HARİTA KADASTRO TEKNİSYENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

HARİTA KADASTRO TEKNİSYENİ

TANIM

Harita mühendisi veya teknikerinin denetiminde, yeryüzünün tümünü veya belirli bir kısmını; coğrafi yapısını, imar, iskan, bayındırlık durumunu dikkate alarak belirli bir oran dahilinde ölçekli kağıt üzerine özel işaretler kullanarak çizen kişidir.

GÖREVLER

– Ekip ile birlikte haritası çizilecek veya kadastrosu yapılacak arazide gerekli ölçümleri yapar, çizim için ihtiyaç duyulan bilgileri ve sayısal verileri tespit eder.
– Arazi haritalarının bilgisayar ve çizim aletleri yardımı ile çiziminde harita mühendisi ve teknikerine yardımcı olur,
– Şehirlerin imar, iskan ve bayındırlık durumunu krokilendirir,
– Haritaların üzerinde istenen düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapar,
– Mevcut harita, plan, tapu senedi vb. kağıtları inceler,

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Çeşitli çizim ve ölçüm aletleri,
– Bilgisayar ve yazılım programları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
– Sayılarla işlemler ve çizim yapabilme yeteneklerine sahip,
– Arazide çalışmaktan hoşlanan,
– Dikkatli ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Harita kadastro teknisyeni resmi kuruluşlarda ve özel mühendislik bürolarında görev yapar ve görevlerini kısmen büroda kısmen arazide ayakta, yürüyerek, tırmanarak, eğilerek yürütür. Çalışmalarında birinci derecede verilerle (ölçme sunuşları) ilgili olup zaman zaman çalışma arkadaşları ve arazi sahipleri ile iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları; Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile il müdürlüklerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ayrıca özel sektöre ait hazır beton santralleri, mühendislik ve mimarlık bürolarında, müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışabilirler. Ülkemizde tapu kadastro çalışmaları istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir. Artan nüfusun kentlere göç etmesi, plansız şehirleşme olgusunu gündeme getirmektedir. Bunu önlemenin tek yolu da planlı şehirleşmedir. Bu sorunlar harita kadastro teknisyenlerinin düzenli ve özverili çalışmaları ile aşılacaktır. Bugün için bu alanda yeterli sayıda meslek elemanının çalıştığı söylenemez. Elemana olan ihtiyaç güncelliğini korumaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitim yeri teknik liseler, endüstri meslek liseleri ve çok programlı liselerin “Harita ve Kadastro” bölümleridir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

İlköğretim okulu mezunu olmak ve okula giriş koşullarını taşımak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi ilköğretim okulundan sonra 4 yıldır. Bu süre içerisinde; lise genel kültür derslerinin yanında, Trigonometri, Hukuk Bilgisi, Hatalar Bilgisi, Harita Bilgisi ve Çoğaltma Tekniği, Kadastro Bilgisi, Bilgisayar, Fotogrametri, Arazi Düzenlenmesi, Alet Bilgisi ve Uygulaması, İmar Bilgisi ve Uygulaması, Yol Bilgisi ve Uygulaması ile Ölçme Bilgisi ve Uygulaması dersleri okutulmaktadır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Teknik lise, endüstri meslek lisesi ve çok programlı liselerin “Harita ve Kadastro” bölümlerinden “Teknisyen” unvanı ile mezun olanlar istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

– Öğrenciler işyerlerinde yapılan pratik eğitimleri süresince asgari ücretin %30’u oranında ücret alırlar.
– Ayrıca pratik eğitimleri süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri devlet tarafından karşılanır.
– Bütün öğrenci haklarından yararlanır,
– Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.
– Eğitim sonunda meslek elemanları kamu sektöründe istihdam şekillerine göre değişik ücret alabilirler. Teknik eleman olarak işe başlayanlar 657 Sayılı Kanunda belirtilen derece ve kademeye göre, 1475 Sayılı Yasa ile çalışanlar toplu sözleşme hükümlerine göre, sözleşmeli personel olarak çalışanlar ise yasa ile belirlenen hak ve yükümlülüklere göre ücret alırlar.
– Özel sektörde çalışan meslek elemanları işyerlerinin durumu ve bulunduğu yöreye göre değişiklik arz eden ücret alabilirler. İşe ilk girişte, asgari ücret esas alınmasına rağmen elemanın deneyim ve başarısı bu miktarı yükseltmektedir. Araştırmalarda bu alanda çalışanların asgari ücretin 2 ile 4 katı düzeyinde ücret aldıkları tespit edilmiştir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • harita kadastro maaşı ne kadar (130)
  • kadastro teknisyeni maaşı (121)
  • harita teknisyeni maaşları (113)
  • Harita ve Kadastro (39)
  • harita mühendisi nasıl olunur (38)
  • kadastro teknisyeni ne iş yapar (32)
  • kadastro maaşları (13)
  • harita kadastro platformu (12)
  • harita teknisyeni maaş (3)
  • kadastro teknisyen maasi (2)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>