FİZİKÇİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


FİZİKÇİ

TANIM

Maddenin ve enerjinin yapısını, birbirleriyle etkileşimini araştıran, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışan kişidir.

GÖREVLER

– Araştırma konusunu ve yöntemini belirler,
– Gözlem ve deneyler yapar,
– Araştırılacak olan problemi çözümler,
– Sonuçları rapor eder,
– (Ar-Ge) Araştırma-Geliştirme merkezlerinde projeler geliştirir

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Araştırma-Geliştirme laboratuarlarında kullanılan test araç ve gereçleri,
– Bilgisayar.
– Elektrik ve elektronik malzemeler,
– Mekanik malzemeler

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fizikçi olmak isteyen kimselerin;
– Üst düzeyde genel yeteneğe sahip
– Fizik, matematik, kimya gibi temel bilimler alanında iyi yetişmiş ve bu alanlara içten bir ilgi duyan,
– Dikkatli ,gözlem yapabilen,
– Analitik düşünme gücüne sahip,
– Yaratıcı,
kimseler olmaları gerekmektedir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fizikçiler genellikle laboratuarlarda çalışırlar. Çalışma ortamı sakin ve rahattır. Endüstride çalışan fizikçiler, fizik mühendisleriyle, meslektaşlarıyla ve diğer çalışanlarla iletişim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Fizik programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Fizik Öğretmeni olarak da çalışabilirler. Özel bir kurs gördükten sonra bilgisayar programcısı olarak çalışabilirler. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fizik laboratuarlarında, özel sektöre ait laboratuarlarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın çeşitli kuruluşlarında araştırmacı olarak iş bulabilirler. ASELSAN, Türk Telekom, TRT gibi kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca, teknik bilgi gerektiren mekanik ve elektronik tıp cihazlarının yapımı, bakım ve onarımı ile pazarlanması ile ilgili işlerde de çalışmaktadırlar.
Bir temel bilim olarak fiziğin, gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde önemli bir yeri vardır. Ülkemizde ortaöğretimde fizik öğretmeni açığı büyüktür. Açılmakta olan ve açılacak üniversitelerin fizik alanında yetişmiş elemanlara ihtiyacı vardır. Bu nedenle iyi yetişmiş bir fizikçi ülkemizde bugün ve gelecekte daima aranan bir eleman durumundadır

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik bölümlerinde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) “Fizik” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Fizik” programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitimi 4 yıl sürelidir. Eğitim süresince temel fizik kanunları, mekanik, elektrik ve manyetizma, termodinamik, titreşim ve dalgalar, optik, atom ve moleküller ve nükleer olayların anlaşılma ve yorumlanmasını sağlayan kuantum fiziği kanunlarını öğrenirler. Bu konuları öğrenebilmek için yüksek düzeyde matematik bilgisi gereklidir. Teorik olan bu konuların ayrıca laboratuar uygulamalarını da yaparlar. Bunların yanında bilgisayar kullanımı ve programlama konularında da bilgi alırlar. Bunlardan amaç, fizikçinin olaylar karşısında bilimsel düşünebilme, bilimsel yorumlar getirebilme, çeşitli olaylar arasında sıhhatli ilişkiler kurabilme iyi bir gözlemci olma ve edindiği bilgileri değişik alanlara uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitimini tamamlamış fizikçi, mesleğinde ilerlemek istiyorsa;
– Bir iş yerinde, özellikle AR-GE ve kalite kontrol laboratuarlarında belirli konularda kolaylıkla ve kısa sürede uzmanlaşabilirler, proje üretebilirler.
– Üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitülerinde ve İleri Teknoloji Enstitülerinde özel bir fizik konusunda yüksek lisans yaparak uzman veya fizik doktoru olabilirler.
– Doktora yapmış fizikçiler üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler. Öğretim üyeleri, yaptıkları bilimsel faaliyetlere bağlı olarak yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrolarına atanırlar.
– Fizik uzmanları ve doktorları, üniversite dışında çeşitli sektörlerde (sağlık sektörü dahil) uzmanlıkları konusunda çalışabilirler, danışmanlık, proje üretimi, AR-GE çalışmalarında bulunabilirler.
– Kamu kuruluşlarında çalışanlarda ise müdür yardımcısı, müdür, il müdürü, daire başkanı vb. gibi yönetici pozisyonlarına yükselmeleri mümkündür.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

– Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
– Ayrıca , Tübitak ve üniversitelerin kendi öğrencilerine verdiği destek bursları ile özel ve kamu kurumlarının (Başbakanlık bursu gibi) sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.
– Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.
– İşe başlangıç ücreti asgari ücretin üç katı civarındadır. Üst düzey yönetici pozisyonları için ücret son derece yüksektir.
– Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanundaki teknik hizmetler sınıfında maaş alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • saglık fizikçisi nasıl olunur (193)
  • sağlık fizikçisi maaşı (131)
  • fizikçi maaşları (102)
  • fizikçi nasıl olunur (101)
  • fizikçi ne iş yapar (84)
  • fizikçiler ne iş yapar (64)
  • nasıl fizikçi olunur (61)
  • fizikçi maaşı (59)
  • saglik fizikcisi maas (49)
  • sağlık fizikçisi maaşları (44)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir