ÇALIŞMA EKONOMİSTİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


ÇALIŞMA EKONOMİSTİ

TANIM

Çalışma hayatının özünü teşkil eden işçi-işveren, sendika, toplu pazarlık, sosyal güvenlik, sosyal siyaset, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma psikolojisi ile personel yönetimi gibi konularda çalışan, araştırmalar yapan kişidir.

GÖREVLER

Çalışma ekonomistlerinin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişirse de başlıca görevleri şöyle özetlenebilir:
– Sosyal güvenlik sistemleri konusunda işçi ve iÅŸverenleri aydınlatır,
– ÇeÅŸitli alanlarda iÅŸ bulma ve iÅŸ geliÅŸtirme olanakları hakkında ilgilileri aydınlatır,
– Toplu sözleÅŸme ve sendikacılık konusunda incelemeler yapar ve ilgilileri bilgilendirir,
– Ä°ÅŸ piyasasının durumu hakkında bilgi toplar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Büro malzemeleri,
– Ä°statistiki ve mali tablolar,
– Bilgisayar,
– Hesap makinesi.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çalışma ekonomisti olmak isteyenlerin;
– Ãœst düzeyde genel yeteneÄŸe ve sözel akıl yürütme gücüne sahip,
– Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda baÅŸarılı,
– BaÅŸkalarını sözel olarak etkileyebilen,
– Ä°nsan iliÅŸkileri ile uÄŸraÅŸmaktan hoÅŸlanan
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ekonomistleri büro ortamında çalışırlar. Ancak, zaman zaman kent içinde işyerlerini ziyaret etmeleri gerekebilir. Çalışma ekonomisti, görevini yaparken insanlarla, verilerle ve kavramlarla ilgilidir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslekte çalışma alanları geniştir.

Kamu kuruluÅŸlarında; Devlet Planlama TeÅŸkilatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yurtiçi ve yurtdışı ünitelerinde, Türkiye Ä°ÅŸ Kurumunda, SSK, BaÄŸ-Kur, TC Emekli Sandığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarında, Uzman ve AteÅŸe olarak, diÄŸer bakanlıkların sosyal iliÅŸkiler bölümlerinde, işçi ve iÅŸveren kuruluÅŸlarında, özel iÅŸletmelerin endüstriyel iliÅŸkiler ve sosyal iÅŸler bölümlerinde yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler.
Ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme mezunlarının çalışabilecekleri diğer dallarda da iş bulma olanaklarına sahiptirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eÄŸitimi üniversitelerin “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ä°liÅŸkileri” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ä°liÅŸkileri lisans programı için yeterli EÅŸit Ağırlıklı (EA) puanı almak ,
– Öğrenci Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Ä°liÅŸkileri lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Liselerin “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe-Matematik” alanlarından mezun olanlar ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü” mezunları, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Dış ticaret, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Endüstriyel Yönetim, Finans, Finans ve Muhasebe, Genel İşletme, İnsan Kaynakları, İş İdaresi, İşletme/ İşletmecilik, İthalat-İhracat, Muhasebe, Personel Yönetimi Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Çevre Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eÄŸitim boyunca Atatürk Ä°lkeleri ve Ä°nkılâp Tarihi, Türkçe, Yabancı Dil (Ä°ngilizce, Almanca, Fransızca’dan biri) gibi genel kültür dersleri yanında;
Eğitimin 1. yılında; İktisada Giriş, İşletme Bilimine Giriş, Matematik, Hukukun Temel Kavramları, Sosyal Psikoloji, Endüstri Sosyolojisi, Muhasebe, Anayasa Hukukuna Giriş,

2. yılında; İstatistik, Borçlar Hukuku, Sosyal Siyasete Giriş, Muhasebe, Endüstri İlişkileri Teorisi, Yönetim Sosyolojisi, Bilgisayar Programına Giriş, Ticaret Hukuku, Çalışma Ekonomisi, Örgüt Psikolojisi, Maliyet Muhasebesi, Mikro İktisat,

3. yılında; Sosyal GüvenliÄŸe GiriÅŸ, Bireysel Ä°ÅŸ Hukuku, Türkiye’de Sendika ve Toplu Pazarlık, BeÅŸeri Kaynakların Yönetimi, Çalışma Ä°liÅŸkileri Tarihi, Ãœcret Sistemi ve Verimlilik, Türkiye’de Sosyal Sigortalar, Ä°ÅŸ Güvencesi Hukuku, Endüstride EÄŸitim Yönetimi, İşçi SaÄŸlığı ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi, Sendika Hukuku, Türkiye’de Ekonomi ve Toplu YapılaÅŸma,

4. yılında; Kamu Çalışma Hukuku, Ceza Hukuku, Sosyal Düşünceler Tarihi, Toplu Sözleşme Hukuku, Halkla İlişkiler, Sosyal Planlama, Uluslararası Sosyal Siyaset, İş Hukuku ve Uygulaması, Milli Gelir ve İstihdam, Çalışma Psikolojisi ile seçmeli ders olarak Kıymetli Evrak Hukuku, Avrupa Topluluğunun Sosyal Yapısı, Ücret Teorisi ve Politikası, Çalışma Hayatı, Sosyal Sorunlar derslerinden biri verilir.

MESLEKTE Ä°LERLEME

Meslek elemanları çalıştıkları kurumlarda yönetici kadrolara yükselebilirler. İlerleme kişisel yetenek ve yabancı dile bağlıdır. Lisans eğitimden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

Åžartları uyan öğrenciler, eÄŸitimleri süresince Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen kredi ve çeÅŸitli kurum ve kuruluÅŸlar tarafından saÄŸlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

Çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümünü bitiren kişiler kamu ve özel sektörde çalışma olanağına sahiptirler. Kamu sektöründe memur olarak ilk göreve başlayanlar 9. derecenin 1. kademesinde memur maaşı alırlar. Özel sektörde çalışanlar da yaptıkları iş ve statülerine göre değişik ücret alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili EÄŸitim Kurumları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri maaşları (235)
  • çeko maaşları (175)
  • çeko mezunları maaşları (131)
  • çalışma ekonomisti maaşları (85)
  • çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri maaşı (65)
  • çalışma ekonomisi maaşları (60)
  • çeko mezunu maaşları (41)
  • çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri mezunları maaşları (29)
  • çeko dan ne olunur (24)
  • çeko maaşı (23)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir