HARİTA TEKNİKERİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

HARİTA TEKNİKERİ

TANIM

Arazi parçalarının, biçim, konum, engebe vb. yönlerden durumunu belirleyerek haritalarının yapılmasında harita mühendislerinin gözetim ve denetimi altında görev yapan kişidir.

GÖREVLER

– Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapar,
– Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler,
– Arazinin çeşitli aletlerle ölçümünün yapılmasında harita ve krokilerin çizilmesinde harita mühendisine yardımcı olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Hassas ölçme aletleri (jalon ve sehpası, teodolit ve çeşitleri, nivo ve çeşitleri, planometre),
– Elektronik uzaklık ölçerler ve çeşitleri,
– Bilgisayar,
– Fotogrametrik harita yapımına ilişkin değerlendirme aletleri,
– Harita çizimi araç ve gereçleri,
– Ozalit ve diğer kopya araçları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Normalin üzerinde genel yeteneğe,
– Şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilme gücüne,
– Dört işlemle çabuk hesaplama yapabilme gücüne,
– El-göz koordinasyonu ve çizim yeteneğine sahip,
– Bedence sağlam ve güçlü
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Harita teknikerleri iş yerinin durumuna göre, topograflar, harita, jeoloji, jeofizik, çevre ve petrol mühendisleri ile işbirliği halinde çalışırlar ve çalışmalarında birinci derecede verilerle veya laboratuarlarla ilgilidirler. Harita teknikerleri işlerini hem büroda hem de açık havada yürütürler. Görev sık sık seyahat etmeyi gerektirir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köy İşleri, Enerji, Orman, Ulaştırma, Turizm Bakanlıkları ve bunlara bağlı kuruluşlarda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve özel sektöre ait inşaat şirketlerinde görev alırlar. Son zamanlarda, özellikle inşaat şirketlerinin yurt dışında almış oldukları işlerde başarılı olmaları ve iş yoğunluklarını artırmaları, bu mesleğe olan ihtiyacı açıkça göstermektedir. Bu mesleği kadınlar da seçmektedir. Okullarda harita teknikerliği bölümü öğrencilerinin yaklaşık % 20’sini bayanlar oluşturmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, meslek yüksek okullarının “Harita” bölümünde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle eğitim ile ilgili bilgiler “Harita” bölümü eğitiminin verildiği zamanda araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

“Harita” ön lisans programlarına girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir.
– Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olanlar “Harita” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek yüksek okullarında 2 yıllık eğitim verilerek bu meslek öğretilir. Eğitim süresince;
1. yıl; Mesleki Matematik 1-2, Trigonometri, Ölçme Bilgisi 1-2, Mesleki Uygulama 1-2 ve Kültür dersleri (Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi),
2. yıl; Ölçme Bilgisi 3-4, İmar Hukuku, Fotogrametri, Kadastro ve Kamu Ölçme Bilgisi, Şehircilik, İmar Bilgisi ve Aplikasyon, Yol-Su, Mesleki Uygulama 3-4 ve bitirme projesi tezi dersleri verilir.

MESLEKTE İLERLEME

“Harita” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde ÖSYM’nin “Harita” mezunları için belirlediği lisans programlarından birine yerleştirilebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisini alırlar. Bunun dışında başarılı olan öğrencilere; Karayolları, Devlet Su İşleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar burs vermektedirler.
Mezunlar kamu ve özel sektörde çalışma olanağına sahiptirler. Kamu kesiminde çalışanların ücretleri her yıl yasalarla belirlenir. Özel sektörde çalışanların elde ettikleri ücret ise, sözleşmelerle belirlenir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • harita teknikeri maaşları (445)
  • harita teknikeri maaşı (272)
  • harita teknikeri ne iş yapar (184)
  • harita teknikeri maaşları 2012 (79)
  • harita teknikeri maaşları 2013 (72)
  • harita tekniker maaşları (52)
  • yhs-fullyhosted_003 (48)
  • 2013 harita teknikeri maaşı (25)
  • harita teknikerliği maaşları (21)
  • harita teknikeri maaşı ne kadar (20)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir