KALIPÇI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


KALIPÇI

TANIM

Metal ve metal olmayan (plastik vb.) özdeş parçaların imalatını özel tezgahlarla veya takım tezgahları ile kullanılabilen komple üretim aracını hazırlayan, yapımını gerçekleştiren ve çalıştıran kişidir

GÖREVLER

– Ä°mal edilecek eÅŸyanın proje ve diÄŸer ÅŸartnamelerini inceler,
– Gerekli hesaplamaları yapar,
– Kullanılacak metali seçer,
– Ölçü aletlerini kullanarak gerekli iÅŸ tezgahlarında talaÅŸ kaldırarak veya kaldırmadan imalat kesimine göre parçayı ÅŸekillendirir,
– Avadanlık takımlarının, iÅŸ tezgahlarının, teçhizatın bakımını ve tamirini yapar,
– Ä°ÅŸ yerinde emniyetli çalışmayı saÄŸlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– T Cetveli,
РG̦nyeler, cetvel, pergel, iletki, resim kalemleri,
– EÄŸe, pafta, kılavuz, rayba, matkap, breyz, spiral taÅŸlama makinesi,
– Presler (Eksantrik, hidrolik, enjeksiyon, sıkıştırma, ÅŸiÅŸirme vb).,
– Takım tezgahları (Torna, freze, taÅŸlama, elektro erozyon vb.),
– PentoÄŸraf, rotasyon (döndürmeli) presler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Kalıpçı olmak isteyenlerin;
– Åžekil ve uzay iliÅŸkilerini görebilen,
– Makine parçaları arasındaki iliÅŸkileri görüp, mekanik problemleri çözebilen,
– El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Görme organı saÄŸlam,
– BaÅŸkaları ile iÅŸbirliÄŸi yapabilen,
– Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı,
– Dikkatli ve tedbirli,
– Makinelerle çalışmaktan hoÅŸlanan,
– Gürültü ve sıcaktan rahatsız olmayan kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kalıpçılar fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı genellikle sıcak, tezgahlarda talaşların işlenmesinden dolayı yağlı, talaşlı ve gürültülüdür. Kalıpçı ayakta ve genelde bağımsız olarak çalışır. Birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Kalıpçılar kalıp üreten atölye ve iÅŸletmelerde çalışırlar.
– Kalıpçılıkta genellikle erkek eleman çalıştırılmaktadır.
– Özellikle sanayinin geliÅŸmiÅŸ olduÄŸu yörelerde çalışma alanı oldukça geniÅŸtir.
– KiÅŸiler kendi iÅŸlerini kurabilecekleri gibi, kalıp üreten endüstri iÅŸletmeleri ve küçük imalat yerlerinde de çalışabilirler.

Teknoloji günümüzde bilgisayara yöneliktir. Bilgisayar teknolojisi az hata ve çok seri bir şekilde üretilecek olan işin boyutlandırılması, maliyeti, simülasyonu görerek kalıbın tasarımını kolaylaştırır. Bu sistemleri kavrayan bir kalıpçının iş bulma olanağı artar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması halinde tüm mesleki eğitim merkezlerinde Makine Teknolojisi Alanında Endüstriyel Kalıpçılık Dalında verilmektedir. Ayrıca Anadolu teknik, teknik, endüstri meslek ve çok programlı liseler ile yetişkinler eğitim merkezleri ile endüstri pratik sanat okullarının “Kalıp” bölümlerinde bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuÅŸ olmak.
– Bünyesi ve saÄŸlık durumu gireceÄŸi mesleÄŸin gerektirdiÄŸi iÅŸleri yapmaya uygun olmak,
– EÄŸitim görmek istediÄŸi meslekte bir iÅŸyeri sahibi ile çıraklık sözleÅŸmesi imzalamak gereklidir.
– Meslek Liseleri ile çok programlı liselerin kalıp bölümüne girmek için en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve bu okullara giriÅŸ koÅŸullarını taşımak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kalıpçılık mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır.
Endüstri Meslek Liselerinde 4, Anadolu Teknik Lisesi 4 ve Teknik Liselerinde ise 4 yıl sürelidir.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde haftada 1 gün teorik eğitim, işyerinde 5 gün pratik eğitim verilmektedir.
Mesleki EÄŸitim Merkezlerinde;
– Öğrencinin yapacağı iÅŸlem ve iÅŸler önce öğretmen veya usta öğreticiler tarafından anlatılır.
– Bu iÅŸlemler, öğretici tarafından yapılarak öğrencinin görerek öğrenmesi saÄŸlanır.
– Öğrencinin o anda, kendisine gösterilen iÅŸlem ve iÅŸler hakkında bilgileri yoklanarak gösterilen iÅŸleri yapması saÄŸlanır.
– Pratik uygulamalarda, iÅŸ güvenliÄŸinin saÄŸlanmasına, iÅŸ kazalarından kaçınma yollarının öğretilmesine ve öğrencinin bu kurallara uygun davranışlar geliÅŸtirmesine özen gösterilir.
– MesleÄŸin özellikleri göz önünde tutularak, farklı ve özel yöntemler kullanılabilir.

MESLEKTE Ä°LERLEME

Meslek eÄŸitimi süresince öğrenciler; asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. Ayrıca eÄŸitim süresince iÅŸ kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. Endüstri Meslek Lisesine devam eden öğrencilerde staj süresince asgari ücretin 1/3 ünden az olmayan ücret alırlar. Meslek eÄŸitimi sonrası asgari ücretin 2-3 katı kadar bir ücret almaktadırlar. KiÅŸilerin deneyimine göre bu ücretler ilerde artmaktadır. Kendi iÅŸyerlerini kuranlar, daha yüksek bir gelire sahip olabilmektedirler.

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

Meslek eÄŸitimi süresince öğrenciler; asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. Ayrıca eÄŸitim süresince iÅŸ kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. Endüstri Meslek Lisesine devam eden öğrencilerde staj süresince asgari ücretin 1/3 ünden az olmayan ücret alırlar. Meslek eÄŸitimi sonrası asgari ücretin 2-3 katı kadar bir ücret almaktadırlar. KiÅŸilerin deneyimine göre bu ücretler ilerde artmaktadır. Kendi iÅŸyerlerini kuranlar, daha yüksek bir gelire sahip olabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili EÄŸitim Kurumları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • kalıpçı maaşları (71)
  • Kalipcilik maaslari (3)
  • makine kalıp maaşları (2)
  • kalıpcıların maaşları (2)
  • kalıpçı maaşı ne kadar (2)
  • bir kalıpçı da bulunması gereken özellikler nelerdir (1)
  • kalıpçı nedir ve maasi (1)
  • kalıpçılar (1)
  • kalıpçının maaşı (1)
  • kalıpçı nedir (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir