GEMİ İNŞAATI TEKNİSYENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


GEMİ İNŞAATI TEKNİSYENİ

TANIM

Büyük tonajlı yük ve yolcu gemileri, tanker ve benzerlerinin yapımı ve montajından başlayıp kullanıma hazır hale getirilmesine kadar olan işlemlerde mühendis ve teknikerlere yardımcı olan kişidir.

GÖREVLER

– Gemi yapı elemanlarının, dış kaplama, genel yerleştirme resimlerinin çizimini yapar, çizilmiş imalat resimlerini okur,
– Gemi inşasında kullanılan malzemeleri sınıflandırır ve muayene eder,
– Çeliklere kullanılacak ısıl işlemlerin yapım tekniklerini uygular,
– Ölçme ve kontrol aletlerini kullanarak doğru ve hassas ölçme ve kontrol işlemlerini yapar,
– Soğuk şekillendirme makinelerinde kesme ve bükme uygulamaları yapar,
– Boru bağlantı elemanlarını kullanarak boru bağlantıları kurar,
– Basit gemi elemanlarını yapar,
– Koruyucu gaz ve toz altı kaynak yöntemleri ile temel kaynak işlemleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Kağıt, kalem, cetvel, gönye, pergel, mikrometre, kumpas mihengir, komperatör, şablon, rapido, ölçüm ve çizim aletleri, çeşitli büro malzemeleri, oksijenle kesme aleti, kaynak makine ve el takımları, montaj elemanları gerdirme, aparat, çekiç, balyoz, Bilgisayar ve hesap makinesi.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gemi inşa teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Matematik ve fiziğe ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
– Mekanik yeteneğe sahip,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip,
– Çizim yeteneğine sahip,
– El becerisi gelişmiş,
– Dikkatli,
– İnce ayrıntıları algılayan,
– Yönergeye uyabilen,
– Bedence sağlam
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gemi inşa teknisyeni kamu ve özel sektöre ait açık havada tersanelerde çalışabileceği gibi, büro ortamında da çalışabilir. Genellikle işini ayakta yapar. Çalışma ortamı nemli, gürültülü, kirli, titreşimli, tozlu olabilir. İşin yakıcı maddeler, patlayıcı maddeler, elektrik çarpması, kesici aletler ve makinelerden kaynaklanacak iş kazaları ile karşılaşılabilir. Tam gün ve hafta sonu çalışması olabilir. Çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, gemi inşaat mühendisleriyle etkileşim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gemi inşa teknisyenleri, devlete veya özel sektöre ait tersanelerde görev alabilirler. Ülkemizde son yıllarda denizcilik faaliyetleri hızla artmıştır. İş bulma olanağı oldukça fazladır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, aşağıda belirtilen Anadolu Denizcilik Meslek Liselerinin “Gemi İnşaa” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine giriş için;
– İlköğretim okulu mezunu olmak,
– Merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Genel kültür dersleri yanında; Gemi Resmi, Gemi Donanım, Malzeme Bilgisi, Ölçme ve Kontrol, Atölye, Bilgisayar Uygulamaları derslerini alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

– Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ilgili bölümlerinden mezunu olup da bu mesleği yapanlar;
– Usta, ustabaşı, formen, şef vb pozisyonlara yükselebilirler.
– Meslek liselerinin “Gemi İnşa ve Gemi Yapımı” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Gemi İnşaatı ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

3308 sayılı “Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30’ndan, az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.
Değişik firma ve iş kollarına göre ücret değişiklik göstermekle beraber, En az asgari ücretin 2 katı, en çok asgari ücretin 4 katı tutarında ücret alınmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir