HIZARCI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


HIZARCI

TANIM

Ağaç gövdelerini veya tomrukları istenilen ölçülerde kadron, kalas ya da tahta halinde kesen veya küçük odun parçaları halinde biçen bir makineyi ayarlayıp çalıştıran kişidir.

GÖREVLER

– Kesilecek aÄŸaç gövdelerinin veya tomrukların ölçülerine ve cinsine göre tezgahın çalışma ayarlarını yapar,
– Åžalteri açmak suretiyle hızar makinesini çalıştırır,
– Biçilecek aÄŸaç gövdesi veya tomruÄŸu yardımcı işçilerle birlikte kaldırır ve testereye doÄŸru sürer,
– Kesim iÅŸlemine nezaret eder,
– Kesim süresince hızar ÅŸeridindeki ısınmayı önlemek için sıvı yaÄŸ (mazot) sürer,
– Kesilen parçaları tezgahtan alır,
– Ä°ÅŸ bitiminde tezgah üzerindeki talaÅŸları temizler,
– Tezgahın bakımını yapar,
РK̦relen testereleri biler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Hızar tezgahı makinesi,
– ÇeÅŸitli ÅŸerit testereler,
– Åžerit kaynak makinesi,
– Åžerit bileme makinesi,
– Sıvı ve katı madeni yaÄŸlar,
– Takım dolabı,
– Kereste, tomruk,
– Çizecek, kerpeten, çekiç, tornavida, çeÅŸitli gönyeler, keser, fırça, kalem, aÄŸaç metre, eÄŸe, iskarpela, tokmak, niÅŸangeç.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Bedence güçlü,
– Göz, el ve ayaklarını eÅŸgüdümlü olarak kullanabilen,
– Dikkatli, düzenli
kimseler olmaları beklenir.

İleri derecede görme bozukluğu, el ve ayaklarda sakatlık bu mesleğin yürütülmesini engeller.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Hızarcılar kereste ve odun depolarında, hızar ve marangoz atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı çok tozlu ve gürültülüdür. Hızarcı çalışmalarında makinelerden yararlanır. İş genellikle ayakta yürütülür. İş sırasında dikkatsizlik sonucu elin kesilmesi, göze talaş kaçması, tomruk altında ezilme gibi tehlikeler söz konusu olabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hızarcılar genellikle, kereste satılan yerlerde, odun ambarlarında, marangoz atölyelerinde, hızar fabrikalarında çalışırlar.

Hızarcılık, doğramacılık, mobilyacılık ve inşaat sektöründeki marangozluk meslekleriyle iç içe bir durum arz ettiğinden, bu mesleklerin gelişmesi hızarcılara olan ihtiyacı arttıracaktır. Özellikle inşaat sektörünün gelişmesi bu yönde olumlu bir katkı sağlamaktadır. Ancak hızarcılık mesleği, doğramacılık mesleğinin bir bölümü haline dönüşme eğilimi içerisindedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin doğrudan doğruya öğretimini veren bir mesleki okul henüz mevcut değildir. Ancak mesleki eğitim merkezlerinde doğramacılık eğitimi içerisinde hızarcılık mesleği ile ilgili bilgiler de verilmektedir. Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde Ağaç İşleri alanının altında doğramacılık mesleğine yönelik eğitim programı düzenlenebilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuÅŸ olmak
– Bünyesi ve saÄŸlık durumu gireceÄŸi mesleÄŸin gerektirdiÄŸi iÅŸleri yapmaya uygun olmak,
– EÄŸitim görmek istediÄŸi meslekte bir iÅŸyeri sahibi ile çıraklık sözleÅŸmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Doğramacılık mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır.
Yaygın eğitim şekli olan usta-çırak usulünde, temel eğitimini tamamlamış ya da yarıda bırakmış yetişkin kişiler bir usta yanında 3 yıl ve daha fazla sürelerde çalışarak mesleği öğrenmektedirler.

Mesleki eğitim merkezlerinde, eğitim süresince meslek adaylarına teorik olarak Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Dersleri, Meslek Bilgisi, Teknik Resim dersleri verilir. Pratik eğitimde ise (işyerlerinde) şu konularda eğitim verilmektedir:
– Hızarcılık mesleÄŸini tanıma ve önemini kavrama,
– Ä°ÅŸyerlerini tanıma,iÅŸyerlerinde bulunan ve hızarcılıkta kullanılan makine ve aletleri tanıma,
– Testere bileme,
РTestere ̤aprazlama,
– Düzgün biçme teknikleri,
– Tezgahı koruma ve bakımını yapma,
– Ä°ÅŸ kazaları ve iÅŸ güvenliÄŸi.

MESLEKTE Ä°LERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
Ustalık için öngörülen teorik eÄŸitime devam etmeyenler ise bir iÅŸyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya BaÄŸ-Kur primleri ile belgelemek ÅŸartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eÄŸitim merkezlerinde 40 saatlik iÅŸ pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda baÅŸarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları iÅŸyerlerinde çalıştıranlar bağımsız iÅŸyeri açabilirler. Ayrıca, iÅŸyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

Mesleki eÄŸitim merkezlerine devam eden adaylara iÅŸverenle yaptıkları sözleÅŸme gereÄŸi aylık olarak asgari ücretin % 30′ u oranında bir ücret verilir.
Pratik eğitimleri boyunca iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
Usta-çırak usulünde ise adaylar asgari ücret düzeyinde bir ücret alabilmektedirler. Sigorta primi işverence ödenmektedir.
Mesleki eğitimini tamamlayıp usta unvanı ile çalışan meslek elemanları, asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilmektedirler. Alınan ücrette bölgeler itibariyle ve mesleki deneyim, başarı ve birikime paralel olarak değişiklikler olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili eÄŸitim kurumları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir