ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

TANIM

Her türlü elektronik tezgah, donanım, tesis ve cihazların kurulmasını, bakım ve onarımını elektronik mühendisi ve elektronik teknikeri nezaretinde yapan kişidir.

GÖREVLER

– Elektronik cihazların bakım, onarım, tesis, montaj işlerini yapar,
– Gereğinde elektronik devreleri kurar,
– Gerekli ayarlamaları yapar,
– Ekip halinde çalışmalarda işi organize ederek ekibin verimli çalışmasını sağlar,
– Gerekli kayıtları tutar, raporları hazırlar, yapılan işlerle ilgili parça, yedek parça, malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunur, stok seviyelerini kontrol eder ve tedarik edilmesi için ilgililere bildirir,
– Çalışılan yerin düzen ve temizliğinden sorumlu olur, iş güvenliği koşullarına uyulmasını sağlar,
– Gerekli durumlarda ekibinin eğitimini sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Çeşitli elektronik ölçü aletleri,
– Lehim makine ve havyaları,
– Çeşitli el takımları,
– Çeşitli güç kaynakları,
– Elektronik devre elemanları,
– Dijital deney setleri ve test cihazları,
– Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Elleri, gözleri ve kulakları sağlam,
– Ortalamanın üstünde genel yeteneğe,
– Mekanik yeteneğe ve ilgiye sahip,
– Şemayı okuyabilmek için şekil ilişkilerini görebilen,
– Ayrıntıları algılayabilen,
– Aynı anda bir çok şeyi görebilen,
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektronik teknisyenleri, elektronik cihaz yapım ve tamir atölyelerinde çalışırlar. Elektronik teknisyeni görevini genellikle oturarak yapar ve birinci derecede alet ve malzemelerle ilgilidir. Zaman zaman birlikte görev yaptığı kimselerle ve müşterilerle iletişime girebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Elektronik araç üreten fabrikalarda, Türk Telekom A.Ş., TRT gibi elektronik sistemleri kullanan kurum ve kuruluşlarda, elektronik mamullerin üretildiği fabrika ve atölyelerde iş bulma olanakları vardır.

Ayrıca, elektronik tamir atölyelerinde çalışabilecekleri gibi, kendileri de atölye açarak çalışabilirler. Son yıllarda mesleğe ilgi gösteren bayanların sayısında hızlı bir artış görülmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Endüstri meslek liseleri, Teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ve Anadolu meslek liselerinin elektronik bölümünde verilmektedir. Meslek liselerinin büyük bir bölümünde elektronik bölümü bulunmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– İlköğretim okulu mezunu olmak (ilköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile orta öğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı(OKS) kazansalar bile bu okullara alınmazlar),
– Milli Eğitim Bakanlığı’nca Merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (OKS) bu bölümü tercih ederek başarılı olmak gerekmektedir.
– Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimin ilk dönemlerinde elektrik ve elektronikte geçerli olan kanunlar ve temel prensipler, elektronik devre elemanlarının yapıları ve çalışmaları, doğrultmaçlar, gerilim çoklayıcılar, teyplerin çalışma şekilleri, lehimleme, baskı devre doğrultmaçlarının pratik uygulanması, elektronik devre elemanlarının ölçümleri, avometre ve diğer aletlerin kullanımı, elektroteknik ve laboratuar dersleri gösterilir. Eğitimde bundan sonraki dönemde iletişim, sayısal elektronik ve laboratuarı dersleri, endüstriyel elektronik ve dijital elektronik dersleri verilir. Ayrıca uygulamaya dönük çalışmalar yapılır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Elektronik teknisyenleri, çalıştıkları kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.
Meslek liselerinin “Elektronik” bölümlerinden mezun olanlar gerekli şartları taşımaları koşuluyla istedikleri taktirde, ÖSYM’nin “Elektronik” mezunları için belirlediği önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca Meslek liselerinin “Elektronik” bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı oldukları takdirde, ÖSYM’nin “Elektronik” bölümünden mezun olanlar için belirlediği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle öncelikle yerleştirilebilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrencilere endüstri meslek liselerinde ve teknik liselerde 2’nci sınıftan itibaren işletmelerde yapacakları beceri eğitiminde asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret verilir.
İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar,
İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.
Meslek eğitimi bittikten sonra, kendini yetiştirme durumuna bağlı olarak, ücretlerde farklılıklar olmaktadır. Başlangıçta asgari ücretle çalışılabildiği gibi, asgari ücretin 3-4 katına kadar ücret alanlar da mevcuttur.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • elektronik teknisyeni maaşları (150)
  • elektronik teknikeri maaşı (88)
  • elektronik teknisyen maaşları (57)
  • elektronik teknisyeni ne iş yapar (52)
  • elektrik teknisyeni ne yapar (47)
  • elektronik teknisyeni nedir (43)
  • elektronik teknisyeni nasıl olunur (28)
  • elektronik teknısyenı maası (15)
  • elektrik teknisyenliği neler yapar (15)
  • elektronik teknisyeni (5)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir