BÄ°YOMÃœHENDÄ°S

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


BÄ°YOMÃœHENDÄ°S TANIM Temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında baÄŸlantı kurarak çalışmalar yapan kiÅŸidir. GÖREVLER Biyomühendisin üç ana görevi vardır; – Tasarlama, – Uygulama yöntemlerini geliÅŸtirme, uygun ekipmanı seçme veya geliÅŸtirme, – Amaca uygun üretimi planlama ve uygulama. Ayrıca; – Ãœretim sektöründeki sistemlerin geliÅŸtirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaÅŸam seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapar, – Biyoteknolojik yöntemlerle çeÅŸitli gıda malzemeleri, içecekler, henerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeÅŸitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu sektörlerde üretimde bulunan iÅŸletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araÅŸtırma ve uygulama çalışmalarında bulunur. KULLANILAN ALET VE MALZEMELER ÇeÅŸitli laboratuvar araç ve gereçleri; – Santrifuj, Fosforimager, – Ph metre, Hassas terazi, – Ä°nkubator, Etuv, – Mikro pipetler, HPLC, – Atomic Absorbsiyon, Spektrometre, – Fermentörler, Pompalar, – Filtrasyon, Diyaliz, – Kromatografi (ayırma, saflaÅŸtırma cihazı), – ÇeÅŸitli büro malzemeleri… MESLEĞİN GEREKTÄ°RDİĞİ ÖZELLÄ°KLER – Ãœstün bir akademik yeteneÄŸe, – Fen bilimlerine ve özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda baÅŸarılı, – Bilimsel meraka ve araÅŸtırmacı yapıya sahip, – Tasarım ve tasarladığını uygulayabilme gücüne sahip, – Dikkatini yoÄŸunlaÅŸtırabilen ve ayrıntıları görebilen, – Kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan, – Sabırlı, dikkatli, ve sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir. ÇALIÅžMA ORTAMI VE KOÅžULLARI Biyomühendis çalışmasının büyük çoÄŸunluÄŸunu sektörel bazı deÄŸiÅŸiklikler olmasına karşın laboratuvar ortamında yapmaktadır. Zaman zaman üretim kısmında da bulunmak görevlerinin bir parçasıdır. Her iki ortamın da hijyen koÅŸullarda, hatta bazı durumlarda tamamen steril ortamın olması mesleÄŸin gereklerindendir. Biyolojik maddelerle çalışma yapılması durumunda biyolojik güvenlik ilkelerine de uygun olmak zorundadır. Çalışma süreleri düzenli, çalışma ortamı temizdir. ÇALIÅžMA ALANLARI VE Ä°Åž BULMA OLANAKLARI Biyomühendislik lisans proÄŸramını tamamlayanlar gıda, tarım, saÄŸlık ve ilaç sektöründen, çevre sektörüne kadar geniÅŸ bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfsısıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluÅŸlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde, ithalat – ihracat ÅŸirketlerinde görev alabilirler. AraÅŸtırmacı, öğretim görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin lisans üstü eÄŸitim yapmaları gerekmektedir. Ãœlkemizde yeni bir dal olması ve son yıllarda Biyomühendislik alanındaki geliÅŸmelere parelel olarak artan iÅŸ olanakları, yeni alanların da ortaya çıkmasını saÄŸlayacaktır. MESLEK EĞİTÄ°MÄ°NÄ°N VERÄ°LDİĞİ YERLER Meslek eÄŸitimi, sadece Ege Ãœniversitesi (Ä°zmir) Mühendislik Fakültesi, “Biyomühendislik” bölümünde verilmektedir. MESLEK EĞİTÄ°MÄ°NE GÄ°RÄ°Åž KOÅžULLARI – Lise veya dengi okul mezunu olmak – Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) “Biyomühendislik” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak. – Öğrenci Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Biyomühendislik” ile ilgili programı tercih etmek gerekmektedir. EĞİTÄ°MÄ°N SÃœRESÄ° VE İÇERİĞİ EÄŸitim süresi bir yıl hazırlık eÄŸitimi olmak üzere 5 yıldır. Biyomühendislik eÄŸitiminde öğrencilere; biyoloji boyutu ile biyolojik sistemlerden yararlanan yeni biyoteknolojilerin geliÅŸtirilmesi ve bunların sanayide kullanımları; mühendislik boyutu ile de mühendislik kavram ve yöntemlerinin öğretilmesine çalışılmaktadır. Mesleki eÄŸitimin I. sınıfında; Türk Dili, Atatürk Ä°lkeleri ve Ä°nkılap Tarihi gibi ortak derslerin yanında Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Temel Laboratuvar, Bilgisayara GiriÅŸ,Termodinamik… 2. sınıfta; Bitokimya, Hücre Bilgisi, Ä°statistik, Akışkanlar MekaniÄŸi, Kütle Transferi, Isı Transferi, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Mühendislik Laboratuvarı, Biyomalzemeler, Fizyoloji… 3. sınıfta; Genel Ekonomi, Bitki Doku Kültürleri, Biyoproses MühendisliÄŸi, Ä°mmunoloji, Elektrik Sistemleri, Proses GüvenliÄŸi, Hayvan Doku Kültürleri, Biyoreaktörler, Genetik MühendisliÄŸine GiriÅŸ, Biyosensörler… 4. sınıfta; Ayırma ve SaflaÅŸtırma Ä°ÅŸlemleri, Proses Tasarımı, Sistem ve Proses Analizi, Mühendislik Ekonomisi, Biyomedikal MühendisliÄŸe GiriÅŸ, Biyopolimerler, Proses Kontrol, Biyomühendislikte Etik… gibi dersler okutulmaktadır. MESLEKTE Ä°LERLEME Lisans eÄŸitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araÅŸtırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Çalışılan alan veya sanayi koluna göre çalışmalarını belli bir konuda yoÄŸunlaÅŸtırabilir BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU Öğrenciler eÄŸitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının saÄŸladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler. EÄŸitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluÅŸun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve ÅŸehre göre deÄŸiÅŸmektedir. Kamu kurum ve kuruluÅŸlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaÅŸ alırlar. DAHA AYRINTILI BÄ°LGÄ° İÇİN BAÅžVURULABÄ°LECEK YERLER – Ä°lgili EÄŸitim Kurumları, – Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, – Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • biyomühendislik maaşları (1568)
  • biyomühendis maaşları (340)
  • biyomühendis maaşı (190)
  • biyomühendis ne iş yapar (85)
  • biyomühendisler ne kadar maaş alır (78)
  • biyomühendislik maaşları ne kadar (43)
  • biyomühendislerin maaşları (43)
  • biyomühendislik maaşı ne kadar (23)
  • biyomühendis ne kadar maaş alır (22)
  • biyomühendislerin maaşı (19)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir