BULDOZER OPERATÖRÜ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

BULDOZER OPERATÖRÜ

TANIM

Motorlu bir araç olan buldozer yardımıyla toprağı kaldırarak, taş veya kaya kütlelerini bir yerden başka bir yere aktaran kişidir. Bu meslek aynı zamanda “Traktör Operatörlüğü” olarak da tanınmaktadır.

GÖREVLER

– Buldozerin işin yapıldığı yere götürülmesini ve orada emniyetli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar ve kontrol eder,
– Buldozerin kayış ve palet ayarlarını yapar,
– Aracın ilk hareket motorunu çalıştırıp göstergelerden yağ basıncını ve yakıt durumunu kontrol eder,
– Yapılacak işin durumuna ve zemine göre gerekli bıçak ayarlarını yapar,
– Motoru çalıştırır,
– Kumanda kollarını kullanarak toprak veya taş kütlelerini aktarır,
– Makinenin yakıt ikmalini yapar,
– İşin bitiminde aracı kontrol eder, arıza varsa makine bakımcısının onarmasını sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Yıldız ve çift ağızlı anahtar, keski, pense, varyoz, tornavida gibi el ve ölçü aletleri,
– Çeşitli yağdanlıklar,
– Toz gözlüğü, eldiven,
– Çeşitli çelik ve kendir halatlar,
– Çeşitli madeni yağlar, akaryakıt,
– Üstübü, hava filtreleri,
– Yedek palet,
– Palet ayar anahtarı.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Buldozer operatörü olmak isteyenlerin;
– Elleri, gözleri ve ayakları sağlam ve bunları eşgüdümle kullanabilen,
– Çevredeki çeşitli uyarıcıları aynı anda algılayabilen,
– Mekaniğe ilgi duyan,
– Dikkatli, sorumlu, tedbirli
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Buldozer operatörü çalışmalarını araç içinde ve açık havada yürütür. Çalışma ortamı tozlu ve gürültülüdür. İş genellikle gündüzleri yürütülür. Çalışmalarında gereken dikkati göstermediğinde kazalara yol açabilir.
Oturduğu yerde çalışan buldozer operatörü sadece iş öncesi ve iş bitiminde yöneticilerle, makine bakımcıları ve yağlayıcılarla, diğer çalışanlarla etkileşim halindedir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Buldozer operatörleri, Devlet Su İşleri, T.C. Karayolları, Türkiye Elektrik Kurumu, Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Orman İşletmeleri, belediyeler gibi kamu kuruluşlarıyla, inşaat firmaları, maden şirketleri, kum ve çakıl ocakları gibi özel işyerlerinde çalışırlar. Bu alanda iş bulma olanakları oldukça fazladır.

Ülkemiz, henüz alt yapısını tamamlamamış olduğundan meslek elemanlarına ihtiyaç vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi;
1-Endüstri Meslek Liselerinin İş Makineleri bölümlerinde verilir.

2-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teknik Birimlerinde Eğitim Veren Kuruluşlar (Karayolları Bölge Müdürlükleri ve Makine Mühendisleri Odaları):
Kendi elemanlarını yetiştirmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, vasıfsız olarak aldıkları kişileri kendi teknik birimlerinde; meslek eğitiminde öğrenilenler başlığı altında yer alan konularda gerekli eğitimi vererek yetiştirirler ve eğitim sonunda yapacakları sınavda başarılı olanlara iş makinesi kullanma yetki belgesi (operatörlük) düzenlerler.

3-Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında:
625 Sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğretime başlama izni olan
Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında (program ilavesi yapan kurslarda) meslek eğitimi yapılır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Endüstri meslek liselerinin iş makineleri bölümüne girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve okula giriş koşullarını taşımak gerekmektedir.
– Kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim için adaylarda aranan şartlar:
– 18 yaşını bitirmek,
– En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak,
– Operatörlük yapmasını engelleyecek sağlık problemi olmamak.
– Özel sürücü kursları paralı olduğundan “G” sınıfı ehliyet almak isteyen ve
durumu uygun olan her kişi başvurabilir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

– Meslekte eğitim süresi endüstri meslek liselerinde 4 yıldır.
– Endüstri Meslek Liselerinin İş Makineleri Bölümü’nde I ve II dönemlerde ortak meslek eğitimi yapılır. III dönemde öğrenciler istekleri doğrultusunda “Bakım Onarım” veya “Operatörlük” ihtisas alanlarından birisine ayrılarak öğrenimlerini bu alanda tamamlarlar.
– 1. ve 2. sınıflarda okulda teorik; 3. sınıfta ise 2 gün okulda teorik, 3 gün işletmede pratik meslek eğitimi verilmektedir.
– Kamu kurum ve kuruluşlarında verilen hizmet-içi eğitimlerin süresi değişmektedir.
– Özel sürücü kurslarında (G sınıfı ehliyeti) eğitim süresi 30 saat olup, trafik bilgisi, motor bilgisi ve ilk yardım konularında ders verilir.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin “İş Makineleri” alanından mezun olanlar erekli şartları taşımaları şartıyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler

Ayrıca meslek liselerinin “İş Makineleri Operatörlüğü” alanından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı oldukları takdirde, ÖSYM’nin “İş Makineleri Operatörlüğü” alanından mezun olanlar için belirlediği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle, öncelikle yerleştirilebilmektedirler.”
Buldozer operatörlüğü mesleğinde operatör olarak 3 yıl ve daha fazla çalışarak üstün başarı gösterip olumlu sicil alanlar buldozer baş operatörü olabilirler. Bazı kamu kuruluşları, kendi bünyelerinde yaptıkları sınavda başarılı olanları baş operatör olarak görevlendirmektedir. İşletme içinde ustabaşı, makine park şefi gibi unvanlara da yükselebilir.

Çalışılan işletmenin büyüklüğüne göre çeşitli kurs ve seminerlere katılmak mümkündür. Bu durumda ücret artışı ve mesleki gelişim sağlanabilir. Diğer iş makinelerinin kullanımında da uzmanlaşabilir. Bütün iş makinelerini kullanmak uzun deneyim gerektirir. Greyder, kepçe, ekskavatör gibi bir veya birkaç iş makinesinin kullanımında uzmanlaşabilir .

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Endüstri meslek liselerine devam eden öğrencilere, işletmelerde yaptıkları pratik eğitim süresince, işverenleri tarafından asgari ücretin % 30’undan az olmamak kaydıyla aylık ücret verilir.
Eğitimleri boyunca öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri ise devletçe sağlanmaktadır.
İşyerinde çalışarak (usta-çırak ve hizmet-içi eğitim) mesleği öğrenenler ise o işyerinin elamanları olduklarından belirlenen aylık ücreti almaktadırlar. Bu ücret en az asgari ücret düzeyindedir.
Buldozer operatörleri çalıştıkları işyerinin ücret politikalarına göre değişik ücret kıdemine göre de değişiklik gösterir. Karayollarında yeni işe başlayan bir operatör net asgari ücretin 3 katı tutarında ücret alırken bir özel inşaat firmasında bu miktar net asgari ücretin 2 katı civarındadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • şuayip özkoca avrupa birliği (21)
  • buldozer operatörü maaşları (7)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir