GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME TEKNİSYENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME TEKNİSYENİ

TANIM

Denizde veya karada; Gemi-gemi, gemi-kara arası yersel, göksel ve uzay ortamlarında haberleşme, seyir ve diğer gemi elektronik donanımının denemelerini, bakımını, onarımını yapan ve haberleşme aygıtlarını işleten kişidir.

GÖREVLER

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve ulusal otorite tarafından konulmuş kurallara uygun olarak;
– Gemi elektronik haberleşme donanımının test, bakım ve onarım işlerini yapar,
– Gemi elektronik seyir (Radar, Gyro, Auto-pilot, Echo-sounder, Speed-log, OPS, ECDIS vb.) ve diğer elektronik ölçme, kontrol ve kumanda donanımının test, bakım ve onarım işlerini yapar,
– Gemide onarımı mümkün olmayan elektronik haberleşme seyir ve diğer elektronik donanım arızalarını rapor ederek kıyı servislerince onarımını sağlatır,
– Genel ve gerektiğinde acil durum haberleşmelerini yersel, göksel ve uzay ortamını kullanan (DSC, Telsiz-telefon, Teleks, Faks, Mors vb.) donanım aracılığıyla yapar.
Karada çalışanlar, yukarıdakilere ek olarak her türlü gemi elektronik donanımının montajını yapar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Bir elektronik atelyesinde bulunması gereken her türden ölçme, üretim, test, bakım-onarım araç ve gerecini kullanır. Bunlardan bazıları;
– Havya, avometre, osilaskop, lojik analizör, spektrum analizör,
– Mikroişlemci ve EPROM programlayıcıları,
– Değişik özellikli güç kaynakları ve ölçme aygıtları,
– Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) donanımı,
– Radar, Gyro, Auto-pilot, Echo-sounder, Speed-log, GPS, ECDID donanımı vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Gemi elektronik ve haberleşme teknisyeni olmak isteyenlerin:
– Fen bilimleri özellikle fizik ve matematik alanında başarılı,
– Elektronik ve mekanik işlere karşı ilgili,
– Şekil algısı yeteneğine sahip,
– Göz ve ellerini uyum içinde kullanabilen,
– Uzun süreli ve karmaşık işlerde yoğun dikkat ve sabır gösterebilen,
– Bedence ve ruhsal yönden sağlıklı ve dayanıklı,
– Teknolojik gelişmeleri izlemeye hevesli,
– Denizde yaşamayı seven ve gemilere karşı ilgisi olan kişiler olmaları gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gemi elektroniği ve haberleşme teknisyenleri, seyir halindeki gemiler, yer istasyonları ve sahil servis ve bakım istasyonlarında çalışmaktadır. Özellikle gemide nemli, gürültülü ve kokulu ortamlarda çalışmaları söz konusudur.
Ticari gemide çalışanların dönüş süresi belirsiz olduğundan bu kişilerin iş yaşamı düzensizdir. Yolcu gemilerinde çalışanların dönüş gün ve saatleri belirlidir. Ancak her iki durumda da kişi aile ortamından uzak kalma durumunda kalmaktadır. Kıyı servis istasyonlarında da çalışma saatleri düzenli değildir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Uluslararası ve ulusal sularda, yabancı ve Türk bandıralı gemilerde ve kıyıda bakım servislerinde, kıyı telsiz istasyonlarında teknisyen olarak çalışırlar. Son yıllarda kadınlar için de yeni yeni çalışma alanı yaratılmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi sadece aşağıdaki Anadolu Denizcilik Meslek Lisesinin Gemi Elektroniği ve Haberleşme Bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

İlköğretim 8.sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler “Orta öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı”na katılarak, tercih ettikleri Anadolu Meslek Lisesi “Gemi Elektroniği ve Haberleşme” bölümü için gerekli puanı almış olmaları gerekmektedir. Okul tarafından Ağustos ayında yapılan mülakat sınavını da kazananlar okula alınırlar. Öğrencilerin “Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütükleme ve Donatılma Esasları Yönetmeliği” gereğince denizde çalışmaya engel olan aşağıda belirtilen hastalıklardan birine yakalanmamış olması gerekmektedir.
– Akıl ve ruh hastalıkları, ilaç tutkunluğu
– Sinir sistemi hastalıkları (sara, parkinson ve benzerleri)
– Duyu organları fonksiyon kayıpları (sağırlık, körlük vb.)
– Çalışmaya engel olabilecek nitelikte olan;
– Metabolizma ve endokrin sistemi hastalıkları (şeker, mallitan, amiloidosis ve benzerleri)
– Kan hastalığı (maligu kan hastalıkları veya kan yapım bozuklukları ve benzerleri)
– Kas iskelet sistemi hastalıkları veya deformiteleri (ramotoit artrit, malign hastalıkları)
– Uzun seyirli bulaşıcı hastalıklar (AİDS, sifiliz ve benzerleri)
– Mülakat ve kondisyon sınavında başarılı olanlar denizcilik eğitimine elverişli olduğunu tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde kesin kayıt hakkını kazanmaktadırlar. Görüşmeye ve kondisyon sınavına kontenjanın üç katı kadar öğrenci çağrılmaktadırlar. Söz konusu görüşmede oluşturulan komisyonca öğrencinin yeniden fiziksel ve ruhsal yeterliliğine bakılır. (Omurgada simetri bozukluğu, davranış ve kişisel özellikleri vb.)

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitimi 4 yıl sürelidir. Öğrenciler temel elektrik bilgisi, elektronik alıcılar-vericiler, elektronik bilgisi, dijital teknik, uydu iletişim teknikleri, mikro dalga, mors tekniği, radar ve gemi haberleşme cihazlarının kullanımı, bakım ve onarımı konularında eğitim alırlar. Ayrıca, işletmelerde uygulamalı eğitime katılarak bilgi ve becerilerini pekiştirirler.Öğrenciler 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme derside ilave edilmiştir.

MESLEKTE İLERLEME

Yabancı dil bilgisi, meslekte ilerlemenin ve kişinin kendini geliştirmesinin temel şartı olup, özellikle yabancı gemilerde ve şirketlerde iş bulmayı kolaylaştıran bir unsurdur.

Gemi elektroniği ve haberleşme teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.

Meslek liselerinin “Gemi Elektroniği ve Haberleşme” bölümünden mezun olanlar; gerekli şartları taşımaları halinde ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği önlisans programlarına sınavsız olarak girebilirler.

Ayrıca, meslek liselerinin “Gemi Elektroniği ve Haberleşme” bölümünden mezun olanlar; Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitimin son yılında işletmelerde meslek eğitimi uygulaması yapılmaktadır. Bu süre içinde öğrenciler en düşük (asgari) ücretin üçte biri kadar ücret alırlar.
Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

Denizde işe yeni başlayan bir meslek elemanı 800-1000 Amerikan Doları civarında ücret almakla birlikte bu miktar deneyimle orantılı değişmekte, yabancı bandıralı gemilerde ise ücret daha yüksektir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • gemi elektroniği ve haberleşme teknisyeni maaşları (38)
  • gemi elektroniği maaşları (17)
  • Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir