ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

TANIM

Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi konularında çalışan kişidir

GÖREVLER

– Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapar,
– Üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan, proje ve uygulamasını yapar,
– Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapar,
– Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
– Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
– Elektronik teçhizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemalar hazırlar,
– Bu işler için gerekli işgücü ve maliyeti hesaplar,
– Danışmanlık eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Analog ve dijital ölçüm aletleri(avometre, osiloskop vb.)
– Jenaratör ve motorlar,
– Sayısal kökenli aletler(sayısal osiloskop, spektrum analizörleri vb)
– Optik ölçüm aletleri,
– Bilgisayar
– Çeşitli el aletleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Üst düzeyde akademik yetenek ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
– Fen alanına özellikle fizik konularına ilgili,
– Planlama, tasarım gücü kuvvetli,
– Mekanik yeteneği olan,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş, risk alabilen,
– Kurallara uyan,
– Yönergeleri izleyebilen,
– Yaratıcı,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– İleriyi görebilme ve koşulları değerlendirme yeteneğine sahip,
– Başkalarını yönetebilen ve işbirliği halinde çalışabilen, yeniliklere açık
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektrik elektronik mühendislerinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, çok farklı ortamlarda çalışabilirler. Genellikle;
– Elektrik santralleri, şantiyeler ve laboratuvarlarda,
– Proje yapımında büro ortamında,
– Enerji dağıtımı konusunda açık havada,
– Tıbbi elektronik konularında ise hastahane ortamında çalışırlar.
Şantiye ortamı gürültülü, büro ortamı ise genelde sakindir. Çalışma koşulları genellikle tam gün olup, zaman zamna seyahat etmeleri gerekir. Şantiye ortamındaki çalışmalarda hafta sonu çalışmaları da gerekebilir.

İş yapılırken bazen yalnız, bazen ise diğer çalışan ve kişilerle (diğer mühendisler, tekniker, teknisyen, teknik ressam, müteahhit vb) iletişim de bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölüm mezunları için iş olanakları ve çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlar; elektronik ve elektrik teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. (Telekom, TRT, Türk Kablo, TEK, vb)
Elektronik tasarım, bakım ve onarım, kontrol sistemleri tasarım ve üretim, iletişim sistemleri (cep telefonu, uydu haberleşme, kablo işletmeleri) alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta iş imkanları mevcuttur.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak.
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) Tercih Bildirim Formunda “Elektrik Elektronik Mühendisliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Ayrıca “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” için belirlenen ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra 4 yıl, hazırlık sınıfı olan üniversitelerde ise 5 yıldır.
Eğitimin süresince; Elektrik Mühendisliğine Giriş, Elektrik Ölçme, Güç Elektroniği, Elektrik Makineleri, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Enerji Üretimi, Enerji İletimi, Enerji Dağıtımı, Güç Sistemleri Analizi, Elektrik Tesisleri, Elektrik Tesis Proje, Elektrik Tesislerinde Koruma, Elektriğin Endüstride Kullanılması, Güç Elektroniğinin Endüstriye Uygulanması, Güç Kalitesi, Elektrik Sürücü Sistemleri, Aydınlatma ve İç Tesisat, Yüksek Gerilim Tekniği, Elektrik Santralleri, Elektrik Enerjisi Ekonomisi, Topraklama, Matematik, Fizik, Bilgisayar Programlaması, Teknik Resim Mühendislik Çizimi, Doğrusal Analiz, Kompleks Hesaplama, Mantıksal Analiz, Temel Devre, Elektronik Devreleri, Sinyal ve Sistem Analizi, Haberleşme, Stokastik Sistemler, Mikrodalga, RF Elektroniği ve Tıbbi Elektronik gibi dersler okutulur.
Öğrenciler 3. ve 4. sınıfların sonunda 20’şer günden toplam 40 gün staj yapmak zorundadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Mezunlar Sistemler, Elektronik, Katı Hal Elektroniği ve Enerji Dönüşümünde uzmanlaşabilirler. Nitelikli elemanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe yükselebilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.
Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 sayılı kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise asgari ücretin 4 ile 6 katı arasında ücret alırlar. Yabancı dil bilgisi ve tecrübe ücret düzeyini yükseltmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • elektrik elektronik mühendisi ne iş yapar (39)
  • elektrik elektronik mühendisliği ne iş yapar (22)
  • elektrik elektronik mühendisliği nasıl olunur (14)
  • elektrik elektronik muhendisi ne is yyapar (2)
  • elektrik elekronik mehendisliginde tecrübeli olmak için ne çalışmalı (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir