İŞ EĞİTİMİ (İŞ VE TEKNİK EĞİTİM) ÖĞRETMENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


İŞ EĞİTİMİ (İŞ VE TEKNİK EĞİTİM) ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, iş ve teknik eğitim konularıyla ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

İş ve teknik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
İş eğitimi (iş ve teknik eğitim) öğretmeni, bu program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur, (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Çevresinde alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, transparan, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),
– Yapılacak çalışmaya göre alet ve malzemeler kullanır. Örneğin: ağaç işlerinde; kontrplak, tutkal, vernik vb. Metal işlerinde; tel, teneke parçaları, el aletleri vb. cilt ve grafik işlerinde; cilt bezi, karton ve renkli kağıtlar vb. kullanır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İş eğitimi (iş ve teknik eğitim) öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

İş eğitimi (iş ve teknik eğitim) öğretmeni olmak isteyenlerin;

– Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
– Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,
– El ve gözü eşgüdüm halinde kullanabilen,
– El ve parmak becerisine sahip,
– Ayrıntıları algılayabilen,
– Makine ve aletlerle çalışmaktan hoşlanan,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
– Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İş eğitimi (iş ve teknik eğitim) öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve tozludur

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda iş eğitimi (iş ve teknik eğitim) branşında görev alabilirler.
– Endüstriyel Teknoloji Eğitimi bölümünden mezun olan öğrenciler özel sektörde de kolayca iş bulma imkanına sahiptirler.
– Kendi adlarına da iş kurabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY-1)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Bu meslekte ihtiyaç duyulan alet ve malzemenin nerede ve nasıl kullanılacağını meslek eğitimi sırasında öğrenir. Bu mesleğin eğitiminde;
– Ağaç işleri, metal işleri,
– Elektrik işleri,
– Cilt ve grafik işleri,
– Teknik resim,
– Güç kaynakları,
– Genel endüstri, yapı işleri,
– Su tesisatçılığı derslerinde öğretilen konular hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarında bu meslekte çalışanlar istekli ve uygun görülürse, ayrıca Bakanlıkça da atamaları yapılırsa okul müdürlüğüne kadar yükselebilirler.

– Özel sektörde bu meslekte çalışanlar atölye şefi ve işletme müdürlüğüne kadar yükselebilirler.

– Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarında başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.

– Lisans eğitiminden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

– Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.
– Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.
– Yeni göreve başlayan öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. Derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullarda çalışırlar. Asgari ücretin 2 katı civarında ücret almaktadırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir. Ayrıca, ek ders ücretleri de bulunmaktadır.
– Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • teknik öğretmen nasıl olunur (93)
  • kuaför öğretmeni nasıl olunur (41)
  • iş eğitimi öğretmenliği nasıl olunur (30)
  • kuaför öğretmenliği nasıl olunur (23)
  • iş eğitimi öğretmeni nasıl olunur (2)
  • iş teknik öğretmenliği (1)
  • kuaför mesleğinde öğretmenlik nasıl oluyor (1)
  • kuagör olan biri nasıl öğretmen olur (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir