ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

TANIM

İnsan sağlığına zarar veren çevresel olumsuzlukları yok etmek için, çevre şartlarını düzeltme ve iyileştirme tedbirlerini uygulayan, gıda, su, hava ve binaları sağlık açısından denetleyen kişidir

GÖREVLER

– İnsan sağlığına zarar veren çevre şartlarını saptar,
– Topluma açık ve sağlık koşulları kötü kuruluşları kontrol eder,
– Bu ortamların iyileştirilmesi için önerilerde bulunur, koşullarını düzeltmeyenlerin kapatılmasını önerir,
– Sulardan örnek alarak tahlile gönderir, suların dezenfeksiyonunu sağlar,
– Kaynak, memba ve kuyu sularının kirlenme odaklarını belirler ve iyileştirmek için girişimlerde bulunur,
– Yeraltı ve yerüstü içme ve kullanma sularını saptar,
– Gıda maddelerinden örnek alır, muayenelerini yapar veya yaptırır,
– Su dezenfektasyonu yapar, dezenfekte edilen sularda, serbest klor tespiti yapar veya yaptırır,
– Her türlü su kaynaklarının debisinin (lt/sn) tayinini yapar,
– Toprağın sızdırma derecesinin saptanması için “Toprak Sızdırma Testi” yapar,
– Esnaf denetimleri yapar, bu konuda ya da çevre sağlığı konularında düzenlenecek formları işler ve kayıtları tutar,
– İstatistiksel veriler toplar, değerlendirme yapar, tablo ve grafik çizimleri yaptırır,
– Basit olarak arıtım tesisleri, su tesisleri, arazi ve bina krokilerinin çizimini yapar,
– Yapı malzemelerinin basınç ve rutubete dayanıklılığını anlamak için “su ve basınç” deneyleri yapar,
– Kemiriciler ile mücadele çalışmalarını yapar,
– Bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılmasında etken olan çevresel faktörleri araştırır ve iyileştirici çalışmaları yapar,
– Hava kirliliği ölçümü yapar,
– Hava kirliliğini azaltıcı yakma metotlarını uygulatır,
– Endüstride zararlı atık maddelerin kontrolünü yapar,
– Hava meydanları, limanlar ve kara nakil araçları konaklama yerlerinin çevre sağlığı yönünden denetimini yapar, ilgililerle görüşmelerde bulunur ve bu gibi yerlerde alınacak sağlık tedbirlerini uygular.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Hava kirliliği ölçüm cihazları,
– Gürültü ölçüm cihazları,
– Klor ölçüm cihazları,
– Örnek tüpleri,
– Sıcak sisleme araç sistemi,
– Soğuk sisleme araç sistemi,
– El ile sisleme araç sistemi,
– Çeşitli ilaçlar,
– Büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çevre sağlığı teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Çevre sorunlarına duyarlı,
– Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
– Normal bir genel yetenek düzeyine sahip,
– Dikkatli ve düzenli,kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çevre sağlığı teknisyeni, gerektiğinde büro, ev ve laboratuar gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde ölçüm ve denetleme için açık alanlarda, bazen oturarak, bazen de ayakta çalışır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sağlık müdürlükleri, sağlık ocakları, sağlık grup başkanlıkları, hükümet tabiplikleri, belediyeler, hıfzısıhha müdürlükleri, halk sağlığı laboratuarları, gıda imal eden her türlü kurum ve kuruluşlar (Et-Balık Kurumu ve Kombinaları, süt ve süt mamulleri imal eden kurumlar), memba suyu ve şişeleme tesisleri ile hava meydanları ve liman sağlığı dairelerinde çevre sağlığı teknisyenleri çalışmaktadırlar.

Mezuniyetten sonra “Çevre Sağlığı Teknisyeni” unvanı ile Sağlık Bakanlığı’nın yukarıda sayılan bazı yataklı ve yataksız tedavi kurumları ile koruyucu sağlık hizmeti veren kuruluşlara atamaları devletçe yapılır

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerine başvuru şartları:
– İlköğretim okulu mezunu olmak,
– Sağlık meslek lisesinin Çevre Sağlığı Teknisyenliği bölümüne önkayıt yaptırıp, önkayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde kesin kayıt hakkı kazanılır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim ve öğretim sırasında, diğer liselerde olduğu gibi Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih, Fen gibi kültür derslerinin yanı sıra mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Eğitim öğretim boyunca, sulardan örnek alma, kaynak, memba ve kuyu sularının kirlenme odaklarını belirleyici araştırmalar ve ıslah çalışmaları yapma, gıda maddelerinden örnek alma ve denetleme, basit arıtım tesisleri yapma, hava kirliliği ölçümü yapma gibi sağlığı etkileyen çevre faktörlerinin saptanması ve yok edilmesi konularında uygulamalı çalışmalar yapılır ve mesleki beceriler kazandırılır

MESLEKTE İLERLEME

Mesleki eğitim bittikten sonra, “Çevre Sağlığı Teknisyeni” unvanı ile atamaları yapılır. Ancak, kuruluşlarına göre hizmet-içi eğitim programları ile mesleki bilgileri geliştirilebilir.
Çalışılan kurum ve kuruluşlarda hizmet sürelerine ve gösterecekleri performansa göre bölüm şefi olma olanağı vardır.
Sağlık meslek liselerinin “Çevre Sağlığı” ile “Çevre Sağlığı Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar gerekli şartları taşımaları halinde ÖSYM’nin belirlediği , programlara sınavsız olarak yerleştirileceklerdir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrencilerin, her türlü giyecek, yiyecek gibi zorunlu ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Ayrıca, belli miktarda aylık harçlık ödenir.
Çevre sağlığı teknisyenlerinin atamaları devlet tarafından yapıldığından 12. derecenin 3. kademesinden göreve başlarlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ücret alırlar. Belediyeler, memba suları işletmeleri gibi çalışılan yerin özelliğine göre ücrette farklılıklar olabilir. Kurumların uygulamalarına göre ikramiye olanakları da vardır

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • sağlık teknisyeni ne iş yapar (101)
  • çevre sağlığı ne iş yapar (88)
  • saglık teknikeri nasıl olunur (74)
  • sağlık teknikeri ne iş yapar (68)
  • çevre sağlığı teknisyeni ne iş yapar (68)
  • çevre sağlık teknisyeni maaşı (66)
  • çevre sağlığı teknisyeni maaşları (62)
  • çevre sağlığı teknikeri maaşları (61)
  • çevre sağlığı bölümü ne iş yapar (51)
  • toplum sağlığı teknisyeni ne iş yapar (35)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir