FOTOĞRAF SANATÇISI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


FOTOĞRAF SANATÇISI

TANIM

Fotoğraf makinesiyle varlıkların görüntüsünü filme kaydeden ve görüntülerinin karta basımını yaparak istenilen sayıda kopyasını çıkaran kişidir.

GÖREVLER

Fotoğrafçılık, müşterinin isteğini karşılamak üzere ticari amaçla yapılabileceği gibi sanatsal olarak da fotoğraf tekniklerini kullanarak belgeleme, iletişim, tanıtım, eğitim, sanat gibi alanlarda görüntü üretimi ve aktarımını sağlayarak icra edilebilir.
– FotoÄŸraf makinesini hazırlar,
– Müşterinin nasıl bir fotoÄŸraf istediÄŸini belirler,
– Işık ayarı yapar ve fotoÄŸrafı çekilecek kiÅŸinin veya nesnenin konumunu, en iyi görüntüyü verebilecek ÅŸekilde ayarlar,
– Ä°yi bir fotoÄŸraf elde etmek için makineyi ayarlar,
– Filmin negatiflerini makineden çıkarır,
– Filmi banyo eder,
– Pozitif görüntünün istenilen sayıda kopyasını çıkarır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– FotoÄŸraf makineleri,
– FotoÄŸraf büyütme makinesi (Agrandizör),
– Tab makinesi (Minikop),
– RötuÅŸ alet ve malzemeleri (RötuÅŸ sandığı, çeÅŸitli sertlikte kurÅŸun kalemler),
– Film banyo makinesi, kart banyo makinesi,
– Makas,
– Su kapları,
– Spot ışıklar,
– FotoÄŸraf kartları,
– Ä°laçlı sular,
– Filmler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fotoğraf sanatçısı olmak isteyenlerin;
– Görme duyusu güçlü ve renkleri ayırt edebilen,
– Göz ve ellerini eÅŸgüdümle kullanabilen,
– Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan,
– Güzel sanatlara ilgili,
– YeteneÄŸini geliÅŸtirmeye, deÄŸiÅŸikliÄŸe önem veren,
– Ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı,
– Ä°nsanlarla iyi iliÅŸkiler kurabilen
kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli faktördür. İleri derecede görme bozukluğu, el ve ayakların sakatlığı bu mesleğin yürütülmesini engeller.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fotoğraf sanatçısı, fotoğraf stüdyolarında çalışabileceği gibi, açık havada (dağ, deniz kenarı), değişik ortamlarda (düğün, nişan, seminer, toplantılar, kongreler vb.) çalışabilir. Filmin banyosu ve tab edilmesi sırasında karanlık odada çalışmak gerekir. İş genellikle ayakta yürütülür. Normal çalışma saatleri dışında çalışmak ve seyahat durumu söz konusu olabilir. Fotoğraf sanatçısı görsel bir ürün yaratır, işini yaparken müşteriyle ve çalışma arkadaşlarıyla etkileşimde bulunabilir, ama bir fotoğraf sanatçısı işini tek başına da yürütebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– FotoÄŸraf sanatçıları, kendilerine ait fotoÄŸrafçılık iÅŸletmelerinde, basın-yayın kuruluÅŸlarında, resmi ve özel iÅŸyerlerinde ve ajanslarda çalışırlar.
– II. Dünya Savaşı ve onu izleyen yıllar, malzeme sıkıntısı nedeni ile Türkiye’de fotoÄŸrafçılıkta bir duraklama dönemi olmuÅŸtur. 1970-80 yılları arasında Türk fotoÄŸraf sanatında evrensel boyutları yakalama eÄŸilimi bilinçli bir ÅŸekilde yoÄŸunlaÅŸmıştır. 1980’lerde dernekler ve gruplar düzeyinde yapılan fotoÄŸraf çalışmaları, dış iliÅŸkilerin de etkisiyle, oldukça nitelikli bir çizgiye ulaÅŸmıştır. Reklam ve tanıtım fotoÄŸrafçılığı da bu dönemde gittikçe önem kazanmıştır.
– Ticari resim yapan fotoÄŸrafçılara olan ihtiyaç piyasadaki geliÅŸmelere baÄŸlı olarak bazen artmakta, bazen de azalmaktadır. Ticari resim fotoÄŸrafçılığında kullanılan çeÅŸitli geliÅŸmiÅŸ araçlar, hem talebi artırmakta, hem de iÅŸgücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır.
– Sanatsal fotoÄŸrafçılık, toplumun sanatsal ürün ihtiyaçlarına baÄŸlı olarak geliÅŸir buna baÄŸlı olarak da talep doÄŸar. Refah düzeyi yükselen toplumlarda sanata duyulan ilginin arttığı gözlenmektedir.

Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler:

– Meslekte kullanılan araç-gereç ve makinelerde sürekli teknolojik geliÅŸmeler yaÅŸanmakta olup, bu geliÅŸmelerin devam edeceÄŸi tahmin edilmektedir.
– Hızla artan amatör fotoÄŸrafçıların film banyo ve tab taleplerinin devam edeceÄŸi ve yaygınlaÅŸacağı beklenmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğimi özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversitelerin Güzel Sanatlar, İletişim, Sanat ve Tasarım fakültelerinin “Fotoğraf”, “Fotoğraf ve Video” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “FotoÄŸraf”, “FotoÄŸraf ve Video” lisans programlarından biri için ilgili üniversitenin belirleyeceÄŸi baraj puanı almak,
– Ä°lgili üniversitenin yapacağı Özel Yetenek Sınavında baÅŸarılı olmak gerekmektedir.
Üniversitelerin ilgili ön lisans programlarından birini başarı ile tamamlayanlar ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde ”Fotoğraf” “Fotoğraf ve Video” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin Eğitim süresi 4 yıldır.
Güzel sanatlar fakültesi, İletişim fakültesi, sanat ve tasarım fakültesi “Fotoğraf”, “Fotoğraf ve Video” bölümlerine özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır. Bu sınavda adaylardan, kendilerine verilecek fotoğraflar üzerinde jüri tarafından belirlenecek amaçlara uygun konu ve kompozisyon, yeni kodrajların yapılması istenmekte, optik ve fotoğraf kimyası alanlarında bilgi birikimi aranmaktadır. Güzel sanatlar fakültelerinde verilen eğitimde; fotoğrafın çağdaş kullanımı, teknik beceri ve sanat formasyonu kazandırılır. Bu bölümde sanat ağırlıklı fotoğraf eğitimi verilmektedir.

MESLEKTE Ä°LERLEME

– Ticari fotoÄŸrafçılık yapan meslek mensupları iÅŸlerini veya iÅŸyerlerini büyütmek yoluyla ilerleyebilirler.
– Sanatsal ağırlıklı çalışan fotoÄŸrafçılar en iyi sanat ürünlerini üretme ve yarışmalarda derecelere girme yoluyla sanat çevresinde tanınan ve tutulan fotoÄŸraf sanatçısı olma durumuna gelerek yükselme ve ilerleme kaydedebilirler.
– FotoÄŸrafçılar portre, ticari resim, basın, sinema ve televizyon, moda ve reklam, haber fotoÄŸrafçılığı alanlarında uzmanlaÅŸabilirler.

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan kredi alabilirler.
Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

Bir işverenin yanında çalışılması durumunda asgari ücretin 4 ila 5 katı arasında ücret alınabilmektedir.
Kendi işini kuranlarda kazanç çok daha fazladır. Üstün yetenekli ve deneyimli fotoğraf sanatçıları iyi kazanç sağlayabilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili eÄŸitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • fotoğraf sanatcısı nedir (630)
  • fotoğrafçılık maaşları (148)
  • fotoğrafçı maaşları (99)
  • fotoğraf sanatçısı ne iş yapar (52)
  • sanatcı ne iş yapar (18)
  • fotograf sanatcisi tanim (3)
  • fotoğraf sanatçısı hakkında kısa bilgi (3)
  • fotograf sanatcisi hakkında bilgi (3)
  • fotoğraf sanatçısı (2)
  • fotoğraf sanatçılığı nedir (2)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir