GÜMRÜK İŞLETME MESLEK ELEMANI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


GÜMRÜK İŞLETME MESLEK ELEMANI

TANIM

Gümrük mevzuatı, gümrük müşavirliği, dış alım ve dış satım konularında ara insan gücü olarak çalışan kişidir

GÖREVLER

– Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapar,
– Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yapar,
– Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izler,
– Gümrüğe ait ekonomik, ticari ve mali konular (ticaret, ödeme anlaşmaları ile Dış Ticaret Rejimi ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Tebliğlerin gümrüğe ilişkin hükümleri dahil) hakkındaki uygulamaları yapar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Bilgisayar, daktilo, faks, teleks, hesap makinesi,
– Her çeşit büro aletleri, ordino, manifesto, beyannameler, irsaliye vb

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Gümrük işletme meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– İstatistik, Hukuk, Sosyal Bilimler alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Dürüst, güvenilir, dikkatli ve sabırlı,
– Hızlı ve sağlıklı kararlar verebilen,
– Kişilerle iyi iletişim kurabilen,
– Günlük değişikliklere uyum sağlayabilen kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gümrük işletme meslek elemanları, genelde büro ortamında ve çoğu zaman masa başında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı genellikle gürültüsüz, sessiz, düzenli ve kapalı alanlardır. Bazen de sahada açık alanlarda çalışmak gerekebilir. Kişi çalışırken ithalat ve ihracatçılarla, meslektaşlarıyla ve çalıştığı yerdeki diğer elemanlarla iletişim halindedir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gümrük işletme meslek elemanı, Gümrük Müdürlüklerinde, ithalat ve ihracat bürolarında, gümrük müşavirliklerinde iş bulma olanağına sahiptirler. Ayrıca kendi işlerini kurarak serbest olarak da çalışabilirler.
Son yıllarda ülke dış ticaret hacminin ekonomik açıdan çok büyük bir önem taşıması, bu alanda oldukça nitelikli meslek elemanlarına olan ihtiyacı da giderek artırmıştır. Bu nedenle kendisini iyi yetiştirmiş, bilgisayar programlarını kullanabilen, en az bir yabancı dil bilen ve yaptığı işi seven kişilere bu sektörde oldukça fazla ihtiyaç vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokullarının “Gümrük İşletme” bölümünde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin “Gümrük İşletme” ön lisans programına sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olanlar bu bölümün ön lisans programına sınavsız olarak başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere; Matematik, Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi, Hukuk, Türk Gümrük Tarihi ve Kapitülasyonlar, Türk Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama, Uluslar arası Taşıma ve Depolama, Gümrük Vergileri ve Tarife Cetveli, Kaçakçılığın Önlenmesi, İstatistik, Bilgi İşlem, Gümrük Kanunu ve Yönetmelikleri, Rapor Yazma, Kamu Yönetimi, Kambiyo, Halkla İlişkiler, İdari Yargı ve Dış Ticaret Rejimi gibi dersler verilir.

MESLEKTE İLERLEME

Gümrük İşletme ön lisans programını başarı ile tamamlayanlar yapılan sınavda başarılı oldukları taktirde ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kamu sektöründe işe başlayanlar gerekli şartları taşıdıkları ve yapılacak sınavlarda başarılı oldukları taktirde yönetici pozisyonuna geçebilirler. Özel sektörde İthalat ve İhracat firmalarında çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre yönetici olabilirler. Gümrük Komisyoncusu yanında çalışanlar sınavlarda başarılı olmak kaydı ile “Gümrük Komisyoncusu” olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.
Ayrıca zorunlu staj süresi olan en az 40 günlük staj süresince, işletmenin ücret politikasına göre öğrenciler bir miktar ücret elde edebilmektedirler.
Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir.
Kamu sektöründe çalışanlar 657 Sayılı devlet Memurları Kanununa göre, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • maliye bölümü maaşları (340)
  • gümrük işletme maaşları (184)
  • gümrük işletme meslek elemani maaşı (52)
  • gümrük işletme bölümü (22)
  • gümrük işletmeciliği maaşı (22)
  • gümrük işletme maaşı (18)
  • gümrük elemanı maaşları (18)
  • gümrük işletme bölümü maaşları (16)
  • gümrük işletme meslek elemanı nasıl olunur (16)
  • gümrük elemanı nasıl olunur (14)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir