EL SANATLARI / DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


EL SANATLARI / DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, El sanatları/dekoratif sanatlar ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

GÖREVLER

El sanatları/dekoratif sanatlar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Çevresinde alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Alanı ile ilgili yöresel araştırmalar yapar ve bunu öğrencilere aktarır.
– Teknolojik gelişmeleri izler ve programlara yansıtır.
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilere alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim- öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, dekoratif sanatları ile ilgili çeşitli araç ve gereçler, el tezgahı, dikiş makinesi, deri trikotaj makinesi cendere ve cendere kalıpları, el ütüleri vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Şekil algısı,çizim yeteneği yüksek,
– Estetik görüş sahibi, yaratıcı,
– Göz- el koordinasyonuna, el ve parmak becerisine sahip,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
– Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Girişimci
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeni, genellikle sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve kokuludur. Kokulara alerjisi olanlar, solunum zorluğu çekenler, alerjik rahatsızlığı olanların bu mesleği yapması güçtür. Çalışırken öğrenciler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) sınıf ve atölye ortamında görev yaparlar. Çeşitli resmi ve özel Kurum ve kuruluşlarda eğitimci, uzman, yönetici ve alanı ile ilgili sanat danışmanı, olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı mesleki eğitim fakültelerinin ” Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği” ve ”Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği” Dekoratif Ürünler Öğretmenliği ve Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği” veya “Çiçek Örgü Dokuma öğretmenliği lisans programlarından birisi için yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda yukarıdaki lisans programları ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
“Meslek liselerinin “El Sanatları/Dekoratif Sanatlar” alanından mezun olanlar gerekli şartları taşımaları şartıyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği ” ve “ Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Ayrıca meslek liselerinin; “El Sanatları/Dekoratif Sanatlar” ” alanından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı oldukları takdirde, ÖSYM’nin “El Sanatları/Dekoratif Sanatlar” alanından mezun olanlar için belirlediği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle, öncelikle yerleştirilebilmektedirler.”

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinin yanısıra, Temel Bilgi Kullanımı Teknolojisi, Alan Teknolojisi, Temel Sanat Eğitimi, El Sanatlarına Giriş, Moda Resim, Temel Dikiş Teknikleri, Kalıp Hazırlama Teknikleri, Yapma Bebek Teknikleri, Takı Tasarımı, Deri-Giyim Aksesuarları Geleneksel Başlık Tasarımı, Temel Dokuma Teknikleri, Temel Örgü Teknikleri, Temel Sanat Eğitimi, Temel İşletme Teknikleri, Halk Bilimi, Deri Teknolojisi, Moda resmi, Çiçek Düzenleme, Teknik Resim, Türk Süsleme Sanat Tarihi, Deri Yüzey Süsleme Teknikleri, Şapka Yapım Teknikleri, Gelin Başı ve Buketi, Sergi Grafiği, Geleneksel Türk El Sanatları, Genel İşletme, Alan Araştırma Teknikleri, Boya ve Baskı Teknikleri, Üretimde Maliyet Hesapları Türk Süsleme Motifleri meslek dersleri ile Öğretmenlik Mesleğine Giriş , Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi, Öğretim Planlama ve Değerlendirme, Gelişim ve Öğrenme, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Sınıf Yönetimi, Sözlü ve Yazılı Anlatım gibi pedagojik formasyon derslerini alırlar. Eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.

Öğrenciler üçüncü sınıfta staj, dördüncü sınıfta ise öğretmenlik uygulaması yapmaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir. (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
– Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.
– Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
– Kendi işyerini kuranlar bu sektörde işyerlerini büyütebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı kredisi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

Eğitim sonunda alan öğretmeni olarak görev alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre değişmektedir.

El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işleri yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel mesleki eğitim kuruluşlarında görev yapanlar değişik ücretlerle çalışırlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • dekoratif sanatlar öğretmenliği (211)
  • el sanatları öğretmeni nasıl olunur (68)
  • dekoratif sanatlar öğretmenliği nedir (46)
  • dekoratif el sanatları nedir (30)
  • dekoratif sanat öğretmenliği (20)
  • dekoratif sanatlar öğretmenliği maaşlarí (19)
  • dekoratif sanatlar öğretmenliği hangi üniversitelerde var (16)
  • dekoratif el sanatları nelerdir (14)
  • kız meslek mezunu el sanatları kadro varmı (2)
  • el sanatları öğretmeni maaşı 2017 (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir