DUVARCI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

DUVARCI

TANIM

Duvarcı; bir binanın duvar, bölme, kemer, şömine, baca vb. bölümlerini tuğla, briket veya taşları örerek yapan ve onaran kişidir.

GÖREVLER

– Yapılacak inşaatın plan ve projelerini inceler,
– Örülecek duvarın cinsine göre kullanacağı harcı hazırlatır,
– Örülecek tuğlaları briket ve taşlarla birlikte inşaatın yapılacağı yere taşıtır,
– Taşları çekiç ve balyozla kırarak düzeltir,
– Mala ile harç yayar ve yatay sıralar halinde, süs ve şekil vererek taşları, tuğlaları veya briketleri döşer,
– Harç sürülen yeri mala ile düzeltir,
– İnşaat işlerinin ilerlemesi sırasında yapının dik ve yatay olarak düzgünlüğünü şakul ve gönye ile kontrol eder,
– Hatalı örülen kısımları yıkarak tekrar örer,
– Duvar inşaatının yüzüne karo, fayans veya çini döşeyebilir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

A- El aletleri: Mala, tuğla çekici, duvarcı gönyesi, metre, şakul, düzgeç, su terazisi, harç teknesi, hortum, el arabası, kum eleği, varyoz, madırga, taş tarağı, murç ve yassı kalem, çarpacak, mucarta, mastar ve ip, agrega ölçeği, sehpa, ahşap veya madeni tokmak,

B- Makineler : Vinç, asansör, betoniyer, vibratör, elek serisi.

Bulundurulması önerilen makineler :
– Sarsmalı elek makinesi,
– Taş kesme makinesi,
– Darbeli matkap,
– Taş perdahlama makinesi,
– Taş cilalama makinesi.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Duvarcı olmak isteyenlerin,
– Bedence sağlam ve güçlü,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
– El becerisine sahip,
– Dikkatli kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Duvarcı, görevini açık havada, inşaat alanında ve gündüzleri yürütür. Çalışma ortamı kirli ve tozludur. İş, devamlı ayakta durmayı gerektirmektedir. Duvarcı güç pozisyonlarda çalışır. Meslekte dengeyi kaybederek düşme tehlikesi vardır. Çalışma süresi içinde müşterilerle, meslektaşlarıyla ve işverenlerle iletişimde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Duvarcılar inşaat şirketlerinde çalışabildikleri gibi bağımsız olarak da çalışabilirler. inşaat işleri çok hareketlidir, ancak kışın soğuk günlerde hemen hemen durma noktasına gelebilmektedir. Ülkemizdeki büyük boyutta yaşanan konut ihtiyacı ve hareketli inşaat sektörü faaliyetleri nedeniyle, bu meslekte yetişmiş nitelikli elemana daima ihtiyaç vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Yeterli sayıda çırak müracaatı olması durumunda, Türkiye genelindeki tüm mesleki eğitim merkezlerinde bu mesleğe yönelik eğitim programları düzenlenmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Duvarcılık mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Çıraklık eğitimi süresince verilen dersler; yapı bilgisi, gereçler, yapı işletmesi ve maliyet ile mesleki ve teknik resim dersleridir.

Bu derslerin verilmesindeki amaç:
– Duvarcılıkta kullanılan takım ve makineleri tanımak, işin niteliğine uygun takım seçimini yapmak, her aleti usulüne göre kullanmak ve bakımını öğretmek,
– Duvarcılığı oluşturan iş ve işlemleri teknik şartname kurallarına uygun, ekonomik ve yeter çabuklukta yapabilecek işe uygun gereçleri seçebilecek, işin kalitesini kontrol edebilecek alışkanlığı kazandırmak,
– Yapılacak işin proje ve detay resimlerini okuyup yorumlayacak ve uygulayacak seviyeye getirmek,
– İşin ölçülmesini ve metrajını yaparak günün rayicine göre birim fiyatı ve metrajı kullanarak yaptığı işin maliyetini hesaplama becerisini,
– Sistemli, temiz ve güvenli çalışma alışkanlıklarını kazandırmaktır.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.
Bu meslekte sıkça görülen, inşaatın tamamını veya bir bölümünün işini alıp, taşeronluk yapmaktır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Mesleki eğitim merkezlerinde, çıraklık eğitiminin verildiği 3 sene boyunca asgari ücretin %30 ‘undan az olmamak kaydıyla ücret verilir.

Eğitim tamamlandıktan sonraki ücret ise işverenle işçinin anlaşmasına bağlı olarak belirlenir. Gelir düzeyinde mevsimlere bağlı olarak değişiklik olabilmektedir. Kazanç miktarı yapılan işin içeriğine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Ayrıca kişinin bağımsız çalışması da söz konusu olabilir. Bu durumda kazanç alınan iş yoğunluğuna, hatta mevsim ve hava durumuna bağlı olarak değişebilir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>