GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere gazetecilik ve halkla İlişkiler ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

– EÄŸitim vereceÄŸi grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin baÅŸarılarını deÄŸerlendirir, baÅŸarıyı artırıcı önlemler alır,
– EÄŸitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliÅŸtirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin geliÅŸimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Alanı ile ilgili geliÅŸmeleri izler,ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduÄŸu günlerde, okulun düzen ve disiplinini saÄŸlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle iliÅŸkilerini saÄŸlamaya çalışır

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iÅŸ takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iÅŸ ve iÅŸlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeÅŸitli teknik yayınlar,
– EÄŸitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Ãœst düzeyde akademik yeteneÄŸe sahip,
– Ayrıntıları algılama gücüne sahip,
– Okumaktan ve araÅŸtırma yapmaktan hoÅŸlanan,
– Düşüncelerini sözle ve yazı ile etkili bir biçimde ifade edebilen,
– Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda baÅŸarılı,
– Düşüncelerini baÅŸkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– Ä°yi bir öğrenme ortamı saÄŸlayabilen,
– Dikkatli, iÅŸine özen gösteren,
– MesleÄŸinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– Ä°nsanlarla iyi iletiÅŸim kurabilen; sevecen, hoÅŸgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliÅŸtirmeye istekli, coÅŸkulu,
– GiriÅŸimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gazetecilik ve Halla İlişkiler Öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve oldukça gürültülüdür

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu alana öğretmen olarak atananlar Anadolu iletişim meslek liselerinde alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, İletişim Teknikleri ve uygulaması, Radyo TV Haberciliği, Okuma ve Anlama Teknikleri, Haberleşme Hukuku,Basın Ahlakı,İnsan İlişkileri,Halkla İlişkiler, konularıyla ilgili ders verebilmektedirler

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Üniversitelerin Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler,Televizyon Gazeteciliği, Medya İletişim Sistemleri, Basın Yayın bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Öğrenci Seçme Sınavı’nda tercih etmeyi düşündükleri yukarıda sayılan programlardan en az biri için belirlenen puan türünden yeterli puan almaları,
– Öğrenci Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formu’nda, bu bölümlerle ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmeleri gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince; Sosyoloji, Psikoloji, Siyasi Tarih Ekonomi, Hukuk, İstatistik, Gazetecilik, Fotoğraf, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basın-Yayın Tekniği, Program Yapımcılığı, Televizyon Haberciliği, Yayın Yolu ile Halk Eğitimi gibi dersler verilir.

MESLEKTE Ä°LERLEME

MEB tarafından açılan sınavı kazanmaları durumunda eğitim yöneticisi olabilirler.

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

– EÄŸitim sırasında herhangi bir kazanç söz konusu deÄŸildir.
– Ä°steyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
– Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluÅŸların saÄŸladığı burslardan yararlanılabilir.
– Milli EÄŸitim Bakanlığı’na baÄŸlı ilgili okullarda öğretim hizmetleri sınıfında belirlenen kadrolara atanırlar. Kadrolarına denk düşen derece ve kademe ile her yıl belirlenen katsayı ve tazminat oranlarına göre aylık maaÅŸ alırlar.
– Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eÄŸitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
– Özel eÄŸitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaÅŸmalara göre veya sözleÅŸmelere göre deÄŸiÅŸik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili eÄŸitim kurumları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • halkla ilişkiler maaşları (148)
  • halkla ilişkiler öğretmeni nasıl olunur (116)
  • halkla ilişkiler maaşı (38)
  • halkla ilişkiler öğretmenliği nasıl olunur (29)
  • halkla ilişkiler mesleği maaşı (24)
  • gazetecilik öğretmeni maaşı (10)
  • gazetecilik öğretmenliği maaşları (4)
  • halkla ilişkiler öğretmeni maaşı (1)
  • hallailskiler nisyapar (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir