KALORÄ°FERCÄ°

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


KALORÄ°FERCÄ°

TANIM

Kalorifer tesisatının bakım, onarım gibi çalışmalarını yapan kişiye kaloriferci denir.

GÖREVLER

– Kurulu veya kurulacak kalorifer tesisatının çalışma sistemini, projesinin okunmasını, diÄŸer ÅŸartnameleri, tesisat yapımını, iÅŸletmeye almayı, bakım ve onarımını bilir,
– Düzgün ölçü alır ve kesme yapar. Borulara diÅŸ açar, her türlü boruyu istenilen ölçüde ve ÅŸekilde büker, oksi asetilen ve elektrik ark kaynağı ile birleÅŸtirmeyi yapar. Isıtıcı elemanlar için gerekli konsol, kelepçe ve askıları usulüne göre yerlerine monte eder. Duvar ve tavanlara delik açar. Kalorifer kazanı üzerinde bulunan otomatik ve mekanik kontrol elemanlarını bilir,
– Mesleki geliÅŸmeleri izler. Kalorifer dairesinin temizlik ve düzenini saÄŸlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Kömür, motorin, fueloil, doğal gaz, Kalorifer kazanı, ateşçi küreği (Foryap Küreği), çekiç, çelik tel, fırça, üstüpü tornavida ve pensler, anahtar takımları, yağdanlık ve el arabası.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kaloriferci olmak isteyenlerin;
– Uzun süre ayakta kalmayı engelleyecek bedensel özürü, kronik bronÅŸit, tüberküloz, akciÄŸer ve kalp hastalıkları bulunmayan,
– Kapalı bir ortamda tek başına çalışabilecek kadar sabırlı ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kapalı, sıcak ve havasız ortamlarda çalışılır. Çalışma anında sürekli ayakta bulunulur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Her zaman ve her yerde, her türlü binalarda iş bulma imkanı vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.
Ayrıca Halk Eğitim Merkezleri ve Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odasına üye olan Makine Mühendisleri Odası da kaloriferci kursları düzenlenmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuÅŸ 19 yaşından gün almamış olmak,
– Bünyesi ve saÄŸlık durumu gireceÄŸi mesleÄŸin gerektirdiÄŸi iÅŸleri yapmaya uygun olmak,
– EÄŸitim görmek istediÄŸi meslekte bir iÅŸyeri sahibi ile çıraklık sözleÅŸmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kalorifercilik mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 2 yıldır. Bu program her çıraklık eğitimi programında ortak olarak alınan genel bilgi derslerinin yanı sıra, teknik resim, meslek resmi, meslek bilgisi gibi derslerden meydana gelmektedir.

MESLEKTE Ä°LERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
Ustalık için öngörülen teorik eÄŸitime devam etmeyenler ise bir iÅŸyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya BaÄŸ-Kur primleri ile belgelemek ÅŸartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eÄŸitim merkezlerinde 40 saatlik iÅŸ pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda baÅŸarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları iÅŸyerlerinde çalıştıranlar bağımsız iÅŸyeri açabilirler. Ayrıca, iÅŸyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.
Lise ve daha üst düzeyde çıraklık eğitim süresi 1 yıl, ustalık eğitim süresi ise 2 yıldır.

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

– 3308 sayılı yasa gereÄŸi, mesleki eÄŸitim merkezlerinde eÄŸitim gören öğrenciler, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere iÅŸveren tarafından bir ücret ödenmektedir.
– EÄŸitim gören adayların iÅŸ kazası, iÅŸ riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
– EÄŸitim sonrasında genellikle asgari ücretten iÅŸe baÅŸlanır. Daha sonra iÅŸyerinin veya iÅŸverenin uygulamasına göre ücrette artış olmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili eÄŸitim kurumları,
– Halk EÄŸitim Merkezleri,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu il ve ÅŸube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • kaloriferci maaşı (569)
  • kaloriferci ne iş yapar (163)
  • kaloriferci maaşları (137)
  • kaloriferci maaşı 2013 (98)
  • kaloriferci maaşı ne kadar (69)
  • kaloriferci memur ne iş yapar (61)
  • kalorifercinin görevleri nelerdir (58)
  • kaloriferci maaşı 2012 (53)
  • kaloriferci memur maaşı (51)
  • 2013 kalöriferci maaşı (47)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir