CAM MAMUL İMALATÇISI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


CAM MAMUL İMALATÇISI

TANIM

Önceden tasarlanmış cam mamulün modeline göre belirlenmiş üretim tekniği doğrultusunda, ergimiş haldeki sıcak cam hamuruna bir takım aletler ve makineler yardımıyla ve elde şekil vererek değişik formlarda cam eşya meydana getiren kişidir.

GÖREVLER

– Cam hammaddelerinin, istenilen ölçüde karışımını yaparak 1475 derecelik cam eritme fırınlarına verilmesini sağlar,
– Cam üfleme borusunun ucuna, şekillendirilecek eşyaya yetecek kadar cam fırınından aldığı bir top cam madenini üfleyerek, çekerek veya direk otomatik veya otomatik olmayan araçlar yardımıyla şekil verir,
– Modele göre hazırlanmış metal cam kalıplarına veya diğer otomatik kalıp tezgahlarına camı yerleştirerek bir müddet bekler ve kalıpları fırına vererek camın kalıbın şeklini almasını sağlar,
– Kalıplardan çıkardığı cam mamulü, ısının kademe kademe düştüğü soğutma fırınlarına bırakır,
– Soğuması gerçekleşen cam mamulü, zımparalayarak otomatik taşlama makinesine bırakarak pürüzlü yüzeylerin düzeltilmesini sağlar

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Cam hammaddeleri (kuvars, soda, kalsit, vb.),

– Bilgisayarlı otomatik tezgahlar, yarı otomatik veya otomatik olmayan tezgahlar (pres tezgahı, şiller tezgahı, kalıp tezgahı vb.),
– Metal cam kalıpları,
– Cam kepçesi,
– Cam eritme, çalışma ve soğutma fırınları,
– Camın kesilmesini sağlayan makas,
– Cam maşası,
– Delikli üfleme çubukları,
– Bileme aletleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Cam mamul imalatçısı olmak isteyenlerin;
– Şekilleri algılama yeteneğine sahip,
– Ellerini ustalıkla kullanabilen,
– Ağırlıkları tahmin edebilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Rutin işlerde uzun süre çalışabilen,
– Yaptığı işe uzun süre dikkatini verebilen,
– Sıcak ortamlarda çalışabilecek kadar bedence sağlıklı, solunum sorunu olmayan,
– Tedbirli ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

Mesleğin Yapılmasını Engelleyen Durumlar

El ve ayak noksanlıkları ve uzun süre ayakta durulmasını engelleyen rahatsızlıklar.
Akciğer rahatsızlıkları mesleği kişi için olanaksız kılan özelliklerdir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Cam imalatçıları, cam fabrikaları ve cam atölyelerinde ekip halinde çalışırlar. Birinci derecede malzemelerle ve makinelerle ilgilidirler. Çalışma esnasında sürekli ayakta durulması gerekmektedir. Çalışma ortamı sıcak, gürültülü ve biraz kirlidir. Ergitilmiş haldeki sıcak malzeme ile çalışıldığından işin yapılması sırasında yanma tehlikesine karşı dikkatli olmak gerekir. Cam hammaddesi karıştırılırken hammadde tozu gerekli koruyucu malzemeler kullandırılmazsa çeşitli akciğer rahatsızlıklarına sebebiyet verebilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Cam mamul imalatçılığı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde haftada 1 gün teorik eğitim, işyerinde 5 gün pratik eğitim verilmektedir.
Bu programda; her çıraklık eğitim programında ortak olarak alınan genel bilgi derslerinin yanı sıra, 3 yıl süren “Meslek Bilgisi” dersleri verilmektedir.
Pratik eğitim işyerinde olup, öğrencilerin Cam Mamul İmalatçısı Meslek dalında yeterlilikleri bir bütünlük içinde kazanmaları amaçlanmaktadır.
MEB’nın kararı gereğince; yeni müfredat programı 1. ve 2. sınıf için ortak 3. yıl “Cam İşlemeciliği (Finisaj)-Cam İmalatçılığı” olarak ayrılmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, mesleki eğitim merkezlerinde “Cam Teknolojisi” alanında “Cam Ürün İşletmeciliği” ve “Cam Ürün Üretimi” dallarında verilmektedir.
– Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Cam işlemeciliği” meslek dalı programı düzenlenebilmektedir.
– Ayrıca Kız Meslek Lisesinin “Cam İşlemeciliği” bölümünde de eğitim verilmektedir.
Meslek eğitiminin mesleki eğitim merkezlerinde verilmesinin programlanmasına rağmen büyük bir bölümü işyerlerinde geleneksel eğitim şekli olan “Usta-Çırak” usulü ile işbaşında öğretilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak.
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Cam mamul imalatçılığı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde haftada 1 gün teorik eğitim, işyerinde 5 gün pratik eğitim verilmektedir.
Bu programda; her çıraklık eğitim programında ortak olarak alınan genel bilgi derslerinin yanı sıra, 3 yıl süren “Meslek Bilgisi” dersleri verilmektedir.
Pratik eğitim işyerinde olup, öğrencilerin Cam Mamul İmalatçısı Meslek dalında yeterlilikleri bir bütünlük içinde kazanmaları amaçlanmaktadır.

MEB’nın kararı gereğince; yeni müfredat programı 1. ve 2. sınıf için ortak 3. yıl “Cam İşlemeciliği (Finisaj)-Cam İmalatçılığı” olarak ayrılmaktadır.
Teorik eğitimde; Türkçe, Meslek Matematiği, Din Kültürü ve Meslek Ahlakı, Sosyal Bilgiler gibi genel bilgi dersleri okutulmaktadır. Cam işlemeciliği ile ortak okutulan programda öğrenciler;

Eğitimde: Teknik resim bilgisi, basit parçaların yeterli görünüşlerini çizmek ve okumak, camın tanım ve tarihçesi, kullanılan hammadde ve özellikleri, hazırlanması, genel malzeme ve teknik bilgiler, cam biçimlendirme yöntemleri, el imalatı ve üfleme grupları, otomatik ve yarı otomatik imalat türleri, kalite kontrol, cam biçimlendirme ilkelerinin yanı sıra, malzeme alet ve aparatların kullanım ve bakımı, fırından cam alma ve madene ön şekil verme, kalıba girme ve üfleme teknikleri, özel kalıpların üfleme teknikleri gibi meslek bilgisi dersleri verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Ülkemizde, cam imalatçılığına yönelik belli başlı büyük fabrikalar bulunmasının yanı sıra irili ufaklı cam atölyeleri de mevcuttur. Çoğu büyük fabrikalar, yabancı şirketler tarafından satın alınmış veya ortaklık kurulmuştur. Büyük fabrikalarda yapılan cam mamul üretimi ağır iş kollarından olup, çıraklık kapsamındaki yaş gruplarının cam imalatı yapan fabrikalarda çalıştırılmadığı görülmektedir. Meslekte erkekler çalıştırılmakta ve bayanlar cam sanayinin sadece paketleme ve cam süslemeciliği bölümünde çalıştırılmaktadır.

Çalışma koşullarının küçük yaştaki çocukları fiziksel ve psikolojik yönden etkilediği yönünde işverenler hem fikirdir. Cam sektörünün faaliyet alanları: Muhtelif eşya yapımı, ısı cam imalatı, tıbbi cam ampul ve enjeksiyon, laboratuar deney tüpleri, züccaciye cam eşya, avize camı, gözlük optik camı, oto camı, fırın camı, pencere camı, çift cam, mika ve bombeli cam, ayna, levha ve plaka düz cam üretimidir. İnşaat, mobilya, ilaç, tıp gibi bir çok sektörde cam ürünleri kullanılmaktadır.

Dolayısıyla vasıflı cam imalatı işçisine de her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Sektörde iş bulma imkanı kişinin kazandığı unvana göre değişmektedir. Cam ustası aşamasına gelmiş bir kişinin, iş bulma imkanı her zaman mevcuttur. Kişiler cam sektöründe uzmanlaştıkları işlere göre iş aramakta, işverenler de uzmanlık alanlarına göre eleman aramaktadırlar (fıskacı, kalıpçı vb.). Ayrıca, işverenler bu sektörde yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman ihtiyacını da her zaman duymaktadırlar. Cam sektöründe, kişilerin küçük atölyeler kurarak kendi işlerini kurdukları da görülmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

3308 sayılı yasa gereği, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin %30’ndan az olmamak üzere çoğu zaman asgari ücret düzeyinde işveren tarafından ücret ödenmektedir.

Eğitim gören öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.

Usta-çırak şeklindeki geleneksel yöntemle meslek öğrenenler işteki pozisyonlarına göre ücretini haftalık veya parça başına göre (akord sistemi) alabilmektedirler. Ayrıca, kimi işyerlerinde ücret aylık olarak da verilebilmektedir.

Meslekte çalışma süresine, tecrübeye ve meslekte gösterdiği başarıya göre ücret değişmektedir. Büyük işyerlerinde tecrübeye göre uzmanlaşan ve yükselen bir cam işçisinin ücreti asgari ücretin yaklaşık 3-3,5 katıdır. Ayrıca çalışanlara gıda yardımı, yol parası gibi bir takım sosyal yardımlar da sunulabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir