BETONARME DEMİRCİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

BETONARME DEMİRCİSİ

TANIM

İnşaatın binayı taşıyan kısımlarında kullanılan ve beton malzemenin içinde yer alan demirleri şartname veya projeye uygun olarak kesip, büken, şekil veren ve beton kalıplar içine yerleştiren kişidir.

GÖREVLER

– Proje ve şartnameleri inceleyerek demir çubukları seçerek keser, düzeltir, büker, düz demir kancalarını yapar,
– Şekil verdiği demir parçalarını bağ telleri veya bileziklerle birleştirir,
– Demir çubuklarını kalıplar içine yerleştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Demir kesme makinesi,
– Çeşitli çaplarda demir, tel, boru,
– Makas, kerpeten,
– Köşebent.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– Sürekli ayakta durmaya, ağır demirleri kaldırmaya elverişli beden yapısına,
– Göz-el ve ayakları eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip,
– Sayılarla dört işlemi çabuk ve doğru yapabilen,
– Rutin işlerde çalışmaktan bıkmayan,
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
– Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
kimseler olmalıdırlar.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Betonarme demircileri açık havada, inşaat alanlarında çalışırlar. Görev ortamı yazın sıcak, her zaman tozlu ve kirlidir. İnşaatlar genellikle yazın yapılır, kış ayları dinlenme dönemleridir. Betonarme demircileri çalışırken birinci derecede malzeme ile ilgilidirler. Zaman zaman inşaat mühendisi, teknikeri, müteahhit, mal sahibi ve diğer işçilerle iletişim halindedir. İş, pazar günleri dışında haftanın her günü yapılır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İnsan var oldukça barınma, dolayısıyla da yapı ihtiyacı var olacaktır. Ülkemizde inşaat sektöründe büyük ilerleme gözlenmektedir. Söz konusu durum bu alanda çalışacak işgücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. İnşaatla ilgili diğer mesleklerde olduğu gibi betonarme demirciliği mesleğinde çalışanlara olan ihtiyaç artmaktadır.
Özellikle Türk inşaat firmalarının yurtdışında iş almaları bu meslek için yurtdışında da çalışma olanağı yaratmıştır.
Bu alanda eğitimin kalitesinin arttırılması çalışanlara olumlu katkı sağlayacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu’na göre, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki eğitim merkezlerinde yapılır. Çıraklık eğitimi kapsamında eğitim düzenlenmemesi durumunda ise betonarme demirciliği kuramsal bir eğitime dayanmadan usta-çırak usulü ile öğrenilir.
Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Yapıcılık” dalı altında “Betonarme Demirciliğine” yönelik eğitim programları düzenlenebilmektedir.
Endüstri meslek liselerinin yapı bölümlerinde mesleğe ilişkin derslere yer verilmektedir.
Yetişkinler eğitim merkezleri ve endüstri pratik sanat okullarında da bu mesleğe ilişkin eğitim programları mevcuttur.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Betonarme demirciliği mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır.
– Mesleki eğitim boyunca öğrenciler: Teknik Resim Bilgisi ile Meslek Bilgisi dersi öğrenirler,
– Teknik Resim Bilgisi derslerinde; meslekle ilgili resimleri okuyabilme ve uygulama becerisi kazanırlar. İnşaat sektörünün yapı işleriyle ilgili bilgiler alırlar,
– Meslek Bilgisi derslerinde; betonarme demirciliğinde kullanılan takımları tanır, hazırlar ve bakımını apmayı öğrenirler. Betonarme donanımlarını (temel kolon, kiriş, döşeme, merdiven ve çatı), betonarme demir elemanlarının işlenmesini (demirleri kesme, eğeleme, düzeltme, düz demir kancalarının yapımı, bükme),
– İşlenen demir elemanlarının kalıplar içine yerleştirilip sabitleştirmesini öğrenirler,
– Mesleki eğitim merkezlerindeki eğitim 1 günü eğitim merkezinde teorik, 5 günü ise işletmede pratik olarak gerçekleştirilir.
– Endüstri meslek liseleri ilköğretim okulundan sonra 4 yıldır. Öğrenciler, 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre 10. ve 11. sınıfta teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini de haftada üç gün işletmelerde yaparlar.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

– 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’na göre mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilere asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere aylık ücret ödenir. Eğitim gören meslek adaylarının iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
– İşletmelerde meslek eğitimi yapan endüstri meslek lisesi 10. ve 11. sınıf öğrencileri yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.
– Kalfalık ve ustalık düzeyinde alınan ücret, asgari ücretten az olmamak üzere kişinin meslekteki başarısına ve işverence aralarında yapılan anlaşmaya bağlı olarak değişmekle beraber, bugünkü şartlarda usta bir betonarme demircisi asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>