GÖRME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


GÖRME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda görme özürlü öğrencilere eğitim veren kişidir

GÖREVLER

Görme engelliler sınıf öğretmeninin görme özürlü öğrencilere hangi yöntemlerle, hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.
Görme engelliler sınıf öğretmeni bu program çerçevesinde;
– Görme engellilerle ilgili derslerin yanı sıra, kabartma yazı ile okuma ve yazmayı öğretir.
– Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,
– Eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Yemekhanede, yatakhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,
– Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, ünite ve plan defterleri, not defteri, yoklama defteri,
– Okul araç-gereçleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Görme engelliler sınıf öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Görme engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
– Sözel yeteneği gelişmiş,
– Sosyal bilim konularına ilgili,
– İnsanlarla, özellikle görme özürlü insanlarla uğraşmaktan, onlara yardım etmekten zevk alan,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Görme engelliler sınıf öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur. Uzun süre ayakta kalabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hali hazırda meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Sınıf Öğretmeni (Görme Engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, ” Görme Engelliler Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Çğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Görme Engelliler Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Sözel (SÖZ-1)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Görme Engelliler Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince; Çocuk Gelişimi, Güzel Konuşma, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Dil Gelişimi ve İletişim, Braille (körler alfabesi) Yazı Öğretimi, Görme Engelliler Resim ve Model Öğretimi, Görme Engelliler İçin Okuma-Yazma Öğretimi, Görme Engelliler İçin Özel Öğretim Yöntemleri, Davranış Değiştirme vb. dersler almaktadırlar.

Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde ve okullarda yönetici olabilirler. Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarında başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan sınav kılavuzunda yapılmaktadır.
Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir.
Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • görme engelliler öğretmenliği maaşı ne kadar (39)
  • görme engelliler öğretmeni maaşları (27)
  • görme engel (1)
  • görme engelli öğretmenliği maaşları (1)
  • görme engelliler öğretmenliği maaşı ne (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir