İŞLETMECİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

İŞLETMECİ

TANIM

İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran ve yöneten (işleten) kişidir.

GÖREVLER

İşletmeci; işletmenin büyüklüğüne göre üretim, yönetim, para kaynakları (finansman), satış (pazarlama) bölümlerinde çalışabilir.

Genellikle işletmeci;
– İşletmenin çevresi ile işletme sahibi ve çalışanlar arasında iletişimi sağlar,
– İşletmenin hangi ürün veya hizmeti, ne şekilde üretmesi halinde en üst düzeyde kar elde edileceği konusunda planlar yapar ve kararlar alır,
– İşletmede çalışanların birbirleri ile ilişkilerini, işletmenin gelişmesini sağlayacak şekilde düzenler,
– İşlerin teknik denetimini sağlar, beklenen amaçlarla ulaşılan amaçlar arasındaki farklılıkları belirler ve giderici önlemler alır,
– Üretim ve satışların kısa dönem sonuçlarını gözden geçirerek aylık ve yıllık üretim ve satış raporunu hazırlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Bilgisayarlar,
– Basılı veya yazılı dokümanlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Üstün bir akademik yeteneğe,
– Sayısal düşünme yeteneğine,
– Organizasyon yeteneğine,
– Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne,
– İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine,
– Yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip,
– Yüksek başarma güdüsü olan, yaratıcı,
– Matematik ve sosyal konulara ilgili,
– Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,
– Zamanı iyi kullanabilen,
– Ekip çalışması yapabilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İşletmeciler kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler ya da varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler (sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika vb.). Çalışma ortamı temiz ve rahattır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken müşterilerle, sendikacılarla, sigorta şirketi ve vergi dairesi personeliyle etkileşimde bulunabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Özellikle; büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin, planlaması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler. Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için, planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir. İşletmeciler kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler veya varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler. (Sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika vb.)

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi hemen hemen tüm üniversitelere bağlı “İktisadi ve İdari Bilimler” , “İşletme” ve “Siyasal Bilgiler” fakültelerinin “İşletme” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İşletme” lisans programı için yeterli “Eşit Ağırlık ( EA-2)” puanı almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İşletme” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Ayrıca “İşletme” için belirlenen ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, “İşletme” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince alınan dersler;

Birinci Sınıf;
Sosyoloji, Genel İşletme, Genel Muhasebe, Hukukun Temel Kavramları, Türkçe I, Borçlar Hukuku, İşletme Bilimlerine Giriş, Psikoloji, Envanter ve Bilanço, İşletme Yönetimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi I, Yabancı Dil, Genel İktisat, Matematik.

İkinci Sınıf;
Türkçe II, İşletme Organizasyonu, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Ticaret Hukuku, Para ve Banka, Bilgisayara Giriş, Yönetim Ekonomisi, Şirketler Muhasebesi, Sermaye Piyasası Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Beden Eğitimi II, Yabancı Dil II, Kamu Maliyesi, İstatistik.

Üçüncü Sınıf;
İş Hukuku, Personel Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Makro Pazarlama, İşletme Finansmanı, İşletmede Bilgisayar Kullanımı, Vergi Hukuku, Türkçe III, Vergi
hukuku II, Sosyal Güvenlik Hukuku, Pazarlama Yönetimi, Finans Yönetimi,

Üretim Yönetimi ve Sistemleri, Maddi Raporlar Analizi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi III, Beden Eğitimi III, Yabancı Dil III.

Dördüncü Sınıf;
Türkçe IV, Sayısal Yöntemler, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, İhtisas Muhasebeleri, Pazarlama Araştırmaları, Muhasebe Organizasyonu, Araştırma Yöntemleri, Yönetim Muhasebesi, Uluslararası İşletmecilik, İşletme Politikası, Kooperatifçilik, Muhasebe Denetimi, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi IV, Beden Eğitimi IV, Yabancı Dil IV

MESLEKTE İLERLEME

– Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
– Ayrıca başarılı olanlar özel veya kamu kuruluşlarında en üst düzeyde yöneticiliğe kadar yükselebilirler.
– Kamu kurumlarında ve bankalarda yönetici, muhasebeci, hesap uzmanı, müfettiş, kontrolör, mali analist olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile bazı kurum ve kuruluşların (Başbakanlık gibi) ya da özel vakıf ve kuruluşların sağladığı burslardan şartları uyanlar faydalanabilir.

Meslek eğitimi verilen üniversitelerden bazılarında eğitim-öğretim ücretlidir. Bu ücretler yıllık olarak hesaplanmakta olup, üniversitelere göre farklılık göstermekte ve 2 ya da 4 eşit taksitle alınmaktadır. Burslu programlara yerleşen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini karşılar. Karşılıksız olarak verilen burs İngilizce hazırlık sınıfında geçirilecek süreyi de kapsamaktadır.

Mezuniyet sonrası ilk işe girişte oldukça değişken ücretler alabilmektedir. Bu ücretler işyerinin kamu ve özel kuruluş olmasına bağlı olduğu kadar kişisel başarılarla da yakından ilgilidir.

Kamu sektörüne ait kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalışanlar ilk göreve başlayışta normal olarak göstergelerine bağlı yasal ücreti alırlar. Bu da asgari ücretin 2 katı civarındadır.

Özel sektörde ise deneyim, yabancı dil bilgisi, öğrenim düzeyi (master, doktora gibi), teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi faktörler alınan ücreti yükseltmektedir. Yönetici konumunda ise, bu ücretler daha da artmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

 • işletmeci maaşları (145)
 • işletme maaşları (145)
 • İşletme mezunu ne kadar maaş alır (64)
 • işletmecilerin maaşları (52)
 • işletme bölümü maaşları (43)
 • işletme mezunları ne kadar maaş alır (32)
 • işletme mezunu maaşları (30)
 • işletmeci (29)
 • isletmeci maasi (27)
 • işletmeci ne kadar maaş alır (25)

One Response to İŞLETMECİ

 1. ahmet diyorki:

  bana ortalama bir teknik isletmecinin türkiyede ne kadar maa$ aldigini yazibda gönderebilirseniz sevinirim..oratalama maa´$i
  teknik i$letmeci, almanca, türkce, ingilizce, fransica diline sahib olan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>