ETNOLOG

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


ETNOLOG

TANIM

Geçmişte yaşamış ve halen yaşamakta olan kültürlerin kaynağını, oluşumunu, yeryüzünde yayılış ve farklılaşmalarını, aralarındaki bağlantıları, birbirleri ile etkileşimlerini karşılaştırmalı inceleyerek, insanlığın kültür tarihini aydınlatmaya çalışan kişidir.

GÖREVLER

– Kültürleri, kültürel göçleri, kültürün genel geliÅŸimi ve deÄŸiÅŸimini araÅŸtırır.
– AraÅŸtırmalarını konusuna göre sosyal ve politik örgütlenme geleneksel hukuk ve eÄŸitim, kültür, kiÅŸilik iliÅŸkileri, inanç sistemleri gibi konularda yoÄŸunlaÅŸtırır.
– Gözlemlerini görsel ve iÅŸitsel bantlara kaydeder.
– ÇeÅŸitli kültürlerin nasıl yapılandıkları ve nasıl iÅŸlediklerini saptamak amacıyla topladığı bilgileri sistemli bir biçimde karşılaÅŸtırır, sınıflandırır ve aralarında anlamlı iliÅŸkiler kurmaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Teyp,
– Kamera,
– Film,
– Bilgisayar,
– ÇeÅŸitli büro malzemeleri,
– FotoÄŸraf Makinesi,
– Konusu ile ilgili basılı kaynaklar, gözlem ve araÅŸtırma raporları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Etnolog olmak isteyenlerin;
– Genel akademik yeteneÄŸin yanı sıra güçlü bir sözel yetenek, bir bellek ve dikkate sahip,
– AraÅŸtırma-inceleme yapmaktan hoÅŸlanan ve okumayı seven,
– Ä°nsanlarla iliÅŸki kurmayı seven, onların davranışlarını ve yaÅŸama ÅŸeklini sabırla incelemeye meraklı ve incelediÄŸi olaylar arasında baÄŸlantı kurabilme, bunlardan sonuç çıkarma yeteneÄŸine sahip kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

– DeÄŸiÅŸik kültürlerden insanlarla iletiÅŸimde bulunulur.
– Çalışmalar gerçekleÅŸtirilirken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, deÄŸiÅŸik kültürler arasında yaÅŸamak gerekebilir.
– Elde edilen verilerin deÄŸerlendirilmesi aÅŸamasında, büro ortamında çalışılmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Etnologların alanlarında iş bulma imkanı kısıtlıdır. Kültür Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile müzelerde görev alabilirler. Son yıllarda uluslararası firmalarda da çalışabilmektedirler. Kültürel yapıya göre toplumların tercihlerinin belirlenmesi amacıyla özellikle satış-pazarlama bölümlerinde görev almaktadırlar. Etnologlar üniversiteler ve araştırma kurumlarında araştırmacı ve öğretim elemanı olarak da çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi “Etnoloji” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Etnoloji” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak.
– Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Dil Tarih CoÄŸrafya Fakültesi “Etnoloji” lisans programı için yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak.
– Öğrenci Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (OSYM) Tercih Bildirim Formunda “Etnoloji” lisans programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

– Etnoloji programında eÄŸitim süresi 4 yıldır.
– Dört yıllık eÄŸitim süresince; Etnolojide Temel Kavramlar ve Terimler, Etnolojinin Tarihçesi ve Ekolleri, Ä°nsanlık ve Kültür Tarihi, Kültürün NiteliÄŸi ve Kültürel Süreçler, Din ve Büyü, KarşılaÅŸtırmalı Toplum ve Kültür Ä°nceleme, Yiyecek Ãœretimi ve KentleÅŸme, Etnolojik AraÅŸtırma Yöntem ve Teknikleri, Anadolu Göçer Kültürü, Ä°lkel Ekonomi, Alan AraÅŸtırma Semineri, Ä°nsan Topluluklarında Siyasal Örgütlenme Biçimi, Etnolojide Görüntü ve Sesle Belgeleme, Cinsiyet ve Kültür, Anadolu’’un Etno-Kültürel Yapısı, Uygulamalı Etnoloji, Görsel Etnoloji Gündelik YaÅŸam ve Kitle Kültürü dersleri alınır.

MESLEKTE Ä°LERLEME

Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör) Bunun dışında istihdam edilenler gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak değişik kadrolarda yer alabilirler.

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

Eğitim sonrası, asgari ücretin 2,5-3 katı dolayında maaş almaktadırlar. Alınan ücret, bulunulan konum ve çalışma sürelerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili eÄŸitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir