ENDÜSTRİYEL SERAMİK TEKNİKERİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


ENDÜSTRİYEL SERAMİK TEKNİKERİ

TANIM

Her türlü geleneksel seramikler (vitrifiye, refrakter, cam, tuğla-kiremit, emaye, çini, çimento vb) ve ileri teknoloji seramikleri (yapısal ve fonksiyonel, elektronik, optik, uçak ve otomotiv, biyoseramik vb) üretimi yapan sektörlerde hammadde hazırlık, dekorlama, şekillendirme, fırınlama, laboratuar gibi süreçlerde üretim kontrolü yapan, hataları tespit eden ve çözüm geliştiren kişidir.

GÖREVLER

Endüstriyel seramik teknikeri çalıştığı birime göre farklı görevler alabilir. Üretim, arge ve kalite kontrol bölümlerine göre görev farklılıkları olabilmektedir. Bütün bölümlere ilişkin görevler biraraya getirildiğinde asağıdaki görevler sıralanabilir.
– Reçete denemeleri yapar,
– Sır denemeleri yapar,
– Seramiklere sır çeker,
– Yapılan planları uygular,
– Pasta denemeleri yapar,
– Leke testi yapar,
– Yüzey kontrolü ve renk kontrolü yapar,
– Vizkozite ve litre ağırlığı kontrolü yapar,
– Tortu kontrolü yapar,
– Masse (çamur) hazırlar,
– Nem kontrolü yapar,
– Ham mukavemet ölçer,
– Saat başı kalite kontrol yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Seramik arge, proses kontrol, TSE gibi laboratuarda bulunan tüm ölçme , kontrol ve test cihazları,
– Seramik hammaddesi (kil, kaolen, silis kumları,kuvart taneleri, feldispat gibi..)
– Kumpas (boyut ölçmede),
– Piknometre (litre ağırlığı kontrolünde),
– Pulkometre (eğim ölçmede),
– Mukavemet cihazları (mukavemet ölçer),
– Otoklav ( su emme testinde),
– Fortkap (vizkozite ölçer, masya için)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,
– Renk algısı yüksek, görme keskinliğine sahip,
– Şekil ilişkileri gelişmiş,
– Çabuk ve doğru karar verebilen,
– Kurallara uyan, Rutin işlerde uzun süre çalışabilen
kimseler olmaları beklenir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstriyel seramik teknikerleri yer ve duvar karosu, cam, refrakter, sağlık gereçleri,tuğla-kiremit, çimento-beton üretimi yapan fabrikalarda açık yada kapalı ortamlarda çalışırlar. Genellikle çalışma bölümüne göre değişim göstermekle birlikte mevsimsel olarak sıcak ve soğuğa maruz kalırlar. Ar-ge bölümünde büro ortamında ve laboratuarda çalışmaları mümkündür. Açık ya da kapalı üretim alanında tozlu ve gürültülü ortamda çalışılır. Çalışma süresince uzun süre ayakta durmak ve yürümek gerekmektedir. Endüstriyel seramik teknikerleri tam gün çalışırlar. Ayrıca çalışılan yere göre vardiyalı çalışma, gece çalışması ya da hafta sonu çalışması yapabilirler. Çalışmaları sırasında; seramik mühendisleri, teknisyenler, ustalar ve işçiler ile iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Endüstriyel seramik teknikerleri; seramik kaplama malzemeleri üreten fabrikalarda, vitrifiye (Sağlık gereçleri) üreten fabrikalarda, porselen sofra gereçleri ve süs eşyası üreten fabrikalarda, elektro porselen veya izolatör üreten fabrikalarda, ileri teknoloji seramikleri üreten fabrikalarda, refrakter üreten fabrikalarda, demir-çelik fabrikalarının refrakter departmanlarında, tuğla ve kiremit üreten fabrikalarda, çimento fabrikalarında, kaplama malzemeleri yapıştırıcıları ve kimyasalları üreten fabrikalarda, cam sofra gereçleri ve süs eşyası üreten fabrikalarda, cam ambalaj malzemeleri (şişe, kavanoz….) üreten fabrikalarda, yapı endüstrisi camları üreten fabrikalarda, otomobil camı üreten fabrikalarda, laboratuar camları üreten fabrikalarda, aydınlatma gereçleri (ampul, flouresan…) üreten fabrikalarda, firit, sır ve seramik boyası üreten fabrikalarda, emaye fabrikalarında, araştırma kurumları, TSE ve üniversitelerin seramik laboratuarlarında, hammadde hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde ve benzeri kuruluşlarda istihdam olanakları bulabilirler.Mesleğin yapılmasında cinsiyet önemli değildir.
Ülkemiz seramik hammaddeleri yönünden zengindir. Bu nedenle seramik sektörü gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir. Türkiye, seramik üretiminde Avrupa’da 3. sırada, dünyada 5. sırada bulunmaktadır. Gelişmekte olan seramik sektörü için yetişmiş ara eleman ihtiyacı hızla artmaktadır. Seramik Mühendisleri ile vasıfsız elemanlar arasında, son teknolojik gelişmelere uygun olarak yetiştirilmiş eğitimli teknikerlere ihtiyaç vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Endüstriyel Seramik” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Meslek Liselerinin Seramik ve Cam Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Cam İşlemeciliği, Çini Desinatörlüğü, Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik), Çinicilik ve Seramik, Çinicilik ve Seramik (Dekorlama), Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme), Grafik/ Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Heykel, Plastik Sanatlar, Seramik, Seramik Sanatı, Şekillendirme ve Desenleme, Tasarım ve Teknolojisi / Tasarım Teknolojisi, Kimya, Maden bölümlerinden mezun olanlar “Endüstriyel Seramik ” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen yukarıda isimleri yazılı bölümlerin dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan açığı kalırsa açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY 1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 2 yıl olup, endüstriyel seramik programında; genel kültür derslerinin yanında, Seramik Teknolojisi, Seramik Makine ve Motorları, Seramik Kalıpçılığı, Seramik Hammaddeleri, Seramik İşletme Maliyet Hesapları, Malzeme Bilgisine Giriş, Seramik Malzemelerin Fiziksel Özellikleri, Cam Üretim Teknolojisi, İleri Teknoloji Malzemeleri, Elektronik Seramikler, Malzeme Analizi, Tuğla ve Kiremit Üretim Teknolojisi, Çimento-Beton, Proses ve Kalite Kontrol , Mimari Yapılarda Seramik, Araştırma Geliştirme, Alçı ve Alçı Kalıp, Seramik Üretimi, Seramiklerin Montajı, TSE ve EN Standartları, Seramik Meslek Hesapları, Seramik İşletme Yöntemi gibi branş dersleri verilmektedir. Ayrıca İlkyardım ve Sağlık Bilgisi, İş Güvenliği dersleri ve temel derslerden Matematik, Fizik ve Kimya, Teknik Resim dersleri verilmektedir.
Ayrıca öğrencilere, seramik ve benzeri üretim yapan fabrikalarda ya da refrakter üreten fabrikalarda, Demir-Çelik fabrikalarının refrakter departmanlarında, tuğla ve kiremit üreten fabrikalarda, çimento sektöründe, cam fabrikalarında, firit, sır ve seramik boyası üreten fabrikalarda, emaye fabrikalarında, hammadde hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde toplam 60 iş günü staj uygulamaları yaptırılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Endüstriyel seramik ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Seramik, Seramik Mühendisliği, Seramik Öğretmenliği, Seramik Sanatları, Seramik ve Cam, Seramik ve Cam Tasarımı lisans proğramlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

-Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yüksek öğrenim kredisinden ve yurtlardan yararlanırlar.
-Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanabilirler.
-Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.
-Özel sektör kuruluşlarında ara eleman olarak görev yapan meslek elemanlarının ücretleri ise asgari ücretten az olmamak üzere işverenlerle yaptıkları anlaşmalara göre belirlenmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • endüstriyel seramik ne demek (2)
  • endüstriyel seramik nedir (2)
  • seramik sektöründe vizkozite nasıl ölçülür (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir