konaklama Endüstrisinde Pazarlama Uygulamaları, Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, Menü Uygulamaları eğitim süresince alınacak seçmeli derslerdir.

c) Mesleki Formasyon Dersleri:

Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme, Öğretim Planlama ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik, Mezuniyet Projesi.

Ayrıca öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için 60 işgünü uygun bulunan yerlerde staj yapmaları gerekmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde idareci (müdür) olabilirler.

Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyer yapabilirler. Gerekli şartları yerine getirmeleri koşuluyla meslek yüksekokullarında öğretim görevlisi olabilme şansları bulunmaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan meslek mensubu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel mesleki eğitim kuruluşlarında görev yapanlar değişik ücretlerle çalışırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • konaklama işletmeciliği öğretmeni nasıl olunur (112)
  • konaklama işletmeciliği maaşları (91)
  • yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni nasıl olunur (75)
  • konaklama işletmeciligi ögretmenlıgı nasıl olunur (50)
  • yiyecek içecek öğretmeni nasıl olunur (47)
  • yiyecek içecek işletmeciliği maaşı (42)
  • konaklama işletmeciliği ne iş yapar (34)
  • yiyecek içecek hizmetleri maaşları (27)
  • konaklama işletmeciliği maaşı (25)
  • konaklama işletmeciliği öğretmenliği (25)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>