BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Biyoloji öğretmeni, bu program çerçevesinde, – Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, – Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, – Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, – Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, – Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, – Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, – Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, – Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır. KULLANILAN ALET VE MALZEMELER – Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, – Ders kitapları, – Okul araç ve gereçleri, – Ders araç ve gereçleri. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Biyoloji öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Biyoloji öğretmeni olmak isteyenlerin; – Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, – Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, – Görme duyusu ve belleği güçlü, – Renkleri ayırt edebilen, – Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, – İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, – Dikkatli, işine özen gösteren, – Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, – İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, – Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, – Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Biyoloji öğretmeni, sınıfta ve laboratuarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Biyoloji öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda (İlköğretim okulu, ortaokul, lise ve meslek liseleri) çalışabilirler. Bunun yanı sıra dershane vb. kuruluşlarda görev yapabilirler. Biyoloji dersinin yanı sıra, sağlık bilgisi, çevre ve insan, ilk yardım, fen bilgisi, biyoloji uygulamaları ve insan anatomisi derslerine de girebilirler. Mezunlar; laboratuarlarda, çevre ile ilgili birimlerde, sağlıkla ilgili çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışma olanağına sahiptirler. MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleki eğitim çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Biyoloji Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir. MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI Meslek eğitimine başlayabilmek için – Lise veya dengi okul mezunu olmak, – Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS) Biyoloji Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puanı almak , – Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Biyoloji öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Eğitim fakültelerinin biyoloji öğretmenliği bölümlerinde 5 yıl süreli eğitim verilmektedir. Biyoloji öğretmenliği bölümünde biyoloji konuları ayrıntılı bir şekilde okutulurken, matematik, fizik, kimya derslerine de ağırlık verilmektedir. Bununla birlikte öğrencilere pedagojik formasyon kazandırmak amacıyla, eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, rehberlik dersleri verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar. MESLEKTE İLERLEME Biyoloji öğretmenleri idari yönden okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. MEB’ca yapılan sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belirli sayıda olanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi alabilirler. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir. Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER – İlgili eğitim kurumları, – Meslek elemanları, – Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, – Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • biyoloji öğretmeni nasıl olunur (87)
  • biyoloji öğretmeni maaşları (48)
  • biyoloji öğretmen maaşlari (25)
  • biyoloji öğretmeni maaşı ne kadar (13)
  • biyoloji öğretmenliği hakkında kısa bilgi (1)
  • biyoloji ogretmenligi ile ilgili bilgi (1)
  • biyoloji öğretmenliği mesleği (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir