BETON VE BETONARME KALIPÇISI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

BETON VE BETONARME KALIPÇISI

TANIM

Beton dökmek için ahşap, plastik veya metalden kalıplar hazırlayan, kalıpları inşaat alanında projeye uygun yerlere yerleştirerek, betonu kalıba döken kişidir

GÖREVLER

– Yapının planını inceleyerek, ip iskelesini ve aksları çakar,
– Kalıp yapacağı tahta, plastik veya metal levhaları işaretler, keser ya da hazır parçalardan kalıbı vida ve çivi ile monte eder,
– Hazırladığı kalıbı, yapılacak binanın uygun yerlerine yerleştirir,
– Betonu kalıba döker,
– Beton kuruduktan sonra kalıbı söker ve yapışan betonları temizler

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Keser, şakul, gönye,
– Çeşitli testereler,
– Çivi, metre, ahşap (tahta),
– Rende, matkap, manivela.,
– Madeni tel, çivilik, ip,
– Şeffaf hortum, terazi,
– Çeşitli cıvata anahtarları,
– Güvenlik kemeri ve ipi,
– Metal kramponlu çivi batmaz ayakkabı,
– Kask gibi araç-gereç ve malzemeleri kullanır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Beton ve betonarme kalıpçısı olmak isteyenlerin;
– Bedence sağlam, uzun süre ayakta durabilen,
– Ağırlıkları kaldırabilecek, güç pozisyonlarda çalışabilecek kadar dayanıklı,
– Gözünü ve ellerini eşgüdümle (uyumla) ve ellerini ustalıkla kullanabilen,Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan ve yükseklik korkusu bulunmayan kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Beton ve betonarme kalıpçıları inşaatlarda görev yaparlar. Çalışma ortamı açık alanda olup, çalıştığı mevsime göre aşırı soğuk ve sıcak olabilir. İnşaatta çalışan farklı meslek elemanları ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler. Mevsimlik çalışma söz konusu olabilir. Vardiyalı çalışabilirler

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslekte iş bulma olanakları oldukça fazladır. Hızla artan nüfusun zorunlu ihtiyaçlarından birisi olan korunma ve barınma ihtiyaçlarını gidermek için harcanan büyük çabalar ile, Türk inşaat firmalarının uluslararası ihale yolu ile yabancı ülkelerde iş almaları, anılan meslek elemanlarına gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında geniş çalışma olanakları yaratmaktadır.
İşsizlik oranı yüksek olan ülkemizde, vasıfsız elemanların eğitilmeleriyle bu alanda çalışmaları sağlanabilir, teknolojinin gelişimi meslek elemanlarının ciddi bir eğitim ihtiyacını beraberinde getirmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Beton ve betonarme kalıpçısı mesleğine yönelik olarak mesleki eğitim merkezlerinde İnşaat Teknolojisi alanı altında “Betonarme Kalıpçılığı ve Çatıcılık” Dalında eğitim programları sunulmaktadır. Söz konusu merkezlere bu meslekle ilgili olarak yeterli sayıda müracaat olması durumunda eğitim programları uygulanabilmektedir.
Ayrıca; Anadolu teknik liselerinin inşaat bölümleri ile endüstri meslek liselerinin yapı bölümleri ve bu liselerin bünyesinde bulunan teknik liselerinin inşaat bölümlerinde mesleğe ilişkin derslere yer verilmektedir.
Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim programı düzenlenmemesi durumunda İşbaşında usta-çırak yöntemi ile mesleğin eğitimi yapılmaktadır

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

Anadolu teknik liselerine girebilmek için İlköğretim Okulu mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca, her yıl merkezi sistemle yapılan “Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı” ile ilgili bölümü kazanmak gerekir.
Endüstri meslek liselerine giriş için, ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi;
Beton ve betonarme kalıpçılığı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra 1,5 yıl, endüstri meslek liselerinin yapı bölümlerinde 4, teknik liselerde 4, Anadolu teknik liselerinde ise 4 yıldır.
Meslek liselerinde öğrenciler okulda teorik, işletmelerde pratik meslek eğitimi almaktadırlar.
Beton ve Betonarme kalıpçılığı mesleğini icra edenlerin tamamına yakın bölümü, geleneksel eğitim şekli olan usta-çırak usulü ile yetişmektedir. Bu eğitim şeklinde teorik eğitim yoktur. Çalışılarak meslek öğrenilir.
Beton ve betonarme kalıpçılığı mesleğinde öğrenciler Türkçe, Matematik gibi genel kültür dersleri ile; Projelerin okunma teknikleri, tatbiki, meslek için gerekli olan malzemenin çeşitleri, özellikleri, yapım teknikleri, İp iskelesinin ve aksların çakılması, kolon yüzlerinin hazırlanması, kirişlerin hazırlanması, çakılmaları ve şakül ile yerine oturtulması, Kalıbın betona karşı dayanıklılığı ve yamalama teknikleri, Yapım tekniğindeki teknolojik gelişmeler ve bunları meslekte kullanma, Malzeme kesimi ve onarımı teknikleri, Malzemenin projeye göre şekillendirilmesi, Ayrıca tertipli, güvenli, kullandığı alet ve malzemeyi dağıtmama ve yerli yerinde bulundurma, Çalışırken güvenlik tedbirlerine uygun davranma, kazalara sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınma, Yardımlaşma, işbirliği ve ekip çalışması, Girişimci olma gibi davranışları edinme vb. konuların ele alındığı meslek derslerini alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SSK veya Bağ-Kur primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.
Bir işyerinde istihdam edilenler, işverenleri tarafından düzenlenecek hizmet-içi eğitim sonunda ustabaşı unvanı ile çalışabilirler

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Mesleki eğitim merkezlerine ve endüstri meslek liselerine devam eden öğrenciler, işyerlerinde yapacakları pratik eğitimleri süresince asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere aylık ücret almaktadır. Bir ustanın yanında çalışarak mesleği öğrenenlere işverenleri tarafından günlük yevmiye şeklinde bir ücret ödenmektedir.

Meslek eğitimini tamamlayan bir kalıpçı ustası asgari ücretin iki ila dört katı tutarında aylık ücretle iş bulabilmektedir. Bu ücret yerleşim bölgelerine göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>